* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2003: Aktuelt apologetisk
Apologeten


*
*

Aktuelt apologetisk

Konferanse!

Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI) avholder sin 50. årskonferanse 5-9 august 2003 i Anaheim i USA. Hvem tror du de har invitert som taler? Jo, Kenneth Copeland! (jmfr. bildet over) Apologetens lesere kjenner formodentlig en del til denne mannen og burde dermed automatisk være advart mot både konferansen og mot hele Full Gospel - organisasjonen slik den nå fremstår under Richar Shakarians ledelse!

 

 

Frikirkepastor talte i katolsk messe.

Kilde: Magazinet (15.04.2002)

- Det er kirkehistorie det som nå skjer i Arendal, sier pastor Kjell Haltorp i Sørlandet Bibel og Misjonssenter, etter at han talte i byens katolske kirke søndag. Den katolske pater, Arne Fjeld, talte tidligere i vinter i Haltorps menighet, og deltagelsen i søndagens messe var derfor en naturlig gjenvisitt, forteller Haltorp til Magazinet.


- Vi har lenge nok fokusert på uenigheter, men det er mye vi kan stå sammen med katolikkene om. Ikke minst er det viktig at vi kan møtes for å be sammen og velsigne hverandre, sier Haltorp.


Den katolske pater Arne Fjeld, sier til Agderposten at frikirkepastoren leverte en god preken - selv om den var lenger enn det katolikkene er vant til. Men nattverden kunne verken Haltorp eller de andre protestantene være med på.


-Nei. Så langt er vi ennå ikke kommet i tilnærmingen mellom trossamfunnene, sier pater Arne Fjeld.

-Dette bryter ned barriérer. Vi kristne har masse til felles. I Arendal åpner vi dørene for hverandre. Vi har felles bønnemøter, og hver fredag samles vi i predikantringen.

- Det er noe stort og godt på vei til Arendal, sier Kjell Haltorp, som kaller dette kirkehistorie.

______

Våkne og opplyste kristne som vet hva den katolske kirke står for, skjønner alvoret i denne leflingen med et korrupt og frafallent kirkesystem. De siste årene har vi sett en del konverteringer til katolisismen fra høykirkelige miljøer i statskirken. Kanskje vi nå også kommer til å få høre om konverteringer fra lavkirkelige miljøer? Med sin nedrivning av gamle grensestener er i hvert fall Haltorp med på å legge til rette for en slik utvikling.

I Arendal var det bare én menighet som hadde mot til å si nei til samarbeidet med den katolske kirke, nemlig Den Frie Evangeliske Forsamling. Forstander Reidar Gamst sier i en kommentar til avisen Dagen at "den katolske kirke er ikke evangelisk i sin lære. .... Jeg ser det som unaturlig å stå fram sammen med den katolske kirke her hjemme, samtidig som misjonærene ute driver evangelisering overfor katolikker."

 

 

Jabes bønn

Boken "Jabes bønn" er skrevet av Bruce Wilkinson og utgitt på Hermon Forlag. Følgende bokanmeldelse er ført i pennen av Kristin Aalen Hunsager og er sakset fra http://aftenbladet.no/kultur/boker/bokanmeldelser/

______

Jeg ser intet galt i å hjelpe kristne til å be. Hvis man først tror på Gud, burde bønn være en selvfølgelig del av troslivet.

Men svært mange strever med å ta tid til be. Andre føler at bønnen ikke når lenger enn til taket. Hvor ble det av Guds svar?

Slik sett kan man ønske velkommen Bruce Wilkinsons bok "Jabes' bønn". Den amerikanske forfatteren oppfordrer leseren til aktivt å be Gud om daglig velsignelse. År om annet gis det ut bøker om bønn, men ingen slår salgstallene til Ole Hallesbys mest kjente bok, "Fra bønnens verden", som siden 1927 har solgt i over 20 opplag. Hva er det som gjør at "Jabes' bønn" har havnet som nummer én på The New York Times bestselgerliste med salgstall på ni millioner i USA i fjor og 10.000 eksemplarer i Norge?

Forklaringen må ligge i den sterke vektleggingen av suksess og mirakler. Den 90 sider lille boka er en studie i to små bibelvers fra Det gamle testamentet der en temmelig mislykket mann ved navn Jabes får en god utgang på livet fordi han ber Gud om hjelp.

I USA passer fortellingen som hånd i hanske til en amerikansk framskrittsideologi. Den som jobber hardt nok, kan klatre oppover på rangstigen. Overført på bønnelivet - den som ber sterkt nok, utløser Guds velsignelser. For Wilkinson lover åndelig suksess. Bevisene henter han fra en lang rekke eksempler fra sitt eget og andres bønneliv.

Blant norske kristne er det for tida stor åpenhet for slike amerikanske impulser for å oppnå effektivitet i tros- og menighetslivet. Da er det godt at Wilkinson avgrenser seg mot materiell suksess ved å understreke at hans anliggende ikke er en bønn av typen "oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz".

Styrken hos Wilkinson ligger i at han oppmuntrer kristne til ikke å gi opp bønnen, men regelmessig si som Jabes: "Å, om Du bare ville velsigne meg, og utvide grensene mine! Må Din hånd være med meg, og må Du holde meg borte fra ondt!"

