* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 2003: NEFESH
Apologeten


*
*

NEFESH

Fred V. Hjortland

En kategorisering av alle de 753 forekomstene av det

hebraiske ordet nefesh i Det gamle testamente:

 

Nefesh er det ordet som vanligvis blir oversatt med sjel i Det gamle testamente. Når man ønsker å finne ut av dette ordets meningsinnhold, er det viktig å foreta en grundig undersøkelse av bruken av ordet. Bruken er det uomtvistelige beviset for hvilken mening språkets opprinnelige brukere selv la i ordet. Gjennomgangen nedenfor burde derfor være av interesse for alle seriøse bibelstudenter. Resultatet av undersøkelsen viser, slik jeg ser det, meget tydelig at de gamle hebreere la noe helt annet i ordet nefesh enn det gresk filosofi og tradisjonell kirkelig teologi senere har lagt i ordet sjel.

 

Kategorier:

A = nefesh brukt om hele personer (han, jeg, du, 70 sjeler, ..)

B = nefesh som noe dødelig/forgjengelig (livspust, liv(som kan mistes), død, lik, dyr(som kan dø), hele personer(som kan dø), aspekter av følelseslivet (som opphører ved døden).

C = nefesh relatert til følelsesliv og indre egenskaper (så som sinn, lyst, kjærlighet, apetitt, sult, begjær, gudslengsel, m.m.)

D = nefesh brukt om dyr (eventuelt sammen med mennesker)

E = brukt om Gud (som hel person eller for å beskrive hans følelsesliv)

 

Bibelvers:

(No-78)

Stikkord for hvordan nefesh er oversatt:

A

B

C

D

E

1. Mos.1:20

i vannet skal det myldre av liv (forskjellige dyr - eg. sjeler)

1

1

1. Mos.1:21

alt liv som det kryr av i vannet (forskjellige dyr - eg. sjeler)

1

1

1. Mos.1:24

levende skapninger (forskjellige dyr - eg. sjeler)

1

1

1. Mos.1:30

alt som har livsånde i seg ... (eg. alle dyr som har sjel i seg)

1

1

1

1. Mos.2:7

mannen ble til en levende skapning (eg. levende sjel)

1

1

1. Mos.2:19

navnet m. gav hver levende skapning (hvert dyr - eg. hver sjel))

1

1

1. Mos.9:4

(dyre)kjøtt med blod i, det som livet (eg. sjelen) er knyttet til

1

1

1. Mos.9:5

for deres eget blod (eg. sjel) vil jeg .. (sjel = blod, liv)

1

1. Mos.9:5

når han tar livet (eg. sjelen) av sin neste

1

1

1. Mos.9:10

skapning (dyr - eg. sjel)

1

1

1. Mos.9:12

skapning (dyr - eg. sjel)

1

1

1. Mos.9:15

skapning (dyr - eg. sjel)

1

1

1. Mos.9:16

skapning (dyr - eg. sjel)

1

1

1. Mos.12:5

tjenestefolkene (eg. sjelene)

1

1

1. Mos.12:13

og jeg (eg. min sjel) ) får beholde livet

1

1

1. Mos.14:21

gi meg folket (eg. sjelene)

1

1

1. Mos.17:14

han (eg. den sjel) skal utryddes!

1

1

1. Mos.19:17

fly for livet (eg. sjelen)

1

1

1. Mos.19:19

berge mitt liv (eg. min sjel)

1

1

1. Mos.19:20

så jeg kan berge livet (eg. sjelen))

1

1

1. Mos.23:8

samtykker dere i (er deres sjeler enige i )

1

1

1. Mos.27:4

jeg (eg. min sjel) kan gi deg min velsignelse

1

1

1. Mos.27:19

du (eg. din sjel) kan velsigne meg

1

1

1. Mos.27:25

så skal jeg (eg. min sjel) velsigne deg

1

1

1. Mos.27:31

du (eg. din sjel) kan velsigne meg

1

1

1. Mos.32:30

berget livet (eg. sjelen)

1

1

1. Mos.34:3

da ble hans hjerte (eg. hans sjel) bundet til Dina

1

1

1. Mos.34:8

min sønn (eg. min sønns sjel) er bundet til datteren

1

1

1. Mos.35:18

med det samme hun utåndet (nefesh forbindes med pust)

1

1. Mos.36:6

husstanden (eg. alle sjelene)

1

1

1. Mos.37:21

vi må ikke ta livet av ham! (ikke drepe hans sjel)

1

1

1. Mos.42:21

hvor inderlig redd han (eg hans sjel) var

1

1

1. Mos.44:30

din tjener (eg. din tjeners sjel) er bundet til gutten

1

1

1. Mos.44:30

er bundet til gutten (eg. til guttens sjel)

1

1

1. Mos.46:15

i alt var det 33 (personer) (eg. sjeler))

1

1

1. Mos.46:18

de var 16 (personer) (eg. sjeler)

1

1

1. Mos.46:22

de var 14 (personer) (eg. sjeler)

1

1

1. Mos.46:25

de var 7 (personer) (eg. sjeler)

1

1

1. Mos.46:26

Jakobs ætlinger (eg. sjeler)

1

1

1. Mos.46:26

66 (personer - eg. sjeler) ) i alt

1

1

1. Mos.46:27

de to sønnene (eg. de to sjelene)

1

1

1. Mos.46:27

alle (eg. alle sjelene) av Jakobs ætt var ...

1

1

1. Mos.49:6

jeg (eg. min sjel) vil ikke møte

1

1

2. Mos.1:5

de (eg. de sjelene) som stammer fra Jakob

1

1

2. Mos.1:5

sytti personer (eg. sjeler)

1

1

2. Mos.4:19

stod deg etter livet (eg. ville drepe din sjel)

1

1

2. Mos.12:4

etter som de har folk (eg. sjeler) til

1

1

2. Mos.12:15

hver den (eg. hver sjel) som spiser... skal utryddes

1

1

2. Mos.12:16

den mat som hver av dere (eg. hver sjel) trenger

1

1

2. Mos.12:19

hver den (eg. hver sjel) som ... eter syret brød, skal utryddes

1

1

2. Mos.15:9

stiller min (eg. min sjels) trang på dem

1

1

2. Mos.16:16

dem (eg. de sjeler) som hører ham til

1

1

2. Mos.21.23

liv for liv (eg. sjel for sjel)

1

1

2. Mos.21:23

liv for liv (eg. sjel for sjel)

1

1

2. Mos.21:30

løsepenger for sitt liv (eg. sin sjel)

1

1

2. Mos.23:9

hvordan det kjennes (i sinnet - eg. i sjelen)

1

1

2. Mos.30:12

løsepenger for sitt liv (eg. sjel)

1

1

2. Mos.30:15

løsepenger for deres liv (eg. sjel)

1

1

2. Mos.30:16

løsepenger for deres liv (eg. sjel)

1

1

2. Mos.31:14

den (eg. den sjel) som vanhelliger ..., må dø

1

1

3.Mos. 2:1

når noen (eg. noen sjel) vil ...

1

1

3.Mos.4:2

når noen (eg. noen sjel) synder ...

1

1

3.Mos.4:27

er det en mann (eg. en sjel) av folket som synder ..

1

1

3.Mos.5:1

når noen (eg. noen sjel) hører ...

1

1

3.Mos.5:2

når noen ... (eg. noen sjel) rører ved

1

1

3.Mos.5:4

når noen ... (eg. noen sjel) sverger

1

1

3.Mos.5:15

når noen .. . (eg. noen sjel) tilvender seg

1

1

3.Mos.5:17

når noen... . (eg. noen sjel) synder

1

1

3.Mos.5:21

når noen (eg. noen sjel) synder

1

1

3.Mos.7:18

dersom noen (eg. noen sjel) spiser kjøttet

1

1

3.Mos.7:20

den (eg. den sjel) som spiser kjøtt ...

1

1

3.Mos.7:20

han (eg. hans sjel) skal utryddes

1

1

3.Mos.7:21

når en mann (eg. en sjel) kommer nær noe urent ...

1

1

3.Mos.7:21

da skal den mannen (eg. den sjelen) utryddes ...

1

1

3.Mos.7:25

den (eg. den sjelen)som spiser fettet ... skal utryddes

1

1

3.Mos.7:27

den (eg. den sjelen) som noen gang spiser blod ..

