* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.4 2005: Ber om unnskyldning
Apologeten


*
*

Ber om unnskyldning

(Gjengitt fra en artikkel i KS 11.11.2005
ført i pennen av Oddvar Johansen)

Charisma-redaktøren J. Lee Grady beklager amerikanske trosforkynneres oppførsel under besøk i menigheter i Europa.

- Flere amerikanske evangelister har gitt oss alle et dårlig rykte i Europa. Da jeg besøkte Nederland for en tid tilbake, måtte jeg be mine nederlandske pastorbrødre om unnskyldning, - sier Charisma-direktøren J. Lee Grady.

Den kjente redaktøren har satt fingeren i et åpent sår, som han tidligere har kalt en verkebyll på Kristi legeme i USA. Han vil ikke ta alle under en kam, men hevder at en rekke karismatiske evangelister er ødeleggende for Guds verk med sine arrogante holdninger.

Etter å ha besøkt Nederland, konstaterer Grady at det er både gode og dårlige nyheter når det gjelder det åndelige livet i Nederland. For å ta de gode nyhetene først, fokuserer nå Grady på at store skarer av innvandrere søker frelse i Nederland. I hovedstaden Amsterdam vokser det opp hundrevis av menigheter med mennesker fra Nigeria, Ghana, Suriname, Filippinene, Korea, Iran og Karibia.

-Statistikken viser at Amsterdam har den høyeste konsentrasjonen av kirker i Europa, kan Samuel Lee, en iranskfødt pastor for en menighet med 500 medlemmer fra 12 land, fortelle. Men mens påvirkningen av forkynnere fra Afrika, Midtøsten og Asia er stor i Nederland, har ikke deres opplevelser med amerikanske evangelister vært like positiv, skriver Grady. -Jeg ble veldig sjokkert over å få høre at amerikanske evangelister har et tvilsomt rykte på den andre siden av Atlanteren, sier han.

Mange kristenledere i menigheter i f.eks. Nederland har nå gått til det radikale skritt å stenge dørene for amerikanske evangelister. Arsaken er deres økonomiske krav og arraogante holdninger.

En av Nederlands mest respekterte karismatiske pastorer, stanley Hofwijks, er pastor for Maranata Ministries Church med 2.500 medlemmer, og er krystallklar i sine uttalelser:

-Disse evangelistene kommer hit og krever at de får ta opp offer til seg selv. Før folk starter å gi, har de frimodighet til å gå opp på plattformen og si at folk blir spesielt velsignet dersom de gir 1.000 dollar eller mer, sier han.

Hofwijks er blitt så lei av amerikanske evangelisters pengemas at han har gått til det skritt å nekte besøkende evangelister å ta opp offer til seg selv eller sin egen virksomhet.

Den kristne forretningsmannen Arie Templeman har mange utrolige ting å fortelle i denne forbindelse. Han kan fortelle at mange av de predikanter han har innbudt som hovedtalere i konferanser, lever et luksusliv utenfor talerstolen som ikke harmonerer med deres forkynnelse.

-Noen besøkende evangelister har svært høye krav til de aller beste hotellene i byen. Et helt spesielt tilfelle er en evangelist som krevde å få bo i et fasjonabelt hotell som koster 10.000 dollar pr. døgn. Andre har kjeftet så fælt på hotellbetjeningen at det har vært et dårlig vitnesbyrd for vår virksomhet, sier Templeman, ifølge J. Lee Grady.

Han sier at mange nederlendere ser disse på TV hver uke.  -Dersom de kjente detaljene bak deres virksomhet ville de miste enhver respekt for dem, sier Templeman.

Ved et tilfelle skal en av de amerikanske evangelistene ha blitt spurt om han kunne sette av en ekstra kveld til å tale i en naboby under et besøk i Nederland. Da han fikk høre at han bare fikk 1.000 dollar for å tale der, hadde han sagt:

«En av skoene mine koster mer enn det. Jeg har dessverre ikke anledning!»

