* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2003: PSYCHE
Apologeten


*
*

PSYCHE

Fred V. Hjortland

 

Kategorisering av alle 103 forekomstene av ordet psyche i Det nye testamente.

(I noen sammenhenger opereres det med 105 forekomster. Ordet psyche finnes imidlertid ikke i nyere utgaver av den greske grunntekst i Mark.12:33 og Luk.9:56.)

 

Kategorier:

A = psyche brukt om hele personer (han, jeg, du, enhver, antall personer, m.m.)

B = psyche brukt om noe som er dødelig eller forgjengelig (liv(som kan mistes), dyr(som kan dø), hele personer(som kan dø), aspekter av følelseslivet (som opphører ved døden), m.m.)

C = psyche relatert til følelsesliv og indre egenskaper (så som sinn, lyst, begjær, apetitt, m.m.)

D = psyche brukt om dyr (eventuelt sammen med mennesker)

E = psyche brukt om Gud (brukt for å beskrive Gud som hel person eller for å beskrive hans tanke- og følelsesliv, samt brukt om det framtidige gudgitte og guddommelige oppstandelseslivet)

 

(Samme kategorier som ble brukt til kategoriseringen av det hebraiske ordet nefesh i Apologeten nr. 1 - 2003)

 

 

Bibelvers:

(No. 78)

Stikkord for hvordan psyche er oversatt:

A

B

C

D

E

Matt. 2:20

de som stod barnet etter livet (eg. ville ta/drepe barnets sjel)

1

1

Matt. 6:25

mat og dr. som dere må ha for å leve (eg. for å holde liv i sjelen)

1

1

Matt. 6:25

er ikke livet (eg. sjelen) mer enn maten?

1

1

Matt. 10:28

men ikke kan drepe sjelen (ikke kan drepe det nye, gudgitte og guddommelige oppstandelseslivet) (Jervell: Vær ikke redd for dem som kan slå legemet i hjel, men ikke kan drepe livet.)

1

Matt. 10:28

ham som kan ødelegge både sjel og legeme (Jervell: Vær heller redde for Ham som kan ødelegge både liv og legeme i Gehenna.)

1

Matt. 10:39

finner sitt liv (eg. sin sjel) skal miste det

1

1

Matt. 10:39

den som mister sitt liv (eg. sin sjel) for min skyld

1

1

Matt. 11:29

finne hvile for deres sjeler (deres sinn)

1

1

Matt. 12:18

han som jeg (Gud) (eg. min sjel) elsker

1

1

Matt. 16:25

den som vil berge sitt liv (eg. sin sjel), skal miste det

1

1

Matt. 16:25

den som mister sitt liv (eg. sin sjel) for min skyld

1

1

Matt. 16:26

taper sin sjel (Sv.2000: men måste betala med sitt liv)

(Da-92: men bøde med sit liv) (Jervell: ...men mister sitt liv? ) (RSV: and forfeits his life?)

1

Matt. 16:26

vederlag for sin sjel (Sv. 2000: ... köpa tilbaka sitt liv) (Da-92- vederlag for sit liv?) (RSV: what shall a man give in return for his life?) (Jervell: Hvordan skal det kunne kjøpe tilbake sitt liv?)

1

Matt. 20:28

... gi sitt liv (eg. sin sjel) som løsepenge for mange

1

1

Matt. 22:37

av hele ditt hjerte og hele din sjel ... (hele ditt sinn)

1

1

Matt. 26:38

min sjel er tynget til døden av sorg (mitt sinn eller "jeg")

(Jervell: Sorgen driver meg til døden)

1

1

Markus 3:4

å berge liv .. (eg. berge sjeler)

1

1

Markus 8:35

den som vil berge sitt liv (eg. sin sjel) skal miste det

1

1

Markus 8:35

den som mister sitt liv (eg. sin sjel) for min skyld

1

1

Markus 8:36

taper sin sjel (Sv. 2000: om hon får betala med sitt liv)

(Jervell: Hva gagner det et menneske å vinne hele verden om det betaler med sitt liv?)

1

1

Markus 8:37

vederlag for sin sjel (Sv. 2000: ... köpa tilbaka sitt liv)

(Jervell: Hva kan et menneske gi til vederlag for sitt liv?)