1

1

3.Mos.7:27

han (eg. den sjelen) skal utryddes av sitt folk

1

1

3.Mos.11.10

alt (alle havdyr - eg. alle sjeler) som lever der

1

1

3.Mos.11:43

få ikke på dere (eg.deres sjeler) styggedommen fra disse krypene

1

1

3.Mos.11:44

ikke gjøre dere selv (eg. deres sjeler) urene ved noe av det kryp

1

1

3.Mos.11:46

alt liv (alle havdyr - eg. alle sjeler) som rører seg i vannet

1

1

3.Mos.11:46

alle dyr (eg. alle sjeler) som det kryr av på marken

1

1

3.Mos.16:29

skal dere faste (eg. plage deres sjel)

1

1

3.Mos.16:31

skal dere faste (eg. plage deres sjel)

1

1

3.Mos.17:10

spiser blod .. mot den mannen (eg. den sjelen) og utrydde ham

1

1

3.Mos.17:11

For en skapnings (et dyrs) liv (eg. sjel) er i blodet

1

1

3.Mos. 17:11

til soning for dere (eg. deres sjeler)

1

1

3.Mos. 17:11

blodet (av dyr) soner fordi livet (eg. sjelen) er i det

1

1

3.Mos.17:12

ingen av dere (eg. ingen sjel) må spise blod

1

1

3.Mos.17:14

for blodet er livet (eg. sjelen) i hver skapning (i hvert dyr)

1

1

3.Mos.17:14

for blodet er livet (blir gjentat på hebr. - ikke på norsk)

1

1

3.Mos.17:14

for blodet er livet (eg. sjelen) i hver skapning (i hvert dyr)

1

1

3.Mos.17:15

har noen .. (eg. noen sjel) spist av et dyr

1

1

3.Mos.18:29

alle (eg. alle sjeler) som ... skal utryddes av sitt folk

1

1

3.Mos.19:8

han (eg. den sjel) skal utryddes av sin slekt

1

1

3.Mos.19:28

en som er død (eg. en død sjel)

1

1

3.Mos.20:6

når noen (eg. en sjel) vender seg til...

1

1

3.Mos.20:6

vende meg mot ham .. (eg. mot den sjelen) og utrydde ham

1

1

3.Mos.20:25

ikke gjøre dere selv (eg. deres sjeler) avskyelige ved å spise ...

1

1

3.Mos.21:1

uren .. ved å røre et lik (eg. en død sjel)

1

1

3.Mos.21:11

ikke gå inn til noen som er død (eg. en død sjel)

1

1

3.Mos.22:3

dersom ... skal han (eg. den sjelen) utryddes

1

1

3.Mos.22:4

blitt uren ved lik (eg. død sjel)

1

1

3.Mos.22:6

den (eg. den sjelen) som rører ved noe slikt ...

1

1

3.Mos.22:11

en prest kjøper en trell .. (eg. en sjel)

1

1

3.Mos.23:27

skal dere ... (eg. deres sjeler) faste

1

1

3.Mos.23:29

alle (eg. alle sjeler) som ikke faster

1

1

3.Mos.23:30

enhver (eg. hver sjel) som gjør noe arbeid ... vil jeg utslette

1

1

3.Mos.23:30

(han) (eg. den sjelen) vil jeg utslette

1

1

3.Mos.23:32

dere (eg. deres sjeler) skal faste

1

1

3.Mos.24:17

når noen slår et menneske (eg. en sjel) i hjel, ..

1

1

3.Mos.24:18

den som slår i hjel et dyr (eg. en sjel)

1

1

3.Mos.24:18

liv for liv (eg. - et dyrs sjel for et dyrs sjel)

1

1

3.Mos.24:18

liv for liv (eg. - et dyrs sjel for et dyrs sjel)

1

1

3.Mos.26:11

jeg (Gud) (eg. min sjel) vil ikke ha motvilje mot dere

1

3.Mos.26:15

hvis dere (eg. deres sjeler) viser motvilje

1

1

3.Mos.26:16

og livskraften (eg. sjelen) svinner ..

1

3.Mos.26:30

for dere byr meg (Gud) (eg. min sjel) imot

1

3.Mos.26:43

fordi de (eg. deres sjeler) foraktet...

1

1

3.Mos.27:2

vie et menneske... (eg. en sjel) til Herren

1

1

4.Mos.5:2

berøring med lik (en død sjel)

1

1

4.Mos.5:6

pådrar seg (eg. sin sjel) skyld

1

1

4.Mos.6:6

ikke komme nær noe lik (eg. noen død sjel)

1

1

4.Mos.6:11

da han kom nær liket (eg. den døde sjelen)

1

1

4.Mos.9:6

urene ved å komme nær et lik (en død sjel)

1

1

4.Mos.9:7

fordi vi kom nær et lik (en død sjel)

1

1

4.Mos.9:10

urene ved å komme nær et lik (en død sjel)

1

1

4.Mos.9:13

.. skal han (eg. den sjelen) utryddes av sitt folk

1

1

4.Mos.11:6

nå svir det i brystet .. (eg. i sjelen) (mangler mat)

1

1

4.Mos.15:27

en enkelt mann (eg. sjel) som ...

1

1

4.Mos.15:28

den (eg. den sjel) som har syndet

1

1

4.Mos.15:30

den (eg. den sjel) som synder ...

1

1

4.Mos.15:30

han (eg. den sjel) skal utryddes

1

1

4.Mos.15:31

det mennesket .. (eg. den sjelen) skal utryddes

1

1

4.Mos.16:38

disse menn (eg. disse sjelene) som måtte dø ...

1

1

4.Mos.19:11

den som rører ved liket (den døde sjelen)

1

1

4.Mos.19:13

den som rører ved et lik (en død sjel)

1

1

4.Mos.19:13

han ... (den sjelen) skal utryddes

1

1

4.Mos.19:18

stenke isop .. på ting og mennesker (eg. på sjeler)

1

1

4.Mos.19:20

han (eg. den sjel) skal utryddes

1

1

4.Mos.19:22

den (eg. den sjelen) som rører ved ham ..

1

1

4.Mos.21:4

.. ble folket (eg. folkets sjeler) utålmodig

1

1

4.Mos.21:5

vi (eg. våre sjeler) er inderlig lei av denne elendige maten

1

1

4.Mos.23:10

måtte jeg (eg. min sjel) dø som de rettsindige

1

1

4.Mos.29:7

da må dere (eg. deres sjeler) faste

1

1

4.Mos.30:3

forplikter seg ... (eg. sin sjel)

1

1

4.Mos.30:4

forplikter seg ... (eg. sin sjel)

1

1

4.Mos.30:5

forpliktelsen hun har påtatt seg ... (eg. sin sjel)

1

1

4.Mos.30:6

forpliktelser hun har påtatt seg ... (eg. sin sjel)

1

1

4.Mos.30:7

bundet seg (eg. sin sjel) ved tankeløst ord

1

1

4.Mos.30:8

påtatt seg (eg. sin sjel)

1

1

4.Mos.30:9

løftet hun har på seg (eg. på sin sjel)

1

1

4.Mos.30:10

forpliktet seg (eg. sin sjel) til ...

1

1

4.Mos.30:11

forplikter seg (eg. sin sjel) til ...

1

1

4.Mos.30:12

forpliktelse hun har påtatt seg (eg. sin sjel)

1

1

4.Mos.30:13

forpliktelser (hun har påtatt seg) (eg. sjelens forpliktelser)

1

1

4.Mos.30:14

hver forpliktelse .. hun har påtatt seg .. (eg. lagt på sin sjel)

1

1

4.Mos.31:19

alle som har drept noen (eg. drept noen sjel!)

1

1

4.Mos.31:28

en (eg. en sjel) av hver femte hundre (av både dyr og m.)

1

1

1

4.Mos.31:35

av mennesker (eg. sjeler) var det ..

1

1

4.Mos.31:40

tallet på mennesker (eg. sjeler) var ...

1

1

4.Mos.31:40

32 (personer) (eg. sjeler) som avgift ..

1

1

4.Mos.31:46

16000 mennesker (eg. sjeler)

1

1

4.Mos.31:50

til soning for oss (eg. for våre sjeler)

1

1

4.Mos.35:11

slått noen (eg noen sjel) i hjel av vanvare

1

1

4.Mos.35:15

har drept noen (eg. noen sjel) av vanvare

1

1

4.Mos.35:30

slår et menneske (eg. en sjel) i hjel

1

1

4.Mos.35:30

ingen (eg. ingen sjel) må miste livet ...