Stanley Hofwijks er bekymret fordi mange unge predikanter i Nederland har de amerikanske evangelistene som forbilder. Dette er negativt, for dersom de faller på grunn av feil forbilder, vil mange falle sammen med dem.

-Da jeg sto foran kirkelederne i Nederland, så jeg ingen annen utvei enn å rekke ut mine hender og be om unnskyldning til mine brødre og søstre der. Jeg felte noen tårer og ba dem om å tilgi oss fordi vi amerikanere utnytter deres medlemmer økonomisk. Jeg ba også til Gud om at han skulle rense de nederlandske kirkene fra det hovmod som vi gjennom de siste årene har eksportert til dem, sa J. Lee Grady.

Grady sier at dette bare er det første skrittet. Det neste skrittet er å håpe at de amerikanske «super- evangelistene» som har misbrukt sin stilling, vil klare å vise ekte ydmykhet før det er for sent.

-Gud vil ikke tolerere denne syke og hovmodige ånden i det lange løp. Dersom vi ikke omvender oss, kommer Gud til å reise opp kvinner og menn fra andre deler av verden som vil ta over vår egentlige oppgave. De kommer ikke til å trenge sko til 2.500 dollar for å utføre sin tjeneste, avslutter J. Lee Grady sine betraktninger.

Vil påpeke forskjellene

(Intervju av Britt Elli i KS 9.desember 2005
ved Lars Christian Gjerlaug)

Mens nyheten om at Levende Ord og pinsebevegelsen er i samtaler om et tettere samarbeid er blitt møtt med taushet og avventende begeistring blant pinseledere, tar forkynner Britt M. Elli bladet fra munnen.

- Jeg ønsker ikke å fremstå som en kritiker av noen, heller ikke trosbevegelsen, men jeg er bekymret hvis ikke pinsevenner ser at det er store læremessige forskjeller mellom det Levende Ord står for og det pinsebevegelsen står for, sier Elli til KS.

Halve sannheter

Britt Elli har i mange år vært en aktiv trospredikant, men har de siste årene tatt et oppgjør med det hun selv tidligere forkynte. Nå tilhører hun Salem, Lørenskog.

- Jeg forkynte halve sannheter, sier hun videre og viser til at ordene fra Fillipperne 4,13 «Alt makter jeg i han som gjør meg sterk» ble brukt i alle tenkelige situasjoner, mens ord av David som «Hvor lenge Gud, vil du glemme meg» sjeldent eller aldri ble benyttet.

- Det er spesielt noen uttalelser fra pastor Enevald Flåten som fikk begeret til å renne over for Britt Elli.

-I en lederartikkel har han blant annet skrevet «Hvis du er bekymret og har en bibel i ditt hus, lever du i synd» og «Sorgprosesser som går over mer enn seks måneder, krever befrielse». Jeg tror og håper inderlig at pinsebevegelsen har et annet forhold til personlige prosesser enn dette.

Innenfra

Elli legger til at hun som pinsevenn er del av det pinsekarismatiske landskapet og dermed kritiserer innenfra. -Vi i denne bevegelsen sliter alle med troverdigheten i møte med mennesker i livskriser og prosesser. Der har vi mye å lære fra luthersk hold, -  fortsetter Elli, som varsler at hun vil finne seg en ny menighet dersom pinsebevegelsen uten oppgjør innlemmer Levende Ord i fellesskapet.

God bok!

