* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2002: Slik kan det gå!
Apologeten


*
*

Slik kan det gå!

To av den engelsktalende verdens mest fremtredende skeptikere og sin tids mest skarpskodde tenkere, Lord Littleton og Gilbert West, pleide bestandig å overgå hverandre i latterliggjøring av kristendommen.når de møttes. Etter et slikt samvær sa den ene av dem: Hvis vi gjør det av med to ting, vil hele den kristne religion havne i grøften. Den ene tingen er læren om Jesu Kristi oppstandelse, og den andre er personen Paulus. Kan vi få framsatt en fullverdig forklaring overfor disse to tingene, er kristendommen ferdig.

Så ble de enige om at Gilbert West skulle ta seg av det de kalte sagnet om Jesu oppstandelse og blåse det dogmet i filler, og Lord Littleton sa: Jeg skal ordne opp med Paulus, det skal ikke bli stort igjen av ham heller.

Uker kom og uker gikk, og til slutt avtalte de å møtes en kveld. Littleton spurte først: Nå, West, hva har du å si? Å, svarte denne, jeg må fortelle deg noe forunderlig noe. Du vet at når det gjaldt å sprenge i filler dette dogmet om Kristi oppstandelse, syntes jeg jo at jeg måtte være både oppriktig og inngående i mine undersøkelser, og selvsagt vis i min dom etter å ha gjennomgått dokumentene. Og du vil kanskje le, Littleton, men jeg må fortelle deg at ettersom jeg studerte dette spørsmålet oppriktig og ærlig, ble jeg mer og mer overbevist om at Jesus virkelig stod opp fra de døde. Jeg ropte til Han og Han frelste meg, og nå er jeg en av hans venner.

Og Littleton svarte stille: Gud skje lov, West! For jeg har noe å fortelle som er like forunderlig: Også jeg følte at når det gjaldt å bortforklare dette med Paulus, måtte jeg gå fram i full oppriktighet og ærlighet. Jeg måtte gå grundig til verks. Og jeg kan glede deg med at jeg havnet på mine knær i bønn etter å ha gransket Paulus, og mitt rop ble akkurat det samme som hans på veien til Damaskus: Hva vil du jeg skal gjøre, Herre?

 

Slik ble disse skeptikerne personlige kristne, og siden har de skrevet noen av de mest velformede forsvar for den kristne tro som noensinne er nedtegnet.

(sakset fra bladet "Missionæren" nr. 3, 1951)* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2002: Slik kan det gå!
Apologeten