1

1

4.Mos.35:31

berge livet ... (eg. sjelen)

1

1

5.Mos. 4:9

vokt deg (eg. din sjel) vel

1

1

5.Mos.4:15

ta dere derfor vel i vare (eg. ta vare på deres sjeler)

1

1

5.Mos.4:29

.. av hele din sjel (hele ditt sinn)

1

1

5.Mos.6:5

.. av hele din sjel (hele ditt sinn)

1

1

5.Mos.10:12

.. av hele din sjel (hele ditt sinn)

1

1

5.Mos.10:22

var sytti (eg. sytti sjeler) i tallet

1

1

5.Mos.11:13

.. av hele deres sjel (hele deres sinn)

1

1

5.Mos.11:18

... på hjerte og sinne (eg. sjel)

1

1

5.Mos.12:15

spise ... så mye du (eg. din sjel) vil

1

1

5.Mos.12:20

spise ... fordi du (eg. din sjel) har lyst på det

1

1

5.Mos.12:20

spise ... så mye du (eg. din sjel) vil

1

1

5.Mos.12:21

spise .. så mye du (eg. din sjel) har lyst til

1

1

5.Mos.12:23

blodet er livet (eg. sjelen) (til dyrene)

1

1

5.Mos.12:23

du skal ikke spise livet (eg. sjelen ) (til dyrene)

1

1

5.Mos.13:3

.. (og av) hele deres sjel (hele deres sinn)

1

1

5.Mos.13:6

så kjær som ditt eget liv (eg. sin egen sjel)

1

1

5.Mos.14:26

alt du (eg. din sjel) har lyst på

1

1

5.Mos.14:26

alt det du (eg. din sjel) ellers ønsker

1

1

5.Mos.18:6

hvis han (eg. hans sjel) har lyst

1

1

5.Mos.19:6

og slå ham (eg. hans sjel) i hjel

1

1

5.Mos.19:11

han dør (eg. så hans sjel dør)

1

1

5.Mos.19:21

liv for liv (eg. sjel for sjel)

1

1

5.Mos.19:21

liv for liv (eg. sjel for sjel)

1

1

5.Mos.21:14

hvor hun (eg. hennes sjel) vil

1

1

5.Mos.22:26

og slår ham (eg. hans sjel) i hjel

1

1

5.Mos.23:24

spise så mye druer du (eg. din sjel) vil

1

1

5.Mos.24:6

pant i en manns liv (eg. sjel)

1

1

5.Mos.24:7

røve en (person) av sine brødre (eg. røve en sjel)

1

1

5.Mos.24:15

han (eg. hans sjel) trenger lønnen

1

1

5.Mos.26:16

.. hele din sjel (hele ditt sinn)

1

1

5.Mos.27:25

slå i hjel en uskyldig mann (eg. sjel)

1

1

5.Mos.28:65

en motløs sjel (et moløst sinn)

1

1

5.Mos.30:2

av hele din sjel (hele ditt sinn)

1

1

5.Mos.30:6

av hele din sjel (hele ditt sinn)

1

1

5.Mos.30:10

av hele din sjel (hele ditt sinn)

1

1

Josva 2:13

og berge vårt liv (eg. vår sjel)

1

1

Josva 2:14

med vårt eget liv (eg. vår egen sjel)

1

1

Josva 9:24

da ble vi livende redde (= fryktet for våre liv)

1

1

Josva 10:28

bannlyste (=drepte, utslettet) hver skapning (eg. sjel)

1

1

1

Josva 10:30

hogg ned (=drepte) hver skapning (eg. sjel) som var der

1

1

1

Josva 10:32

hogg ned hver skapning (eg. sjel) som fantes der

1

1

1

Josva 10:35

Hver skapning ..(eg. sjel) bannlyste (=drepte) de

1

1

1

Josva 10:37

hogg ned .... hver skapning (eg. sjel)

1

1

1

Josva 10:37

de bannlyste (=drepte) ... hver skapning (eg. sjel)

1

1

1

Josva 10:39

de bannlyste (=drepte) ... hver skapning (eg. sjel)

1

1

1

Josva 11:11

hver skapning ... (eg. sjel) hogg Josva ned med sverd

1

1

1

Josva 20:3

.. han har slått noen (eg. noen sjeler) i hjel

1

1

Josva 20:9

slå i hjel en landsmann (eg. en landsmanns sjel)

1

1

Josva 22:5

tjener .. av hele deres sjel (hele deres sinn)

1

1

Josva 23:11

så sant dere har livet (eg. sjelen) kjært

1

1

Josva 23:14

aldri .. gå dere av minne (ikke glemme i sjelen)

1

1

Dom. 5:18

satte livet (eg. sjelen) på spill

1

1

Dom. 5:21

gå på med kraft, min sjel! (mitt indre, mitt sinn)

1

1

Dom. 9:17

våget livet (eg. sjelen)

1

1

Dom. 10:16

orket han (Gud) (eg. hans sjel) ikke lenger

1

Dom. 12:3

våget jeg selv livet (eg. sjelen)

1

1

Dom. 16:16

at han (eg. hans sjel) kunne dø

1

1

Dom. 16:30

la meg (eg. min sjel) dø

1

1

Dom. 18:25

hisige karer (eg. hissige sjeler)

1

1

Dom. 18:25

mister livet (eg. sjelen), både du og dine

1

1

Dom. 18:25

mister livet (eg. sjelen), både du og dine

1

1

Rut 4:15

sørge for deg (eg. din sjel) i alderdommen

1

1

1. Sam. 1:10

i sin hjertesorg (eg. sin sjels sorg)

1

1

1. Sam. 1:15

klager min (eg. min sjels) nød for Herren

1

1

1. Sam. 1:26

så sant du (Gud) (eg. din sjel) lever

1

1. Sam. 2:16

fettet ... ta det du (eg. din sjel) vil

1

1

1. Sam. 2:33

la ditt liv (eg. din sjel) tæres bort

1

1

1. Sam. 2:35

som gjør det jeg (Gud) (eg. min sjel) ønsker

1

1. Sam. 17:55

så sant du (eg. din sjel) lever

1

1

1. Sam. 18:1

kjente han (eg. hans sjel) seg knyttet til

1

1

1. Sam. 18:1

knyttet til David (eg. Davids sjel)

1

1

1. Sam. 18:1

kjær som sitt eget liv (eg. sjel)

1

1

1. Sam. 18:3

kjær som sitt eget liv (eg. sjel)

1

1

1. Sam. 19:5

satte livet (eg. sjelen) på spill

1

1

1. Sam. 19:11

berger deg (eg. din sjel)

1

1

1. Sam. 20:1

vil ta livet (eg. sjelen) av meg

1

1

1. Sam. 20:3

så sant du selv (eg. din sjel) lever

1

1

1. Sam. 20:4

alt det du (eg. din sjel) ønsker

1

1

1. Sam. 20:17

hadde David inderlig kjær (eg. elsket David som sitt eget liv/sjel)

1

1

1. Sam. 22.2

alle ... misfornøyde (eg. misfornøyde sjeler)

1

1

1. Sam. 22.22

alle (eg. alle sjeler) som er drept ...

1

1

1. Sam. 22:23

vil ta livet (eg. ta/drepe sjelen) av meg

1

1

1. Sam. 22:23

vil ta livet (eg. ta/drepe sjelen) av deg

1

1

1. Sam. 23:15

dratt ut for å drepe ham (eg. drepe hans sjel)

1

1

1. Sam. 23:20

så sant du (eg. din sjel) ønsker

1

1

1. Sam. 24:12

vil ta livet (eg. ta/drepe sjelen)

1

1

1. Sam. 25:26

så sant du selv (eg. din sjel) lever

1

1

1. Sam. 25:29

vil ta livet av deg (eg. vil ta/drepe sjelen din)

1

1

1. Sam. 25:29

Gud ta ditt liv (eg. din sjel) i sin varetekt

1

1

1. Sam. 25:29

dine fienders liv (eg. sjeler)... slynge bort

1

1

1. Sam. 26:21

satte mitt liv (eg. min sjel) så høyt i dag

1

1

1. Sam. 26:24

mitt liv (eg. sjel)

1

1

1. Sam. 26:24

ditt liv (eg. sjel)

1

1

1. Sam. 28:9

snarer for meg (eg. min sjel) ... drepe meg?

1

1

1. Sam. 28:21

våget livet (eg. sjelen)

1

1

1. Sam. 30:6

så harmfulle og sorgfulle var de (eg. deres sjeler)

1

1

2.Sam. 1:9

ennå er jeg (min sjel) ved full bevissthet

1

1

2.Sam. 3:21

det riket du (eg. din sjel) ønsker deg

1

1

2.Sam. 4:8

som stod deg etter livet (eg. som ville drepe din sjel)

1

1

2.Sam. 4:9

fridd meg (eg. min sjel) ut av all nød

1

1

2.Sam. 5:8

som hater David (eg. som hater Davids sjel)

1

1

2.Sam. 11:11

så sant du (eg. din sjel) lever

1

1

2.Sam. 14:7

broren (eg. brorens sjel) som han slo i hjel

1

1

2.Sam. 14:14

Gud vil ikke ta liv (eg. drepe sjeler)

1

1

2.Sam. 14:19

så sant du (eg. din sjel) lever

1

1

2.Sam. 16:11

står meg etter livet (eg. vil drepe min sjel)

1

1

2.Sam. 17:8

de (eg. deres sjel) raser som en binne i skogen

1

1

2.Sam. 18:13

tatt hans liv (eg. drept hans sjel)

1

1

2.Sam. 19:5

livet (eg. sjelen) ditt

1

1

2.Sam. 19:5

livet (eg. sjelene) til sønnene dine

1

1

2.Sam. 19:5

livet (eg. sjelen) til konene

1

1

2.Sam. 19:5

livet (eg. sjelene) til medhustruene

1

1

2.Sam. 23:17

våget livet (eg. sjelen)

1

1

1.Kong. 1:12

berge livet (eg. sjelen) både for deg og din sønn

1

1

1.Kong. 1:12

berge livet (eg. sjelen) både for deg og din sønn

1

1

1.Kong. 1:29

fridd meg (eg. min sjel) ut av all nød

1

1

1.Kong. 2:4

av hele sitt hjerte og hele sin sjel (av hele sitt sinn)

1

1

1.Kong. 2:23

skal koste Adonja livet (eg. sjelen)

1

1

1.Kong. 3:11

at dine fiender (eg. fienders sjeler) skulle dø

1

1

1.Kong. 8:48

av hele sitt hjerte og hele sin sjel (av hele sitt sinn)

1

1

1.Kong. 11:37

alt det du (eg. din sjel) ønsker

1

1

1

1.Kong. 17:21

La barnet få livet (eg. sjelen) tilbake!

