* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Fokus på trosbevegelsen - Trosbevegelsens lære om Gud
Apologeten


*
*
Fokus på trosbevegelsen

Heftet anbefales av kristenledere fra forskjellige leire, bl.a. av:

Arne Gundersen og Egil Solheim (kjente sangevangelister, har stått i mange vekkelser. De har kjøpt og distribuert nærmere 200 eks. av heftet!)
Torstein Grotbæk (mangeårig forstander i Evangeliesalen, Oslo)
Arthur Hepsøe (80 år gammel pinsepioner, har vært forstander flere steder, bl.a. i Trondheim)
Oddvar Tegnander (kjent bibellærer i pinsebevegelsen)
Erling Bergshaven (redaktør for Maran Ata bladet)
Oddvar Linkas (leder for Vekkelsessenteret i Fredrikstad)
Guttorm Raen (luthersk teolog, redaksjonell medarbeider i tidsskriftet "Bibelsk Tro". )
Jon Kvalbein (rektor for Kvitsund Gymnas, kjent kristenleder)

*
*
Fokus på trosbevegelsen

Under kan du lese noen kapitler fra heftet "Fokus på Trosbevegelsen". Om du ønsker å bestille et eksemplar av hele heftet, kan du gå til bestillingssiden.


Innholdsfortegnelse:

Innledning:
* Finnes det en trosbevegelse?
* Når man skal studere en bevegelse
* "Bare løsrevne sitater?"
* "Har du ikke noe annet å finne på enn å kritisere andre kristne?"

Trosbevegelsens lære - tematisk:
* Trosbevegelsens lære om forsoningen
* Trosbevegelsens lære om Gud
* Trosbevegelsens lære om mennesket
* Trosbevegelsens lære om sykdom og helbredelse
* Trosbevegelsens lære om rikdom
* Diverse fra trosbevegelseshold

Avslutning:
* Norsk trosbevegelses forhold til internasjonal trosbevegelse
* Noen sluttkommentarer
* Litteratur om trosbevegelsen

*
*

TROSBEVEGELSENS LÆRE OM GUD:

Den Hellige Ånd er den eneste person i guddommen som er i virksomhet på jorden i dag.

(Uttalelser av Hagin, referert av 1. amanuensis ved menighetsfakultetet, Kjell Olav Sannes, på seminar om trosbevegelsen, 24/25 april 1998)

Det er den Hellige Ånd som gir Gud egenskapene av å være allestedsnærværende, allvitende og allmektig.

(Rodney H.Browne., mandags kveldsmøte 13.febr. 1995 i Adelaide i Australia)

Jeg fornemmer at den Hellige Ånd har kapasitet til å føle menneskelige emosjoner - endog smerte, sorg og angst - med en intensitet som er kjent bare for Ham. Du sier: "Mener du at den Hellige Ånd kan føle dypere hjertesmerte enn Faderen og Sønnen? ..... Jeg tror det er fordi Han blir berørt på en mer dyptgående måte enn de andre personene i guddommen.

(Benny Hinn: "Good morning Holy Spirit", s. 153)

Gud har et ånde-legeme. Gud har en skikkelse eller form. Gud har ansikt og hender.

(Uttalelser av Hagin, referert av 1. amanuensis ved menighetsfakultetet, Kjell Olav Sannes, på seminar om trosbevegelsen, 24/25 april 1998)

Når du en gang får se Gud, kommer han til å være omtrent på din størrelse. Han kommer til å ha to øyne, en nese, to ører, fire fingre og en tommel..... Guds kropp er med aller største sannsynlighet av omtrent samme størrelse som Jesu kropp… Dette er det mest vidunderlige faktum som vi noensinne kan glede oss over. Den som skapte universet med alle planetene, er helt og fullt identifiserbar med deg og meg.

(Lester Sumrall, Den hela manniskan, s.18-23)

Gud er et åndsvesen med et legeme, komplett med øyne, øyelokk, ører, nesebor, en munn, hender og fingre, og føtter.

(Copeland, ministry letter, 21.juli 1977.)

Hvis du lot Adam stå ved siden av Gud, ville de se nøyaktig like ut.

(Copeland, Authority of the Believer IV,1987, tape #01-0304, side 1.)

Hans (Adams) legeme og Gud hadde nøyaktig samme størrelse (were exactly the same size).

(Copeland: Holy Bible: Kenneth Copeland Reference edition, 1vi)

Gud er en som er veldig lik deg og meg - et vesen som måler ca 1.80-1.90 i høyde, som veier noe i nærheten av 100 kg. og som har en avstand mellom tommel og lillefinger på ca 23 cm.

(Copeland, Spirit, Soul and Body, side 1)

 

Oh, jeg føler at åpenbaringskunnskap kommer over meg her. Løft hendene! Noe nytt kommer til å skje her i dag. ……. Hellige Ånd, overta i Jesu navn…… Gud Fader, mine damer og herrer, er en person, og han er en treenighet i seg selv atskilt fra Sønnen og Den Hellige Ånd. Hva, hva sa du? Hør, hør! Skjønner du, Gud Fader er en person, Guds Sønn er en person og Gud Den Hellige Ånd er en person. Men hver av dem er en treenighet i seg selv. Hvis jeg kan sjokkere deg- og kanskje jeg skulle- så er det ni av dem! Hva sa du? La meg forklare: Gud Fader, mine damer og herrer, er en person med sin egen personlige ånd, med sin egen personlige sjel og sitt eget personlige åndslegeme. Hva sier du, det har jeg aldri hørt. Vel, tror du at du er i kirken for å høre det du har hørt de siste 50 årene?