1

1

Markus 10:45

gi sitt liv (eg. sin sjel) som løsepenge for mange

1

1

Markus 12:30

av hele ditt hjerte og hele din sjel ... (hele ditt sinn)

1

1

Markus 14:34

min sjel er tynget til døden av sorg (mitt sinn eller "jeg")

(Jervell: Sorgen driver meg til døden)

1

1

Luk. 1:46

min sjel opphøyer Herren (mitt sinn eller "jeg")

1

1

Luk. 2:35

også gjennom din sjel skal det gå et sverd (ditt sinn eller "deg")

(Jervell: sorg skal gå gjennom din egen sjel som et sverd)

1

1

Luk. 6:9

å berge liv (eg. sjelen)

1

1

Luk. 9:24

den som vil berge sitt liv (eg. sin sjel) skal miste det

1

1

Luk. 9:24

den som mister sitt liv (eg. sin sjel) for min skyld

1

1

Luk. 10:27

av hele ditt hjerte og hele din sjel ... (hele ditt sinn)

1

1

Luk. 12:19

så vil jeg si til meg selv (eg. til min sjel)

1

1

Luk. 12:19

nå har du (eg. du min sjel) mye godt liggende ... spis, drikk ...

1

1

Luk. 12:20

i natt kreves ditt liv (eg. din sjel) tilbake

1

1

Luk. 12:22

maten som dere må ha for å leve (eg. for å holde sjelen i live)

1

1

Luk. 12:23

livet (eg. sjelen) er mer enn maten

1

1

Luk. 14:26

sette dette høyere ... enn sitt eget liv (eg. sin egen sjel)

1

1

Luk. 17:33

den som vil vinne sitt liv (eg. sin sjel), skal miste det

1

1

Luk. 21:19

nå fram til livet (eg. til sjelen) (det nye, gudgitte og guddommelige oppstandelseslivet)

1

Joh. 10:11

den gode hyrde gir sitt liv (eg. sin sjel) for sauene

1

1

Joh. 10:15

jeg (Jesus) gir mitt liv (eg. min sjel) for sauene

1

1

Joh. 10:17

Faderen elsker meg fordi jeg gir mitt liv (eg. min sjel)

1

1

Joh. 10:24

hvor lenge vil du holde oss (eg. våre sjeler) i uvisshet

1

1

Joh. 12:25

den som elsker sitt liv (eg. sin sjel), skal miste det

1

1

Joh. 12:25

den som hater sitt liv (eg. sin sjel) i denne verden, skal ...

1

1

Joh. 12:27

nå er min sjel fylt av angst (mitt sinn eller "jeg")

(Jervell: nå er jeg fylt av uro)

1

1

Joh. 13:37

jeg vil gi livet mitt (eg. sjelen min) for deg

1

1

Joh. 13:38

du vil gi livet ditt (eg. sjelen din) for meg?

1

1

Joh. 15:13

.. enn den som gir sitt liv (eg. sin sjel) for sine venner

1

1

Acta 2:27

ikke la min sjel (Da-92: .. ikke lade mig) bli i dødsriket (dvs så jeg ikke går til grunne - se resten av verset) (NIV: you will not abandon me to the grave)

1

1

Acta 2:31

han (eg. hans sjel) er det som ikke ble i dødsriket

1

1

Acta 2:41

tre tusen (personer) (eg. sjeler) lagt til menigheten

1

1

Acta 2:43

frykt over hver og en (eg. over hver sjel)

1

1

Acta 3:23

hver og en (eg. hver sjel) som ikke .... skal bli utryddet

1

1

Acta 4:32

ett i hjerte og sinn (eg. hadde et hjerte og en sjel)

1

1

Acta 7:14

syttifem mennesker (eg. sjeler)

1

1

Acta 14:2

gjorde dem (eg. deres sjeler) fiendlig stemt

1

1

Acta 14:22

de styrket disiplene (eg. disiplenes sjeler)

1

1

Acta 15:24

gjort dere (eg. deres sjeler) urolige

1

1

Acta 15:26

menn som har våget livet (eg. sjelen)

1

1

Acta 20:10

det er liv (eg. sjel) i ham

1

1

Acta 20:24

liv (eg. sjel) (Sv. 2000: Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig)

1

1

Acta 27:10

fare for våre liv (eg. sjeler)

1

1

Acta 27:22

ikke en enste av dere skal miste livet (eg. sjelen)

1

1

Acta 27:37

276 mennesker (eg. sjeler)

1

1

Rom. 2:9

over hvert menneske (eg. hver sjel)

1

1

Rom. 11:3

nå står de meg etter livet (eg. vil ta/drepe min sjel)

1

1

Rom. 13:1

enhver (eg. hver sjel) skal være lydig ...