1

1

1.Kong. 17:22

Gutten fik livet (eg. sjelen) tilbake

1

1

1.Kong. 19:2

deg (eg. din sjel) som .....

1

1

1.Kong. 19:2

som .. med profetene (prof. sjeler - som ble drept!)

1

1

1.Kong. 19:3

berge livet (eg. berge sjelen)

1

1

1.Kong. 19:4

Elia ... ønsket at han (eg. hans sjel) måtte få dø

1

1

1.Kong. 19:4

ta mitt liv (eg. drep min sjel), Herre!

1

1

1.Kong. 19:10

står meg etter livet (vil drepe min sjel)

1

1

1.Kong. 19:14

står meg etter livet (vil drepe min sjel)

1

1

1.Kong. 20:31

kanskje han lar deg (eg. din sjel) få leve

1

1

1.Kong. 20:32

la ham (eg. hans sjel) få leve

1

1

1.Kong. 20:39

bøte for det (eg. livet / sjelen)

1

1

1.Kong. 20:39

med ditt eget liv (eg. sjel)

1

1

1.Kong. 20:42

bøte med livet (din sjel vil bli drept)

1

1

1.Kong. 20:42

istedenfor ham (eg. istedenfor hans sjel)

1

1

2.Kong. 1:13

hvor dyrebart livet (eg. sjelen) er for meg

1

1

2.Kong. 1:13

hvor dyrebart livet (eg. sjelen) er for disse tjenerne

1

1

2.Kong. 1:14

(de ble drept) ... spare mitt liv (eg. min sjel)

1

1

2.Kong. 2:2

så sant du selv (eg. din sjel) lever

1

1

2.Kong. 2:4

så sant du selv (eg. din sjel) lever

1

1

2.Kong. 2:6

så sant du selv (eg. din sjel) lever

1

1

2.Kong. 4:27

Hun har sorg i sinnet (eg. i sjelen)

1

1

2.Kong. 4:30

så sant du selv (eg. din sjel) lever

1

1

2.Kong. 7:7

flyktet for å berge livet (eg. sjelen)

1

1

2.Kong. 9:15

Hvis dere (eg. deres sjeler) er enige

1

1

1

2.Kong. 10:24

bøte med livet (liv for liv - eg. sjel for sjel)

1

1

2.Kong. 10:24

bøte med livet (liv for liv - eg. sjel for sjel)

1

1

2.Kong. 12:4

penger ... som noen (eg. noen sjeler) tar med seg ...

1

1

2.Kong. 23:3

av hele sitt hjerte og hele sin sjel (hele sitt sinn)

1

1

2.Kong. 23:25

av hele sitt hjerte og hele sin sjel (hele sitt sinn)

1

1

1.Krøn. 5:21

hundre tusen mennesker (eg. sjeler)

1

1

1.Krøn. 11:19

som våget livet (eg. sjelen)

1

1

1.Krøn. 11.19

for de våget livet (eg. sjelen) da de hentet vann

1

1

1.Krøn. 22:19

la nå sjel (eg. hjerte) og sinn (eg. sjel)

1

1

1.Krøn. 28:9

villig (eg. villig sjel) (villig sinn) (KJ: villig sinn)

1

1

2.Krøn. 1:11

døden for dine fiender (eg. dine fienders sjeler)

1

1

2.Krøn. 6:38

av hele sitt hjerte og hele sin sjel (hele sitt sinn)

1

1

2.Krøn. 15:12

av hele sitt hjerte og hele sin sjel (hele sitt sinn)

1

1

2.Krøn. 34:31

av hele sitt hjerte og hele sin sjel (hele sitt sinn)

1

1

Ester 4:13

du (eg. din sjel) må ikke tro

1

1

1

Ester 7:3

unn meg livet (eg. sjelen)

1

1

Ester 7:7

spare hans liv (eg. sjelen)

1

1

Ester 8:11

verge sitt liv (eg. sin sjel)

1

1

Ester 9:16

verge livet (eg. sin sjel)

1

1

Ester 9:31

vedtatt for seg (eg. sine sjeler) og .. etterkommere

1

1

Job 2:4

alt han eier for sitt liv (eg. for sin sjel)

1

1

Job 2:6

spar bare livet (eg. sjelen) hans

1

1

Job 3:20

hvorfor lar han de ulykkelige (eg. ulykkelige sjeler) leve?

1

1

Job 6:7

det byr meg (eg. min sjel) imot å røre ved slikt

1

1

Job 6:11

har jeg kraft til å holde ut (KJ: kan jeg forlenge mitt liv/min sjel)

1

1

Job 7:11

klage i bitter sjelekval (kval i sinnet)

1

1

Job 7:15

heller vil jeg (eg. min sjel) kveles ... heller døden

1

1

Job 9:21

vører (verdsetter) ikke livet (eg. sjelen)

1

1

Job 10:1

Jeg (eg. min sjel) er inderlig lei av livet

1

1

Job 10:1

bitter i sinn (eg. bitter i sjelen)

1

1

Job 11:20

ånde ut (nefesh forbindes med pust)

1

Job 12:10

hver levende sjel i sin hånd (NIV:livet til hver skapning i sin h.)

1

1

Job 13:14

jeg setter livet (eg. sjelen) på spill

1

1

Job 14:22

sin egen sjelekval (kval i sinnet)

1

1

Job 16:4

hvis dere (eg. deres sjeler) hadde vært i mitt sted

1

1

Job 16:4

hvis dere hadde vært i mitt (eg. min sjels) sted

1

1

Job 18:4

sliter deg (eg. din sjel) sund

1

1

Job 19:2

plage meg (eg. plage min sjel)

1

1

Job 21:25

med bittert sinn (eg. med bitter sjel)

1

1

Job 23:13

det han (Gud) (eg. hans sjel) gjerne vil

1

Job 24:12

sårede (eg. sårede sjeler) skriker om hjelp

1

1

Job 27:2

har gjort meg (eg. min sjel) bitter

1

1

Job 27:8

Gud .. gjør ende på hans liv (eg. hans sjel)

1

1

Job 30:16

nå er min livskraft (eg. min sjel) borte

1

1

Job 30:25

jeg (eg. min sjel) viste medkjensle

1

1

Job 31:30

aldri ... ønsket ham (eg. hans sjel) døden

1

1

Job 31:39

gjort livet (eg. sjelen) tungt for

1

1

Job 32:2

at han (eg. hans sjel) hadde rett

1

1

Job 33:18

spare ham (eg. hans sjel) for å gå i graven

1

1

Job 33:20

selv livretten har han (eg. hans sjel) ikke lyst på

1

1

Job 33:22

han (eg. hans sjel) er kommet graven nær

1

1

Job 33:28

han fridde meg (eg. min sjel) fra å gå i graven

1

1

Job 33:30

han fører ham (eg. hans sjel) opp av graven

1

1

Job 36:14

de (eg. deres sjel) dør i sin ungdom

1

1

Job 41:12

pusten (eg. sjelen) fra den (krokodillen)

1

1

Salme 3:3

som sier om meg (eg. om min sjel)

1

1

Salme 6:4

min sjel er grepet av redsel (mitt sinn)

1

1

Salme 6:5

frels meg (eg. frels min sjel)

1

1

Salme 7:3

så de ikke ... river meg (eg. min sjel) sund

1

1

Salme 7:6

kan fienden jage meg (eg. min sjel)

1

1

Salme 10:3

sin (eg. sin sjels) grådige lyst

1

1

Salme 11:1

hvordan kan dere si til meg (eg. til min sjel)

1

1

Salme 11:5

han (Gud) (eg. hans sjel) hater dem

1

Salme 13:3

hvor lenge skal jeg ha uro i sinnet (eg. i sjelen)

1

1

Salme 16:10

du overgir meg (eg. min sjel) ikke til dødsriket

1

1

Salme 17:9

dødsfiender (fiender av mitt liv / min sjel)