Svakheten i boka er hans naive framstilling av hvor enkelt velsignelsen trylles fram bare man ber. Holdningen gjenspeiles i et klisjéfylt språk der ord som "knallsuksess", "overnaturlig entusiasme", "forbløffende resultater" går igjen. Dermed forvandles Gud til en automat som må levere velsignelser til den som ber innstendig nok.

Et annet kristent forlag i Norge har sagt nei til å gi ut boka nettopp på grunn av forfatterens mekanistiske syn på bønn. For hva har Wilkinson å si til mennesker som i årevis har bedt om befrielse fra en lidelse, men ikke fått positivt svar? Eller til utbrente predikanter som slett ikke ser menigheten vokse slik forfatteren kan skryte av?

Det sørgelige med Wilkinsons åndelige logikk er at troende som ikke lykkes - verken materielt, menneskelig eller kristelig - har vært for dårlige til å be.

Det er et altfor lettvint budskap. -------

 

 

Kenyon - viktig kristen leder?

Dette er en liten artikkel jeg sendte til avisen Dagen. Jeg tar den med her slik at alle Apologetens lesere kan få anledning til å lese den.

På "Dagens" kulturside 5. mai d.å. ble Kenyon omtalt som "denne viktige og innflytelsesrike kristne lederen". Det var Leif S. Jacobsen, forkynner og bibellærer i trosbevegelsen, som førte disse ordene i pennen i forbindelse med en bokanmeldelse. Personlig har jeg store problemer med å slutte meg til en slik karakteristikk av Kenyon, og jeg skal ganske kort prøve å forklare hvorfor.

Slik jeg ser det kan en person umulig betegnes som en kristen leder dersom han forkynner merkelige og ubibelske læresetninger i forhold til sentrale og viktige spørsmål i den kristne tro. Om så er tilfelle, blir jo ikke personen en god lederskikkelse som andre trygt kan hente inspirasjon og veiledning fra, men derimot en farlig vill-leder som det må advares mot!

Nedenfor her skal jeg sitere noe av det Kenyon har skrevet. Så får leserne selv avgjøre om uttalelsene hører hjemme hos en sann kristen leder eller hos en farlig vill-leder!

 

Om forsoningen:

"Han ble syndebæreren i det øyeblikk som Gud tok våre synder og la dem på hans ånd. Da gjennomgikk hele hans ånd en forandring, og han kom inn under den åndelige dødens og Satans makt."

(The Father and his Family, s. 135)

Jesus døde åndelig på korset tre timer før han døde fysisk.

(What happened from the Cross to the Throne, s.43-44)

 

"Når han ble gjort til synd, ble Satan hans herre."

(What happened... s. 47)

 

"Han ble gjort til ett med Satan da han ble gjort til synd."

(Identification. A romance in Redemption. s. 23)

 

"Når hans kropp ble dødelig, tok den åndelige døden, som er Satans natur, hans ånd i besittelse."

(What happened .... s. 20)

 

"Demoner tok hans ånd til dødsriket eller helvete."

(Advanced Bible Course. Studies in the deeper life, s.277)

 

"All lidelse og tortur som helvete kunne produsere ble lagt på Jesus. Da han hadde lidt helvetes smerte i tre dager og netter, ropte Universets Høyesterett ut: Det er nok! Han hadde betalt prisen og møtt rettferdighetens krav." (What happened .... s. 89)

"Men vi tror at Jesu fysiske død på korset ikke berørte syndespørsmålet i det hele tatt."

(Uttalelse av Kenyon, gjengitt i D.R. McConnel, A Different Gospel, 1988, s.23, s.28 note 23.)

 

"Vi har sunget "Nærmere korset" og vi har bedt om å få komme nærmere korset, men korset har ingen frelse i seg. Det er et mislykkethetens og nederlagets sted."

(Advanced Bible Course, s. 279)

 

"I sin identifikasjon hadde Han (Jesus) blitt så fullstendig ett med oss at Han selv trengte rettferdiggjørelse da menneskenes straff var betalt."

(The Bible in the light of our redemption, s.165-166, G.Lie s.73)

 

 

 

Om inkarnasjonen:

Du er like mye inkarnasjonen av Gud som Jesus Kristus var det. Hvert menneske som har blitt født på ny, er en inkarnasjon, og kristendom er et mirakel. Den troende er like mye en inkarnasjon som Jesus av Nasaret var det.

("The Father and His Family", s. 100)

 

 

Om helbredelse:

Hvert eneste menneske som er fysisk sykt, er åndelig sykt, for i det øyeblikket hans ånd blir helbredet, blir også kroppen hans helbredet..... Du helbreder ånden, så helbreder ånden legemet.

("The Hidden Man", s. 27)

... og hvis mitt legeme er fyllt med sykdom, er det fordi min ånd ikke er i harmoni med Ordet .... Alle er syke i ånden før de blir syke i kroppen.

("New Creation Realities", s. 15)

 

 

Om blodprøve:

Kenyon trodde at en blodprøve kunne vise om et menneske var født på ny eller ikke! Se hans bok "What happened from the Cross to the Throne" s. 20.

 

Mye mer kunne sies. Dette bare som en liten smakebit.

Fred V. Hjortland* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2003: Aktuelt apologetisk
Apologeten