Apologeten vil gjerne anbefale sine lesere å skaffe seg boken "Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud" av teologiprofessor Kjell Olav Sannes ved menighetsfakultetet. Boken er et grundig studium over Kennet E. Hagins lære. Alt det problematiske og usunne professoren finner hos Hagin, leder ham til å trekke følgende konklusjoner mot slutten av boken:

Oppsummerende kan en si at Hagins forkynnelse har flere elementer som ligger nær kristenhetens apostoliske lære. Når en går nærmere inn på hans gudsbilde, virkelighetsforståelse, kristologi og lære om menneskets status, muligheter og autoritet, viser det seg imidlertid at det dreier seg om en oppfatning som på avgjørende punkter bryter fundamentalt med apostolisk, bibelsk tro og lære.  (s.148-149)

Tekstboks:  Mange tenker seg nok at det går an å se bort fra de ting de opplever som diskutable og problematiske i Hagins forkynnelse og lære, og beholde det gode og rette. Jeg mener å ha vist at det her dreier seg om en grunnleggende tankestruktur og tendens, der en ikke bare kan justere enkelte uheldige utslag og tilspissede formuleringer. Trosbevegelsen må faktisk ta et fundamentalt og gjennomgripende oppgjør med både den helhetlige tankestruktur og med en rekke læremessige enkeltpunkter. Hvis ikke dét skjer, kan det bare bli tale om en overflatisk og langt på vei kosmetisk korreksjon. Hvis ikke trosbevegelsen tar et grunn-leggende, kritisk oppgjør med sin egen tradisjon og sitt eget læregrunnlag, vil Hagins dypt problematiske syn bli liggende som en verkebyll som ødelegger det som måtte finnes av verdifulle elementer i bevegelsen. (s.150)

Boken kan bestilles fra: REFLEKS-Publishing, Ravnkroken 60 G, 1254 Oslo.

Den koster litt over 200 kr. + porto.

Dramatisk utvikling

Fred V. Hjortland

I det siste har det kommet fram at det siden i sommer har pågått sonderingssamtaler angående mulighetene for en sammenslåing mellom pinsebevegelsen og den kjente trosmenigheten Levende ord i Bergen. For undertegnede, som har jobbet med trosbevegelsen og advart mot denne i en årrekke, fremstår denne situasjonen og denne utviklingen som svært skremmende. Ikke minst skremmende er det å se hvor forsiktige (feige?) mange pinseledere er i sine uttalelser. Alt de synes å kunne si, er at man ikke må forsere noe, men at en eventuell sammenslåing må få lov til å modnes fram.  Noen prinsipielle eller teologiske innvendinger synes de ikke å ha!

Tenk om de kunne lese boken til Kjell Olav Sannes! Eller andre gode - og rystende - bøker om trosbevegelsen! Tenk om pinselederne virkelig kunne få øynene opp for hvor farlig trosbevegelsen er!

Tenk om flere kunne stå fram og si som Britt Elli at hun vil finne seg en ny menighet dersom pinsebevegelsen uten oppgjør innlemmer Levende Ord i fellesskapet!

Det skal bli spennende å følge den videre utviklingen i saken. Må Gud se i nåde til pinsevennene!

La meg i all beskjedenhet minne om de to heftene jeg selv har skrevet om trosbevegelsen, nemlig "Fokus på trosbevegelsen"  og "Korsets og blodets evangelium". Heftene kan bestilles her.

Apologeten - ny modell

Etter å ha blitt varslet av Posten Norge om betydelige økninger i portotakstene på bladutsendelser, velger jeg å prøve en ny utsendelsesform fra og med neste år (2006). Istedenfor å sende ut 4 mindre blader i løpet av et år, satser jeg fra nå av på heller å utgi (forhåpentligvis) ca ett større hefte pr. år.  Ingen abonnementspenger vil derfor bli innkrevd på forhånd.  Derimot vil en giroblankett bli vedlagt hver enkelt utsendelse. Den enkelte avgjør så om man vil betale for det tilsendte heftet eller ikke. Tiden vil vise om dette kan være en brukbar modell.

La meg samtidig benytte anledningen til å takke alle som har støttet opp under de 7 foregående års utsendelser av bladet Apologeten med både midler, forbønner og innlegg!

Jeg ønsker dere alle Guds rike velsignelse over livet!* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.4 2005: Ber om unnskyldning
Apologeten