1

1

Salme 17:13

fri meg (eg. min sjel) fra nidingen

1

1

Salme 19:8

den gir sjelen (sinnet) nye krefter

1

1

Salme 22:21

redd mitt liv (eg. min sjel) fra sverdet

1

1

Salme 22:30

jeg (eg. min sjel) vil leve for Herren

1

1

Salme 23:3

gir meg (eg. min sjel) ny kraft

1

1

Salme 24:4

den (eg. den sjel) som ikke farer med svik

1

1

Salme 25:1

løfter min sjel (mitt sinn)

1

1

Salme 25:13

han (eg. hans sjel) skal alltid ha det godt

1

1

Salme 25:20

bevar mitt liv (eg. bevar min sjel)

1

1

Salme 26:9

riv meg (eg. min sjel) bort .. så jeg mister livet

1

1

Salme 27:12

grådige fiender (f. med lyst i sjelen - til å drepe)

1

1

Salme 30:4

fra dødsriket førte du meg (eg. min sjel) opp

1

1

Salme 31:8

du har .. tatt deg av meg (eg. min sjel)

1

1

Salme 31:10

sorg ... også min sjel (sorg i sinnet)

1

1

Salme 31:14

tenker på å ta mitt liv (eg. drepe min sjel)

1

1

Salme 33:19

fri dem (eg. deres sjeler) fra døden

1

1

Salme 33:20

vi venter (eg. våre sjeler venter)

1

1

Salme 34:3

jeg (eg. min sjel) roser seg av Herren

1

1

Salme 34:23

Herren berger sine tjeneres liv (eg. sjeler)

1

1

Salme 35:3

si til meg (eg. si til min sjel)

1

1

Salme 35:4

står meg etter livet (eg. vil ta/drepe min sjel)

1

1

Salme 35:7

gravd en fallgrav for meg (eg. for min sjel)

1

1

Salme 35:9

jeg (eg. min sjel) skal juble

1

1

Salme 35:12

jeg (eg. min sjel) kjenner meg helt forlatt

1

1

Salme 35:13

jeg plaget meg (eg. min sjel) med faste

1

1

Salme 35:17

berg mitt liv (eg. berg min sjel)

1

1

Salme 35:25

det gikk som vi (eg. våre sjeler) ønsket

1

1

Salme 38:13

står meg etter livet (vil ta/drepe min sjel)

1

1

Salme 40:15

står meg etter livet (vil ta/drepe min sjel)

1

1

Salme 41:3

grådige fiender (fiender med lyst i sjelen - til å drepe)

1

1

Salme 41:5

leg meg (eg. leg min sjel)

1

1

Salme 42:2

slik stunder også min sjel (mitt sinn)

1

1

Salme 42:3

min sjel tørster (mitt sinn tørster)

1

1

Salme 42:5

jeg vil lette min sjel (vil lette mitt sinn)

1

1

Salme 42:6

hvorfor er du full av uro, min sjel (mitt sinn)

1

1

Salme 42:7

min sjel er full av uro (mitt sinn)

1

1

Salme 42:12

hvorfor er du full av uro, min sjel (mitt sinn)

1

1

Salme 43:5

hvorfor er du full av uro, min sjel (mitt sinn)

1

1

Salme 44:26

vår sjel er bøyd i støvet (vårt sinn)

1

1

Salme 49:9

frikjøpe hans liv (eg. hans sjel)

1

1

Salme 49:16

Gud vil fri meg (eg. min sjel) ut av dødsrikets vold

1

1

Salme 49:19

prise seg (eg. sin sjel) lykkelig

1

1

Salme 54:5

står meg etter livet (vil ta/drepe min sjel)

1

1

Salme 54:6

Herren som holder meg (eg. min sjel) oppe

1

1

Salme 55:19

fri meg (eg. min sjel) ut av striden

1

1

Salme 56:7

de ønsker å ta mitt liv (eg. ta/drepe min sjel)

1

1

Salme 56:14

du har berget mitt liv (eg. berget min sjel)

1

1

Salme 57:2

jeg (eg. min sjel) tar min tilflukt

1

1

Salme 57:5

jeg (eg. min sjel) må ligge midt iblant løver

1

1

Salme 57:7

dybt bøyde de meg (eg. min sjel) ned

1

1

Salme 59:4

de ligger og lurer på meg (eg. på min sjel)

1

1

Salme 62:2

bare i håp til Gud er min sjel stille (mitt sinn)

1

1

Salme 62:6

vær stille for Gud, min sjel (mitt sinn)

1

1

Salme 63:2

min sjel tørster etter deg (mitt sinn)

1

1

Salme 63:6

da mettes min sjel (mitt sinn)

1

1

Salme 63:9

min sjel henger fast ved deg (mitt sinn)

1

1

Salme 63:10

står meg etter livet (eg. vil ta/drepe min sjel)

1

1

Salme 66:9

som holder oss (eg. våre sjeler) i live

1

1

Salme 66:16

hva han har gjort mot meg (eg. mot min sjel)

1

1

Salme 69:2

vannet når helt til halsen (nefesh forbindes med hals, pust)

1

Salme 69:11

når jeg .. (eg. min sjel) fastet

1

1

Salme 69:19

kom til meg (eg. kom til min sjel)

1

1

Salme 70:3

står meg etter livet (eg. vil ta/drepe min sjel)

1

1

Salme 71:10

de lurer på meg (eg. på min sjel)

1

1

Salme 71:13

som står meg (eg. min sjel) i mot

1

1

Salme 71:23

min sjel ... skal juble (mitt sinn)

1

1

Salme 72:13

redder de fattiges liv (eg. sjeler)

1

1

Salme 72:14

løser dem (eg. deres sjeler) fra tvang og vold

1

1

Salme 74:19

gi ikke din turteldue (eg. din turteldues sjel) til villdyr

1

1

Salme 77:3

min sjel lar seg ikke trøste (mitt sinn)

1

1

Salme78:18

mat etter egen (eg. sjelens ) lyst

1

1

Salme 78:50

sparte dem (eg. deres sjeler) ikke for døden

1

1

Salme 84:3

min sjel lengtet (mitt sinn)

1

1

Salme 86:2

bevar meg (eg. min sjel)

1

1

Salme 86:4

gjør din tjener (eg. din tjeners sjel) inderlig glad

1

1

Salme 86:4

jeg løfter min sjel til deg (mitt sinn)

1

1

Salme 86:13

du har fridd meg (eg. min sjel) fra dødsrikets dyp

1

1

Salme 86:14

voldsmenn vil ta mitt liv (eg. ta/drepe min sjel)

1

1

Salme 88:4

min sjel er mett av ulykker (mitt sinn)

1

1

Salme 88:15

hvorfor støter du meg (eg. min sjel) fra deg

1

1

Salme 89:49

som kan berge seg (eg. sin sjel) fra dødsrikets vold

1

1

Salme 94:17

jeg (eg. min sjel) snart i stillhetens land

1

1

Salme 94:19

blir din trøst til glede for meg (eg. for min sjel)

1

1

Salme 94:21

mot rettskafne menn (eg. mot rettskafne menns sjeler)

1

1

Salme 97:10

han verner sine fromme (eg. sine frommes sjeler)

1

1

Salme 103:1

min sjel, lov Herren! (mitt sinn)

1

1

Salme 103:2

min sjel, lov Herren! (mitt sinn)

1

1

Salme 103:22

min sjel, lov Herren! (mitt sinn)

1

1

Salme 104:1

lov Herren, min sjel (mitt sinn)

1

1

Salme 104:35

lov Herren, min sjel (mitt sinn)

1

1

Salme 105:18

jern ble lagt om hans hals (nefesh forbindes med halsen)

1

1

Salme 105:22

etter sin egen (eg. sin egen sjels) vilje

1

1

Salme 106:15

gav dem (eg. deres sjeler) avsmak på maten

1

1

Salme 107:5

sultne og tørste .. ikke kraft i sin sjel (ikke mer livskraft)

1

1

Salme 107:9

deres (eg. deres sjelers) brennende tørst

1

1

Salme 107:9

metter de sultne (eg. de sultne sjeler)

1

1

Salme 107:18

all slags mat fikk de (eg. deres sjeler) avsky for

1

1

Salme 107:26

folk mistet motet (eg. sjelen smeltet) (motet i mitt sinn)

1

1

Salme 109:20

taler ondt imot meg (eg. imot min sjel)

1

1

Salme 109:31

som dømmer ham (eg. som dømmer hans sjel)

1

1

Salme 116:4

redd mitt liv (eg. sjel)

1

1

Salme 116:7

fall til ro igjen, min sjel (mitt sinn)

1

1

Salme 116:8

du har reddet mitt liv (eg. min sjel) fra døden

1

1

Salme 119:20

min sjel fortæres .. av lengsel (mitt sinn)

1

1

Salme 119:25

jeg (eg. min sjel) ligger hjelpeløs i støvet

1

1

Salme 119:28

bittert gråter jeg (eg. min sjel smeltet)

1

1

Salme 119:81

min sjel fortæres .. av lengsel (mitt sinn)

1

1

Salme 119:109

går stadig med livet (eg. sjelen) i hendene

1

1

Salme 119:129

derfor tar jeg (eg. min sjel) vare på dem

1

1

Salme 119:167

i mitt sinn (eg. i min sjel) tar jeg vare på ..

