* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2002: Endetidskrigere
Apologeten


*
*

Endetidskrigere

Noen utdrag fra og kommentarer til boken "End Time Warriors" av "apostel" John Kelly

v/ Fred V. Hjortland

 

 

At mennesker gir seg ut for å være apostler, er ikke noe nytt. Det har skjedd flere ganger før i historien. Som regel har slike personer vært preget av maktsyke og storhetstanker om egen person. De har gjerne vært knyttet til forskjellige sekter og usunne bevegelser, og nokså snart har de blitt avslørt som alt annet enn Jesu Kristi sanne tjenere. Men dette historiske faktum hindrer ikke nye mennesker i å stå fram og kalle seg apostler nå i vår tid. Faktisk står vi i våre dager midt oppe i en voldsom oppblomstring av mennesker som kaller seg apostler.

 

Jeg skal ikke i denne sammenheng drøfte aposteltjenesten som sådan (kanskje aktuelt for en senere utgave av Apologeten), men bare gi noen kommentarer til en nylig utkommet bok av en av den nye apostelbevegelsens mer markerte lederskikkelser. Boken heter "End Time Warriors" (Endetidskrigere), er utgitt på Renew forlag, USA, 1999 og er skrevet av "apostelen" John Kelly

 

Vi skal nå undersøke om denne mannen taler som en sann apostel eller ikke. Her er det første sitatet:

 

Jeg må vedgå at disse drømmene og visjonene var fragmentariske og umulige å forstå på noen naturlig måte.(s.9)

Kommentar: Er det Gud som skaper slik usikkerhet og mangel på forståelse? Hvordan kan vi være sikre på at den tolkningen Kelly etterhvert kommer fram til virkelig er den rette?

 

Det som virkelig forundret meg, var at alle de sterkeste krigerne kom fra vår egen tid, de var til og med mye større og sterkere (åndelig) enn de kristne på bibelsk tid.(s.10)

Kommentar: For meg framstår dette som en typisk hovmodig og sekterisk uttalelse. Vi er de største, vi er de beste! Kelly tror tydligvis at de nåværende apostler - som er den kristne kirkes sanne ledere - besitter større åndelig innsikt og autoritet enn Jesu Kristi egne apostler! En slik uttalelse "klør kanskje noen i øret", men for meg personlig viser det bare hvor sekterisk Kelly er i sin tenkemåte.

 

Å være balansert betyr ikke at man har litt av det ene og litt av det andre. Det betyr å være radikal i forhold til alt Guds ord sier og akseptere alt sammen. ... På tilsvarende måte trenger vi å akseptere Åndens forskjellige karismatiske strømninger: word of faith (vanlig uttrykk for trosbevegelsen - min kom.), helbredelse, utfrielse, Latter Rain bevegelsen, Manifest Sons bevegelsen, den bevegelse som går på gjenopprettelse av menighetsledelse, osv. (s.12)

Kommentar: En mann som sier at vi bør akseptere trosbevegelsen, Latter Rain bevegelsen og Manifest Sons bevegelsen, er ikke en sann Guds mann i mine øyne! Jeg kan ikke her gå inn på hva disse tre bevegelsene står for, men noen av dere vet sikkert en god del om disse. Ellers går det an å jobbe litt med saken og finne ut hva de står for.

 

Han (Gud) gav meg en strategi for hans legemes endetidskrigføring. Denne boken åpenbarer denne slagplanen - og den gjelder en krig vi kan og vil vinne. (s.15)

Kommentar: Her har vi igjen typiske storhetstanker. Kelly - og bare han - har fått vite hvordan den kristne kirke skal kjempe i den siste tid. Alle som ønsker å vite hva som er Guds vilje akkurat nå, må kjøpe Kellys bøker og gå på hans møter! For det er der visdommen og innsikten er! Det er der åpenbaringen er! Gud har åpenbart sin generalplan for ham - og ingen andre!

