* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Korsets og blodets evangelium - Korsets og blodets evangelium
Apologeten


*
*
Korsets og blodets evangelium
Et oppgjør med JDS-læren

Under kan du lese noen kapitler fra heftet "Korsets og blodets evangelium". Om du ønsker å bestille et eksemplar av hele heftet, kan du gå til bestillingssiden.

Noen bokomtaler

Innholdsfortegnelse:
* Innledning
* Hva går JDS-læren ut på?
* Det nye testamentets lære om forsoningen
* Korsets og blodets evangelium
* Gjennomgang av noen spesielle skriftsteder (ca. en tredel av kapitlet)
* Noen tankevekkened uttalelser
* Talsmenn og støttespillere
* Sluttapell
* Tillegg

*
*

Korsets og blodets evangelium

Gjennomgangen i det foregående kapitlet har med all mulig tydelighet vist oss hva Bibelen lærer om forsoningen, nemlig at Jesus døde en legemlig og fysisk død i vårt sted. Som Jesus selv sier det:

- dette er mitt legeme som blir gitt for dere!

- dette er mitt blod som utgytes for dere!

Det kristne evangelium er korsets og blodets evangelium! Det er slik fordi Jesus ble menneske. Det har med inkarnasjonens under å gjøre. Frelsesverket handler om han som tok en tjeners skikkelse på seg og ble lydig inntil døden - ja korsets død! Dette har den kristne kirke trodd på og feiret og forkynt i snart 2000 år - og det vil den fortsette med!

 

Men dette velsignede budskap angripes dessverre til stadighet. Slik har det vært opp gjennom hele kirkehistorien, og slik er det også i våre dager. Og et av dagens farlige angrep kommer altså fra JDS hold. Med bakgrunn i det bibelstudiet vi nå har bak oss, burde denne læren imidlertid være relativt lett å avsløre og tilbakevise.

 

Det er forøvrig to vesentlige og interessante forhold å merke seg når det gjelder JDS-læren.

Det ene er at Bibelen faktisk aldri noe sted eller noen gang sier om Jesus at han døde åndelig eller ble pint i helvete. Læren savner fullstendig bibelsk grunnlag!

"No mention is made in the Bible of this mythical spiritual death." (Moreno Dal Bello)

 

Det andre er at lærens opphavsmann, E. W. Kenyon, faktisk selv innrømmer at ingen av Jesu disipler kjente til denne læren! På baksiden av boken "What happened from the Cross to the Throne?" leser vi:

"Endog hans disipler ... visste ikke hva som hendte i løpet av de tre dagene og nettene ..., men vi må kjenne til disse tre dagene, for dette vil bygge tro i oss. Ethvert barn av Gud må kjenne til disse livsviktige sannhetene dersom han eller hun skal kunne leve et seirende liv. "

 

Kenyon - og hans disipler - vil altså ha oss til å tro noe som Jesu egne disipler ikke trodde på!

 

Lettlurt skal den være som biter på slikt!* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Korsets og blodets evangelium - Korsets og blodets evangelium
Apologeten