1

1

Salme 119:175

la meg (eg. min sjel) leve

1

1

Salme 120:2

frels meg (eg. frels min sjel) fra ....

1

1

Salme 120:6

altfor lenge har jeg (eg. min sjel) bodd blant ..

1

1

Salme 121:7

verne om ditt liv (eg. din sjel)

1

1

Salme 123:4

vi (eg. våre sjeler) er mettet av spott

1

1

Salme 124:4

flommen skylt over oss (eg. over våre sjeler)

1

1

Salme 124:5

vannmassene .. over oss (eg. over våre sjeler)

1

1

Salme 124:7

vi (eg. våre sjeler) har sluppet fri

1

1

Salme 130:5

jeg (eg. min sjel) venter

1

1

Salme 130:6

jeg (eg. min sjel) stunder etter Herren

1

1

Salme 131:2

brakt min sjel til ro (mitt sinn)

1

1

Salme 131:2

slik er min sjel i meg (mitt sinn)

1

1

Salme 138:3

du gav meg mot og kraft i sjelen (i mitt sinn)

1

1

Salme 139:14

det vet jeg (eg. min sjel) så vel

1

1

Salme 141:8

la ikke mitt liv (eg. min sjel) forspilles

1

1

Salme 142:5

ingen bryr seg om meg (eg. om min sjel)

1

1

Salme 142:8

før meg (eg. min sjel) ut av fengslet

1

1

Salme 143:3

fienden forfølger meg (eg. min sjel)

1

1

Salme 143:6

jeg (eg. min sjel) lengter etter deg

1

1

Salme 143:8

jeg løfter min sjel til deg (mitt sinn)

1

1

Salme 143:11

før meg ... (eg. min sjel) ut av trengselen

1

1

Salme 143:12

alle mine motstandere (alle som står imot min sjel)

1

1

Salme 146:1

lovsyng Herren, min sjel! (mitt sinn)

1

1

Ordspr. 1:18

setter feller for seg selv (eg. for sine egne sjeler)

1

1

Ordspr. 1:19

tar livet (eg. sjelen) av dem

1

1

Ordspr. 2:10

kunnskap skal gjøre deg (eg. din sjel) glad

1

1

Ordspr. 3:22

til liv for deg (eg. for din sjel)

1

1

Ordspr. 6:16

ting han (Gud) (eg. hans sjel) har avsky for

1

Ordspr. 6:26

driver jakt på kostbare menneskeliv (eg. sjeler)

1

1

Ordspr. 6:30

stjeler for å stille sin (eg. sin sjels) sult

1

1

Ordspr. 6:32

ødelegger seg selv (eg ødelegger sin egen sjel)

1

1

Ordspr. 7:23

fuglen .. ikke skjønner at det gjelder livet (eg. sjelen)

1

1

1

Ordspr. 8:36

skader seg selv (skader sin egen sjel)

1

1

Ordspr. 10:3

Herren lar ikke den rettferdige (eg. den rettferdiges sjel) sulte

1

1

Ordspr. 11:17

(han) har gagn av det (eg. gjør godt mot sin egen sjel)

1

1

Ordspr. 11:25

den (eg. den sjel) som sprer velsignelse

1

1

Ordspr. 11:30

voldsferd gjør ende på liv (eg. gjør ende på sjeler)

1

1

Ordspr. 12:10

har omsorg for sin buskap (eg. sin buskaps sjeler)

1

1

Ordspr. 13:2

de troløse (eg. de troløses sjeler) er ute etter vold

1

1

Ordspr. 13:3

tar vare på livet (eg. tar vare på sjelen)

1

1

Ordspr. 13:4

den late (eg. den lates sjel) vil ha ...

1

1

Ordspr. 13:4

de flittiges (eg. de flittige sjelers) ønsker

1

1

Ordspr. 13:8

må kjøpe seg (eg. sin sjel) fri med sin rikdom

1

1

Ordspr. 13:19

et oppfylt ønske gjør sjelen godt (gjør sinnet godt)

1

1

Ordspr. 13:25

får spise seg mett (eg. får spise til sjelens tilfredsstillelse)

1

1

Ordspr. 14:10

hjertet kjenner sin egen (eg. sin egen sjels) kvide

1

1

Ordspr. 14:25

berger liv (eg. berger sjeler)

1

1

Ordspr. 15:32

forakter seg selv (eg. sin egen sjel)

1

1

Ordspr. 16:17

bevarer livet (eg. bevarer sjelen)

1

1

Ordspr. 16:24

vennlige ord er ... søte for sjelen (for sinnet)

1

1

Ordspr. 16:26

sulten får mannen (eg. den sjelen) til å arbeide

1

1

Ordspr. 18:7

leppene er en felle for ham (eg. for hans sjel)

1

1

Ordspr. 19:2

når vettet mangler (hos en person) (eg. når sjelen er uten vett)

1

1

Ordspr. 19:8

har livet (eg. sin sjel) kjært

1

1

Ordspr. 19:15

den (eg. den sjel) som er doven

1

1

Ordspr. 19:16

bevarer livet (eg. bevarer sjelen)

1

1

Ordspr. 19:18

la deg (eg. din sjel) ikke rive med

1

1

Ordspr. 20:2

setter livet (eg. sjelen) på spill

1

1

Ordspr. 21:10

den ugudelige (eg. den ugudeliges sjel) har lyst til det onde

1

1

Ordspr. 21:23

berger sitt liv (eg. berger sin sjel)

1

1

Ordspr. 22:5

den som vil berge livet (eg. sjelen)

1

1

Ordspr. 22:23

Herren vil .. ta livet (eg. ta/drepe sjelen) fra deres ransmenn

1

1

Ordspr. 22:25

en felle for ditt liv (eg. for din sjel)

1

1

Ordspr. 23:2

matlysten (eg. din sjels apetitt)

1

1

Ordspr. 23:7

han er en beregnende mann (eg. som han tenker i sin sjel)

1

1

1

Ordspr. 23:14

berger du ham (eg. hans sjel) fra dødsriket

1

1

Ordspr. 24:12

han som vokter deg (eg. din sjel)

1

1

Ordspr. 24:14

visdom for din sjel (ditt sinn)

1

1

Ordspr. 25:13

gir mot og kraft til den (eg. den sjel) som har sendt ham

1

1

Ordspr. 25:25

kaldt vann for en tørstende strupe (nefesh forbindes med strupe)

1

Ordspr. 27:7

den mette (eg. den mette sjel) vraker den fineste honning

1

1

Ordspr. 27:7

den som er sulten (eg. den sultne sjel)

1

1

Ordspr. 27:9

en venns hengivenhet (mot meg) (eg. mot min sjel)

1

1

Ordspr. 28:17

skyldig i drap (av en person) (eg. gjort vold mot en sjels blod)

1

1

Ordspr. 28:25

den grådige (eg. den grådige sjel)

1

1

Ordspr. 29:10

tar seg av ham (eg. tar seg av hans sjel)

1

1

Ordspr. 29:17

gjør deg (eg. din sjel) inderlig glad

1

1

Ordspr. 29:24

hater sitt liv (eg. sin egen sjel)

1

1

Ordspr. 31:6

den som har sorg i sinn (eg. sorg i sjelen)

1

1

Fork. 2:24

unne seg (eg. sin sjel) gode dager

1

1

Fork. 4:8

nekter meg selv (eg. min sjel) alt godt

1

1

Fork. 6:2

han (eg. hans sjel) ikke mangler noe

1

1

Fork. 6:3

hvis han (eg. hans sjel) ikke har glede av sine goder

1

1

Fork. 6:7

det (mennesket) (eg. den sjelen) får aldri stilt sin trang

1

1

Fork. 6:9

(som hel person - sjel) ha lyst på ...

1

1

Fork. 7:28

jeg (eg. min sjel) søkte den stadig

1

1

Høys. 1:7

du som min sjel elsker (mitt sinn)

1

1

Høys. 3:1

ham som mitt hjerte (eg. min sjel) har kjær

1

1

Høys. 3:2

ham som mitt hjerte (eg. min sjel) har kjær

1

1

Høys. 3:3

ham som jeg (eg. min sjel) har kjær

1

1

Høys. 3:4

ham som jeg (eg. min sjel) har kjær

1

1

Høys. 5:6

da ble jeg (eg. min sjel) helt ute av meg

1

1

Høys. 6:12

min lyst (eg. min sjels lyst)

1

1

Jes. 1:14

jeg (Gud) (eg. min sjel) hater

1

Jes. 3:9

ve dem! (eg. ve over deres sjeler!)