1

1

Rom. 16:4

våget sitt eget liv for å redde meg (eg. redde min sjel)

1

1

1.Kor.15:45

Adam, ble en levende sjel (Sv.2000: blev en varelse med liv)

(jmfr. 1.Mos.2:7 - ble en levende skapning)

1

1

2.Kor. 1:23

han som rår for mitt liv (eg. for min sjel)

1

1

2.Kor. 12:15

for deres (eg. deres sjelers ) skyld

1

1

Ef. 6:6

helhjertet (eg. av hele sjelen)

1

1

Fil. 1:27

med samme sinn (eg. med samme sjel)

1

1

Fil. 2:30

satte livet (eg. sjelen) på spill

1

1

Kol. 3:23

gjøre villig (eg. fra sjelen)

1

1

1.Tess. 2:8

gi dere også vårt eget liv (eg. vår sjel)

1

1

1.Tess.5:23

ånd, sjel og legeme (sinn)

1

1

Hebr. 4:12

kløver sjel og ånd /hjertets tanker og planer (sinnet)

1

1

Hebr. 6:19

anker for vår sjel (vårt sinn)

1

1

Hebr. 10:38

har jeg (Gud) (eg. min sjel) ikke behag i ham

1

1

Hebr. 10:39

berger vår sjel (Sv.2000: räddar sitt liv)

1

1

Hebr. 12:3

dere (eg. deres sjeler) ikke blir ....

1

1

Hebr. 13:17

våker over deres sjeler (eller bare "dere", NIV: they keep watch over you)

1

1

Jakob 1:21

frelse deres sjeler (Sv.2000: rädda ert liv)

1

1

Jakob 5:20

redder en sjel fra døden (Sv. 2000: räddar hans liv undan döden)

(NIV: will save him from death)

1

1

1.Pet. 1:9

frelse for sjelene (el. frelse for deres liv)

1

1.Pet.1:22

har dere renset dere (eg. deres sjeler)

1

1

1.Pet. 2:11

lyster ... i kamp mot sjelen (sinnet)

1

1

1.Pet. 2:25

hyrde og tilsynsmann for deres sjeler (våker over deres liv)

1

1.Pet.3:20

i alt åtte (personer) (eg. åtte sjeler) - frelst ved vann

1

1

1.Pet. 4:19

overgi sin sjel (Sv.2000: överlämna sitt liv)

1

1

2.Pet. 2:8

pintes ... helt inn i sin rettferdige sjel (i sitt sinn)

1

1

2.Pet. 2:14

ubefestede sjeler (personer)

1

1

1.Joh. 3:16

Jesus gav sitt liv (eg. sin sjel) for oss

1

1

1.Joh. 3:16

skylder også vi å gi vårt liv (eg. vår sjel) for brødrene

1

1

3.Joh. 1:2

like godt som du har det åndelig (eg. i sjelen) (i sinnet)

1

1

Åp. 6:9

under alteret - sjelene (billedtale - livene eller "dem")

1

Åp. 8:9

alt liv i havet (eg. alle sjelene i havet - dvs alle dyrene i havet)

1

1

Åp. 12:11

hadde ikke sitt liv (eg. sin sjel) så kjært at de ikke ville gå i d.

1

1

Åp. 16:3

alt liv i havet døde (eg. alle sjeler i havet døde - dvs alle dyr)

1

1

Åp. 18:13

skipslaster av ... levende mennesker (eg. menneskers sjeler)

1

1

Åp. 18:14

frukten som var din hjertens (eg. din sjels) lyst... (appetitt)

1

1

Åp.20:4

sjelene til dem som.. (billedtale - så livene eller "dem" som ...)