(Benny Hinn, Benny Hinn program på TBN, 3. oktober 1991)

Hvordan så Gud Fader ut ? Som et menneske. Som oss har Gud fingre, hender og et ansikt.

(Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit, 1991, s. 82)

Plutselig kom Guds herlighet til syne foran denne store skaren av mennesker. Formen jeg så var så høy som et vanlig menneske, ca 180 eller litt høyere, og dobbelt så bred som en vanlig menneskekropp ……

(Morris Cerullo, The Miracle Book, 1984, s.10-11)

Gud er ikke 130 meter høy og veier ikke 2000kg og har ikke en knyttneve så stor som dette rommet. Han er stor, men han er ikke et monster. Han målte himmelen med en nitommers (ca 23 cm) håndsbredd…. Avstanden mellom min tommel og lillefinger er ikke fullt ni tommer. Så jeg vet at han er større enn meg, takk Gud. Amen? Men han er ikke en enorm, stor, gammel ting som ikke kunne komme gjennom døren der, og heller ikke så stor at han ville fylle hvert sete i huset når han satt ned. Jeg tjener ikke et gigantisk monster (the Glob). Jeg tjener Gud, og jeg har blitt skapt i hans bilde og likhet.

(Jerry Savelle, Framing Your World with the Word of God, del 2, tape #SS-36, side 1)

Gud er på utsiden og kikker inn. Gud har ingen lovlig adgang til jorden. Den tilhører ham ikke. (Copeland, The Image of God in You, 3, tape #01-1403, side 1)

Gud er på utsiden og kikker inn. For å ha noe han skulle ha sagt på jorden, må han komme til enighet med et menneske her. (Copeland, Gods Covenant with Man, 2, tape #01-4404, side 1)

Jeg ble sjokkert da jeg fant ut hvem den mest mislykkede personen (the biggest failure) i Bibelen virkelig er….. Den største i hele Bibelen er Gud. Nå, grunnen til at du ikke tenker på Gud som en mislykket person, er at han aldri sa at han var en mislykket person. Og du er ikke en mislykket person før du sier at du er en.

(Kenneth Copeland, "Praise-a-Thon" program på TBN, april 1988.)

 

KOMMENTARER:

Trosbevegelsens lære om Gud ligger snublende nær det som mormonerne lærer. Mormonerne har ingen hemninger i beskrivelsen av Gud Fader, og sier at de i Paktens Bok erklærer å tro på "Gud den evige Fader, på hans Sønn Jesus Kristus og på den Hellige Ånd:

"Faderen har en kropp av kjøtt og ben, like virkelig som et menneskes" .... "Gud selv var en gang det vi nå er. Han er et forherliget menneske og sitter på tronen der oppe i himmelen."

(Lester Wikstrøm: "Nyandligt", s.106, referert i "Vekkelse eller villfarelse?", s.138)

De som tror at Gud er laget i et menneskes bilde, tror ikke på Skriftens Gud. En lære som krymper Gud til menneskelig nivå, ødelegger en av grunnsetningene i den historiske kristne tro. Ingen kristen skulle lettferdig se den andre veien og late som om det ikke betyr noe.

Kommer vi dit hen at vi tillater at læren om Guds natur blir fordreid til de grader, slik som i trosbevegelsen, da har vi forlatt den kristne tro og begitt oss inn på sektenes område.

I virkeligheten er ikke trosbevegelsens Gud noen Gud i det hele tatt. ..... I det øyeblikk Gud blir tillagt fysiske egenskaper slik som høyde og vekt, er han pr. definisjon ikke lenger Skriftens Gud. Som Jesus selv sa: Gud er ånd. (Joh.4,24).

......Og Gud kan ikke mislykkes, har aldri mislyktes og vil aldri mislykkes. Gud trenger ikke å forhandle med en av sine skapninger for å få adgang til sitt skaperverk. En slik ide er absurd og fornekter Guds ubeskrivelige kraft.

Hva slags guddom kan bli kastet ut av det universet han selv skapte, og så være avhengig av skapningen for igjen å få adgang til den samme verden? Kan man seriøst prøve å likestille et slikt vesen med Bibelens Gud, han hvis herredømme er et evig herredømme, han hvis rike varer fra slekt til slekt, som gjør som han vil med maktene i himmelen og folkene på jorden (Dan.4,34-35), og hvis hånd ingen kan holde tilbake? Det finnes ingen likhet. Trosbevegelsens såkalte gud kan kanskje likne på bevegelsens egne lærere, men han likner ikke på Bibelens Gud!

(Hank Hanegraaff, Christianity in Crisis, s.125-127)

Trosbevegelsen forkynner en annen Gud enn den kristne.

(Sokneprest Geir Harald Johannessen i boken "Vekkelse eller villfarelse?", s. 138)* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Fokus på trosbevegelsen - Trosbevegelsens lære om Gud
Apologeten