1

1

Jes. 3:20

lukteflaskene (nefesh forbindes med pust, duft - god duft!)

1

Jes. 5:14

åpner dødsriket sitt svelg (nefesh forb. m. pust, hals, svelg)

1

Jes. 10:18

(Guds ild) skal gjøre ende på rubb og stubb ( legeme og sjel!)

1

Jes. 15:4

mister motet (hans sjel blir nedslått) (hans sinn)

1

1

Jes. 19:10

lønnsarbeiderne er ille til mote (har nedslåtte sjeler)

1

Jes. 26:8

vi (eg. våre sjeler) lengter inderlig

1

1

Jes. 26:9

stunder min sjel etter deg (mitt sinn)

1

1

Jes. 29:8

er ikke sulten stilt (er hans sjel tom)

1

Jes. 29:8

våkner utmattet og tørst (eg. hans sjel er tørst)

1

Jes. 32:6

la den sultende (eg. den sultende sjel) savne mat

1

1

Jes. 38:15

i min bitre sjelekval (i mitt sinns kval)

1

1

Jes. 38:17

du har spart mitt liv (eg. min sjel)

1

1

Jes. 42:1

som jeg (Gud) (eg. min sjel) har behag i

1

Jes.43:4

til vederlag for ditt liv (eg. din sjel)

1

1

Jes. 44:20

berger seg (eg. berger sin sjel)

1

1

Jes. 46:2

selv (eg. deres sjeler) må de gå i fangenskap

1

1

Jes. 47:14

de kan ikke berge sitt liv (eg. sin sjel) fra flammenes sterke tak

1

1

Jes. 49:7

avskydd av folk (eg. av folks sjeler)

1

1

Jes. 51:23

til dem som sa (til deg) (eg. til din sjel)

1

1

Jes. 53:10

han gav sitt liv (eg. sin sjel) til soning

1

1

Jes. 53:11

møye og sjelenød (nød i sinnet)

1

1

Jes. 53:12

gav sitt liv (eg. sin sjel) i døden

1

1

Jes. 55:2

fryde dere over fete retter (deres sjeler skal fryde seg over f. r. )

1

1

Jes. 55:3

så skal dere (eg. deres sjeler) få leve

1

1

Jes. 56:11

grådige hunder (hunder med apetitt, åpent svelg se Jes.5:14)

1

Jes. 58:3

faste ... plager oss (eg. plager våre sjeler)

1

1

Jes. 58:5

faste ... plager seg selv (eg sin sjel)

1

1

Jes. 58:10

når du deler ditt brød .. (føler medynk i din sjel)

1

1

1

Jes. 58:10

metter den (eg. den sjel) som lider nød

1

1

Jes. 58:11

mette deg (eg. mette din sjel)

1

1

Jes. 61:10

min sjel skal juble (mitt sinn)

1

1

Jes. 66:3

de (eg. deres sjeler) holder av

1

1

Jer. 2:24

i sin (eg. sin sjels) brunst

1

1

Jer. 2:34

blod av uskyldige fattigfolk (eg. blod av fattigfolks sjeler)

1

1

Jer. 3:11

frafalne Israel, (eg. frafalne Israels sjel) har mindre skyld

1

1

Jer. 4:10

så sitter sverdet i strupen på oss (nefesh forbindes med strupen)

1

Jer. 4:19

jeg (eg. min sjel) hører

1

1

Jer. 4:30

står deg etter livet (vil ta/drepe din sjel)

1

1

Jer. 4:31

avmektig siger jeg (eg. min sjel) om i hendene på mordere

1

1

Jer. 5:9

skulle jeg (Gud) (eg. min sjel) ikke hevne meg

1

Jer. 5:29

skulle jeg (Gud) (eg. min sjel) ikke hevne meg

1

Jer. 6:8

vender jeg (Gud) (eg. min sjel) meg fra deg

1

Jer. 6:16

så finner dere (eg. deres sjeler) hvile

1

1

Jer. 9:9

skulle jeg (Gud) (eg. min sjel) ikke hevne meg

1

Jer. 11:21

står meg etter livet (vil ta/drepe min sjel)

1

1

Jer. 12:7

min (eg. min sjels) elskede

1

1

Jer. 13:17

jeg (eg. min sjel) gråte i det skjulte

1

1

Jer. 14:19

har du (Gud) (eg. din sjel) bare motvilje mot Sion?

1

Jer. 15:1

ville jeg (Gud) (eg. min sjel) ikke ha medkjensle

1

Jer. 15:9

visnet bort (D: hennes liv (eg. sjel) ebbede ud )

1

1

Jer. 17:21

dersom dere har livet (eg. sjelen) kjært

1

1

Jer. 18:20

gravd en grav for meg (eg. for min sjel)

1

1

Jer. 19:7

dem som står dem etter livet (vil ta/drepe deres sjel)

1

1

Jer. 19:9

de som står dem etter livet (vil ta/drepe deres sjel)

1

1

Jer. 20:13

han berger den fattiges liv (eg. sjel)

1

1

Jer. 21:7

folk som står dem etter livet (vil ta/drepe deres sjel)

1

1

Jer. 21:9

berge seg og beholde livet (eg. sjelen)

1

1

Jer. 22:25

dem som står deg etter livet (vil ta/drepe din sjel)

1

1

Jer. 22:27

landet som de (eg. deres sjeler) lengter etter

1

1

Jer. 26:19

føre så stor ulykke over oss selv (eg. våre sjeler)

1

1

Jer. 31:12

selv (eg. deres sjeler) skal de være som en vannrik hage

1

1

Jer. 31:14

lar prestene (eg. prestenes sjeler) få rikelig med fete retter

1

1

Jer. 31:25

den (eg. den sjel) som er utmattet

1

1

Jer. 31:25

alle (eg. alle sjeler) som lider nød

1

1

Jer. 32:41

av hele mitt hjerte og hele min (Guds) sjel (sinn)

1

Jer. 34:16

dere hadde gitt (dem) fri (fri til glede for deres sjeler)

1

1

Jer. 34:20

folk som står dem etter livet (vil ta/drepe deres sjel)

1

1

Jer. 34:21

folk som står dem etter livet (vil ta/drepe deres sjel)

1

1

Jer. 37:9

ikke narre dere selv (eg. deres egne sjeler)

1

1

Jer. 38:2

skal få livet (eg. sjelen) til bytte

1

1

Jer. 38:16

som har gitt oss livet (eg. sjelen)

1

1

Jer. 38:16

mennene som står deg etter livet (vil ta/drepe din sjel)

1

1

Jer. 38:17

skal du berge livet (eg. sjelen)

1

1

Jer. 38:20

og du (eg. din sjel) skal få leve

1

1

Jer. 39:18

livet (eg. sjelen) til bytte

1

1

Jer. 40:14

for å drepe deg (eg. for å drepe din sjel)

1

1

Jer. 40:15

hvorfor skal han ta livet av deg (eg. drepe din sjel)

1

1

Jer. 42:20

dere setter jo livet (eg. sjelen) på spill

1

1

Jer. 43:6

alle de (eg. alle de sjeler) som N. hadde latt bli igjen

1

1

Jer. 44:7

så ondt mot dere selv (eg. mot deres egne sjeler)

1

1

Jer. 44:14

de (eg. deres sjeler) skal lengte

1

1

Jer. 44:30

på dem som står ham etter livet (eg. som vil ta/drepe hans sjel)

1

1

Jer. 44:30

hans fiende og stod ham etter livet (eg. ville ta/drepe hans sjel)

1

1

Jer. 45:5

lar deg beholde livet (eg. sjelen)

1

1

Jer. 46:26

folk som står dem etter livet (vil ta/drepe deres sjel)

1

1

Jer. 48:6

så dere kan berge livet (eg. sjelen)

1

1

Jer. 49:37

alle som står dem etter livet (vil ta/drepe deres sjeler)

1

1

Jer. 50:19

de (eg. deres sjeler) skal ... ete seg mette på Efraims fjell

1

1

Jer. 51:6

berg dere alle (eg. berg deres sjeler) - mist ikke livet

1

1

Jer. 51:14

Gud har sverget ved seg selv (eg. ved sin egen sjel)

1

1

Jer. 51:45

dra ut av byen - enhver må berge sitt liv (eg. sin sjel)

1

1

Jer. 52:29

832 (personer - eg. sjeler) fra Jerusalem

1

1

Jer. 52:30

745 (personer - eg. sjeler)

1

1

Jer. 52:30

i alt var det 4600 personer (eg. sjeler)

1

1

Klag. 1:11

mat - for å berge livet (eg. sjelen)