1

1

Sum

72

99

21

2

4

 

Litt statistikk: Av de 103 forekomstene av psyche er 4 relatert til Gud eller det nye, himmelske/guddommelige livet. I de resterende 99 tilfellene er psyche brukt om det som er dødelig eller forgjengelig. Sjelen blir aldri omtalt som noe udødelig. Derimot blir det flere ganger sagt helt tydelig at sjelen kan dø (se Matt.2:20, 10:28, 16:25, 20:28, Joh.10:11, 15:13, Ap.gj.3:23, 15:26, Rom.11:3, Fil.2:30, Jakob 5:20, 1.Joh.3:16, Åp.16:39). Bare i 30 av de 103 forekomstene blir psyche oversatt med sjel (kunne gjerne vært enda færre om man holdt seg til andre oversettelser). I 42 tilfeller blir ordet oversatt med liv eller levende. I 72 tilfeller blir psyche oversatt med et personlig pronomen eller et annet ord som betegner hele mennesket. I 21 tilfeller er psyche relatert til følelser eller indre egenskaper.

På denne bakgrunn synes jeg det er nærliggende å spørre:

Hvordan kan noen si at sjelen ikke kan dø når NT flere ganger sier at den kan det?

Hvordan kan noen si at sjelen er udødelig når NT aldri sier noe slikt?

Hvordan kan noen si at bare mennesker har sjel når NT bruker det samme greske ordet psyche også om dyr?

Hvordan kan noen si at sjelen er et "eget vesen" som bor inne i mennesket når NT sier at også Gud har sjel? Har kanskje Gud også et "eget vesen" inne i seg?

Om man derimot forstår psyche som liv (med avledningene personer og personlighetstrekk), løser alle problemer seg. Både Gud , mennesker og dyr har sin egen form for liv (og avledningsvis også sin egen form for personlighet og personlighetstrekk). Personlig er jeg overbevist om at det er dette som er ordet psyches betydning. Det er også slik de fleste moderne og oppdaterte teologiske studier og oppslagsverk forklarer ordet. La meg her og nå bare få lov til å sitere noen få uttalelser til støtte for denne oppfatning:

 

Det Gamle Testamente, som selvfølgelig var de første kristnes Bibel, har ikke noe ord i det hele tatt som svarer til den moderne (eller gamle greske) forestillingen om sjel. Vi har ingen rett til å lese dette moderne ordet inn i Paulus psyche, for når han brukte det, la han ikke ut om hva Platon mente med ordet, men hva Jesaja og Jesus mente .. Det er noe vi kan si med absolutt sikkerhet når det gjelder dette, og det er at den populære læresetningen om sjelens udødelighet ikke kan spores tilbake til bibelsk undervisning.

(G. A. T. Knight, Law and Grace, Philadelfia, Westminster Press, 1962, s. 78-79)

 

"Udødelighet som en naturlig egenskap ved mennesket er ikke en kristen læresetning."

(Paul Tillich, teologiprofessor, Tyskland/USA, "Systematic Theology", b.2, s. 66-67, sitert i Froom, 2, s. 924)

 

Sjel. (Gr.: psyche) I den bibelske tradisjon er ikke sjelen noen "del" av mennesket, tenkt atskilt fra kroppen; den er simpelthen det livsprinsipp som gjennomtrenger det hele. Ofte må psyche helst oversettes med "liv" (Mt.16:26, parallelle steder), og ofte betyr ordet det hele menneske; "min sjel" er et gammeltestamentlig uttrykk for "jeg selv". I slike fall kan ordet være utelatt i oversettelsen. - Det evige liv grunnes da heller ikke i første rekke på en antakelse av "sjelens udødelighet", det dreier seg i det nytestamentlige perspektiv om en fullstendig gjenopprettelse, gjenreisning av mennesket, i kraft av Ånden, 1.Kor.15:45-49. ...

("Det Nye Testamente" oversatt av Erik Gunnes, Gyldendal Norsk Forlag, 1969, s. 504)

 

"Det syn at mennesket er udødelig fordi dets sjel er av uforgjengelig natur siden den er "guddommelig", er, la meg si det en gang for alle, uforenlig med Bibelens syn på Gud og mennesket."

(Emil Brunner, sveitsisk professor i teologi, "Eternal hope", s.105-106, sitert i Froom, 2, s.897)

 

"Ordene "udødelig sjel", "evig sjel", "sjel som ikke kan dø", "udødelig synder" o.l. høres stadig brukt, men vi våger å gjenta tilbudet om å betale 1000 pund til alle som kan vise oss hvor i Bibelen vi finner disse uttrykkene. Det samme tilbudet gjelder om noen i det hele tatt kan vise oss at uttrykket udødelig blir brukt om andre enn Gud, han som alene har udødelighet..., og de som er ett med ham i Kristus."