 

På side 19 og 20 i boken forteller han om en visjon som er så uren at han

- ber om unnskyldning dersom den støter noen av leserne (s.19)

- flere ganger sier til seg selv at visjonen ikke er fra Gud (s.20)

- flere ganger befaler visjonen å forsvinne i Jesu navn - og opplever at den da forsvinner (s.20)

- sier: Gud, hva er det for noe urent, begjærlig og seksuelt jeg ser?

Allikevel godtar han visjonen til slutt.

Kommentar: Visjonen dreier seg om menn som spiller sin sæd på jorden og som heier på hverandre for å se hvor langt de klarer å sprute sæden! Kristne vil ikke kunne omtale en slik scene uten med den største uvilje og sjenanse. Mon tro om det ikke heller er urenhetens fyrste som står bak en slik merkelig og uren visjon. Personlig er jeg overbevist om at både Kelly og Guds menighet hadde vært best tjent med om han hadde fortsatt med å avvise den! Men i steden for å avvise den, skriver han altså bok om den!

 

Soldatene representerte alle raser, alle etniske grupper og alle teologiske overbevisninger.(s.24)

Kommentar: En slik uttalelse påvirker leserne til å tro at det man lærer og tror om Gud (teologi) er uvesentlig og betydningsløst, for mennesker av alle mulige (rare) teologiske oppfatninger har jo en plass i Guds hær! For meg er en slik uttalelse et klart varsellys!

 

Tienden (som pastoren betaler) skal gå til hans beskytter (dvs den apostel han er underlagt). (s.49)

Kommentar: Her sier Kelly at pastoren ikke skal betale tiende til sin egen menighet, men til den apostelen han står under. Om en apostel har noen titalls pastorer under seg, blir inntektene fort betydelige! For ikke å snakke om en apostel som har noen hundre pastorer under seg! En sann apostel ville ikke sette opp et slikt system som gir stor personlig økonomisk gevinst! Et slikt system finner vi derfor heller ikke beskrevet noe sted i Bibelen. Vokt dere for mennesker som prøver å utnytte dere til egen vinning, sier Skriften! (2.Pet.2:3)

 

En enkeltmenighets visjon må underlegges byens visjon ... (s.77)

Kommentar: Kelly er talsmann for et hierarkisk styringssystem som toppes i apostlene. Den lokale menighet er ikke fri og selvstendig, men underlagt en byledelse. En ny varselklokke!

 

I Ånden vil apostelen være i stand til å se .. hvilken ond ånd det er som står imot den personen. (s.108)

Kommentar: Unnskyld meg, men jeg tviler sterkt på dette utsagnet! Jeg kan tro at Gud i gitte tilfeller kan gi enkelte mennesker en slik evne, men jeg har vanskelig for å tro at en slik evne permanent skulle ligge i et embede! For meg smaker uttalelsen av åndelig selvskryt!

 

Denne gruppen var den eneste gruppen som forstod Guds trompetkall ... (de andre) produserte ikke åndelig avkom. (s.122)

Kommentar: Boken er gjennomsyret av denne tanken om at det er den lille gruppen - som anerkjenner apostlene - som er Guds sanne endetidsmenighet. Bare den angriper på riktig måte og til riktig tid (s.152). Det alle andre driver med er verdiløst og tullete! (s.60) og gir ikke åndelig avkom! For meg smaker dette helt tydelig av sekterisk elitetenkning. Det er bare her hos oss at Guds velsignelse finnes! Flertallet av Apologetens lesere vil nok etter Kellys vurdering stå utenfor denne lille gruppen. Det dere lesere driver med er derfor bare noe verdiløst tull - om vi skal tro Kelly.

 

 

OPPSUMMERING:

Denne mannen og dette budskapet fortjener ikke vår tillit. Kelly fremstår på ingen måte som en mann med apostoliske kvaliteter. Hele hans lære er gjennomsyret av ubibelsk og sekterisk tankegang. Apologetens lesere advares mot å la seg influere av denne selvoppnevnte apostelen. Forhåpentligvis har flere med meg kommet til den samme konklusjonen:

"Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere." (Åp. 2:2)* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2002: Endetidskrigere
Apologeten