1

1

Klag. 1:16

trøste og gi meg (eg. min sjel) livsmot

1

1

Klag. 1:19

de lette etter mat for å berge livet (eg. sjelen)

1

1

Klag. 2:12

trekker sitt siste åndedrag (nefesh forbindes med pust)

1

Klag. 2:19

be om livet (eg. sjelen) for dine småbarn

1

1

Klag. 3:17

du støtte meg (eg. min sjel) langt bort

1

1

Klag. 3:20

likevel må jeg (eg. min sjel) tenke på det - nedtrykt i min sjel

1

1

Klag. 3:24

jeg sier (eg. min sjel sier)

1

1

Klag. 3:25

dem (eg. de sjeler) som ... søker ham

1

1

Klag. 3:51

det gjør meg (min sjel) inderlig vondt

1

1

Klag. 3:58

ført min (eg. min sjels) sak

1

1

Klag. 5:9

med fare for livet (eg. sjelen)

1

1

Ez. 3:19

du har berget livet (eg. sjelen)

1

1

Ez. 3:21

du har berget livet (eg. sjelen)

1

1

Ez. 4:14

jeg (eg. min sjel) har aldri vært uren

1

1

Ez. 7:19

ikke stille sin (eg. sin sjels) sult

1

Ez. 13:18

for å få mennesker (eg. sjeler) i sin makt

1

1

Ez. 13:18

dere driver jakt på menneskeliv (eg. sjeler)

1

1

Ez. 13:18

holder mennesker (eg. sjeler) i live

1

1

Ez. 13:19

når dere dreper mennesker (eg. sjeler)

1

1

Ez. 13:19

og berger livet (eg. sjelene) for andre

1

1

Ez. 13:20

fanger mennesker (eg. sjeler)

1

1

Ez. 13:20

befrir de menneskene (eg. sjelene)

1

1

Ez. 13:20

befrir de menneskene (eg. sjelene) (nefesh 2g. i grunnteksten)

1

1

Ez. 14:14

bare berge sitt eget liv (eg. sjel)

1

1

Ez. 14:20

bare berge sitt eget liv (eg. sjel)

1

1

Ez. 16:5

de fikk motvilje mot deg (eg. mot din sjel)

1

1

Ez. 16:27

som de ville (eg. som deres sjeler lystet)

1

1

Ez. 17:17

for å utrydde mange mennesker (eg. sjeler)

1

1

Ez. 18:4

herre over alt liv (eg. over alle sjeler)

1

1

Ez. 18:4

både over far (eg. fars sjel) og sønn

1

1

Ez. 18:4

både over far og sønn (eg. sønns sjel)

1

1

Ez. 18:4

den (eg. den sjel) som synder, han skal dø

1

1

Ez. 18:20

den (eg. den sjel) som synder, han skal dø

1

1

Ez. 18:27

da skal han berge livet (eg. sjelen)

1

1

Ez. 22:25

de slukte mennesker (eg. sjeler)

1

1

Ez. 22:27

lot blodet flyte og tok menneskeliv (eg. sjeler)

1

1

Ez. 23:17

ble hun (eg. hennes sjel) inderlig lei av dem

1

1

Ez. 23:18

ble jeg (Gud) (eg. min sjel) lei av henne

1

Ez. 23:18

likesom jeg (Gud) (eg. min sjel) før var blitt lei hennes søster

1

Ez. 23:22

som du (eg. din sjel) ble så inderlig lei av

1

1

Ez. 23:28

som du (eg. din sjel) ble så inderlig lei av

1

1

Ez. 24:21

som dere (eg. deres sjeler) lengter etter

1

1

Ez. 24:25

det de (eg. deres sjeler) lengter etter

1

1

Ez. 25:6

dyp forakt i din sjel (i ditt sinn)

1

1

Ez. 25:15

med forakt i sin sjel (i sitt sinn)

1

1

Ez. 27:13

de gav deg treller (eg. sjeler)

1

1

Ez. 27:31

med sorg i sinnet (eg. i sjelen)

1

1

Ez. 32:10

skjelve for sitt liv (eg. sjel)

1

1

Ez. 33:5

død - hadde han berget livet (eg. sjelen)

1

1

Ez. 33:6

sverdet kommer og river en av dem (eg. en sjel) bort

1

1

Ez. 33:9

du har berget livet (eg. sjelen)

1

1

Ez. 36:5

med inderlig skadefryd (i sitt sinn - eg. i sjelen)

1

1

Ez. 47:9

alle levende skapninger (mennesker og dyr) (eg. sjeler)

1

1

Hos. 4:8

de .. (eg. deres sjeler) lengter etter deres misgjerning

1

1

Hos. 9:4

de har sitt brød for seg selv (eg. for sine egne sjeler)

1

1

Amos 2:14

krigeren berger ikke sitt liv (eg. sin sjel)

1

1

Amos 2:15

rytteren berger ikke livet (eg. sin sjel)

1

1

Amos 6:8

Gud har sverget ved seg selv (eg. ved sin sjel)

1

Jonas 1:14

fordi denne mannen (eg. denne sjelen) skal dø

1

1

Jonas 2:6

vannet nådde meg helt til halsen (nefesh forbindes med halsen)

1

Jonas 2:8

da min sjel var kraftløs (da min livskraft/mitt liv ebbet ut)

1

Jonas 4:3

Herre, ta mitt liv (eg. ta/drep min sjel)

1

1

Jonas 4:8

han ønsket seg døden (eg. at hans sjel skulle dø)

1

1

Mika 6:7

for min (eg. min sjels) overtredelse

1

1

Mika 7:1

ikke en fiken jeg (min sjel) har lyst på

1

1

Mika 7:3

stormannen setter fram sine (eg sin sjels) ønsker

1

1

Hab. 2:4

frekk og uærlig er han (eg. hans sjel)

1

1

Hab. 2:5

.. spiler han opp sitt gap (nefesh forb. med svelg, gap)

1

Hab. 2:10

du har forbrudt ditt liv (eg. din sjel)

1

1

Haggai 2:13

om en er blitt uren ved lik (eg. en død sjel)

1

1

Sak. 11:8

jeg (eg. min sjel) mistet tålmodigheten med dem

1

1

Sak. 11:8

de (eg. deres sjeler) fikk også uvilje mot meg

1

1

Sum:

595

733

95

38

20

Oppsummering:

I 595 tilfeller brukes nefesh om mennesket som helhet. I 95 tilfeller brukes det for å beskrive menneskets indre følelsesliv. I 38 tilfeller brukes ordet om dyr. I 20 tilfeller brukes ordet om Gud - for å beskrive ham selv eller hans følelser. I 733 tilfeller (!) - dvs samtlige tilfeller der ordet ikke er brukt om Gud - brukes nefesh om noe som er dødelig og forgjengelig. Ordet udødelighet (eller beslektede uttrykk) blir aldri knyttet til nefesh. Derimot sies det flere ganger at sjeler kan slås i hjel med sverd eller drepes/dø på annen måte. Ut fra et slikt materiale synes det over hodet ikke å foreligge noe grunnlag for å hevde at GT inneholder en lære om sjelens udødelighet. En slik lære må ha helt andre kilder enn de gammeltestamentlige skrifter! Om noen av leserne skulle mene noe annet, inviteres de herved til å skrive til Apologeten. I neste nummer vil vi gi plass til begrunnede synspunkter og motforestillinger - om det skulle finnes noen! Du er velkommen til å skrive noen ord.

Litt mer statistikk:

Bok i GT:

Antall fore-komster av nefesh i hver enkelt bok:

Antall ganger nefesh er oversatt med "sjel" i No78:

1.Mos.

43

0

2.Mos.

17

0

3.Mos.

60

0

4.Mos.

49

0

5.Mos

35

10

Josva

16

1

Dom.

10

1

Rut

1

0

1. Sam.

34

0

2. Sam.

17

0

1. Kong.

23

0

2. Kong.

15

2

1. Krøn.

5

2

2. Krøn.

4

0

Ester

6

0

Job

35

3

Salm.

144

35

Ordspr.

56

3

Fork.

7

0

Høys.

7

1

Jesaia

34

4

Jeremias

62

1

Klages.

12

0

Ezekiel

42

2

Hoseas

2

0

Amos

3

0

Jonas

5

1

Mika

3

0

Hab.

3

0

Haggai

1

0

Sakkarias

2

0

Sum:

753

69

 

 

Ordet nefesh er brukt i 31 av GTs 39 bøker. Av disse 31 bøkene blir ordet nefesh ikke oversatt med sjel en eneste gang i 18 bøker (altså i godt over halvdelen). Totalt blir nefesh oversatt med sjel i bare 69 tilfeller av 753 ( dvs. bare i 9,2 % av tilfellene) ! Dette viser tydelig at det hebraiske ordet "nefesh" har et meningsinnhold som på ingen måte passer til vårt greskinspirerte ord "sjel"!

 

 * Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 2003: NEFESH
Apologeten