(Dr. Thomas Clarke, i "Faith Library", nr.106, s.5, sitert i Froom,2, s.468)

 

"Denne læren (om sjelens udødelighet) har ingen kristen opprinnelse, men stammer fra læresetningene innen gresk filosofi som gjorde Gud og verden til jevnbyrdige og som derfor ganske naturlig kunne finne kilden til guddommelig og udødelig liv i naturen, og da spesielt i den menneskelige natur. Evangeliet, som lærer oss at intet liv eksisterer utenom Guds vilje, tvinger oss derimot til å tenke og tro at det ikke kan eksistere noe evigvarende liv i andre enn Gud selv og i de naturer som blir mottatt av Ham."

(Luthersk teologiprofessor, Herman Schultz (1836-1903), i "A Letter", sitert i Froom,2, s.589)

 

"Uttrykket "sjelens udødelighet" som er så vanlig innenfor teologien, finnes ikke en eneste gang i Bibelen fra begynnelse til slutt."

(Henry Constable, "Duration and Nature of Future Punishment", s.10)

 

Ingen steder blir det sagt at sjelen atskilt fra kroppen er udødelig. Dette er sannsynligvis en ide som feilaktig har blitt overtatt fra hedenske filosofer. Skriften ser ikke på den unormale dødstilstanden som noen fullendelse å se fram til (2.Kor.5:4), det er det oppstandelsen som er.

(Jamieson, Faussett and Brown's Commentary, kommentar til 1.Kor.15:53)

 

"Ideen om en "sjelens udødelighet" stemmer dårlig over ens med den gjennomgående læren i NT. Uttrykket fortjener derfor ingen plass i kristen terminologi."

(Murray J. Harris, "Raised Immortal: Rsurrection and Immortality in the New Testament, Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1983, s.237, sitert i "Immortality or Resurrection: An Analysis of Immortality in the Bible" av Cky J. Carrigan, 1997, s.2, - internett)

 

"Bibelen taler ikke om en overlevelse av en ulegemlig sjel."

(New Catholic Encyclopedia, b.13, s.467, sitert i "Er din sjæl udødelig?" , s.103, av Robert Leo Odom, dansk bokforlag, 1989)

 

"Sjelens udødelighet .... utgjør en av de største misforståelsene i kristenheten. ... Tanken om død og oppstandelse er forankret i Kristushendelsen ... og følgelig uforenlig med den greske troen på udødelighet."

(Oscar Cullman, "Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead?", sitert i "Immortality or Resurrection: An Analysis of Immortality in the Bible" av Cky J. Carrigan, 1997, s.1 - internett)

 

"Mennesket er ikke udødelig fordi det har eller er en sjel. Det blir derimot udødelig på grunn av at Gud forvandler det gjennom en oppstandelse fra de døde."

(Murray Harris, Resurrection and Immortality, s.53, sitert i Edward William Fudge, "The Fire that Consumes", Paternoster Press, 1994, s.31)

 

Jesus underviste om "evig liv", mens Platon underviste om "sjelens udødelighet". I dag blir ofte disse begrepene på en forvirrende måte brukt som om de var synonymer. Dog har de sitt utspring i to vidt forskjellige kilder, den ene fra gresk filosofi, den andre fra nytestamentlig kristendom.

(Jerry Cross: Magnolia Bible College, 1984 lectures, s. 48 - Church of Christ)

 

"... En medvirkende faktor her er erstatningen av den nytestamentlige læren om en oppstandelse fra de døde (1.Kor.15:-) med den greske læren om sjelens udødelighet. Slikt får gjennomslag i ureflektert kristendom som ikke bryr seg om å undersøke om denne tro har sitt utspring i det Nye Testamente eller i gresk tenkning."

(The New International Dictionary of New Testament Theology, red. Colin Brown, Paternoster Press, 1971/1976, b.2, s.208)

 

"Den kristne synsvinkel er oppstandelse, ikke sjelens udødelighet."

(Helmut Thieliche, Tod und Leben, s.43)* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2003: PSYCHE
Apologeten