* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2002: Aktuelt Apologetisk
Apologeten


*
*

Aktuelt Apologetisk

Er du suksessrik?

"En kristen leder besøkte et amerikansk universitetsbibliotek og slo opp på ordet "suksess". Han fant til sammen 217 bøker om emnet. Så slo han opp på ordet "trofasthet", og fant ingenting.

Jesus brukte aldri ordet "suksess", men han snakket ofte om trofasthet. Faren for oss er at vi kan ende opp som trofaste mot ubibelske og unyttige tradisjoner, og kommer inn i en selvrettferdig ubevegelighet.

Var Jesus en suksess? Etter de kulturelle verdiene i vårt moderne samfunn må svaret bli et klart nei! Don Gilmore hevder at Jesus var totalt mislykket: "Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Familien hans forstod ham ikke, de religiøse lederne hatet ham, de politiske lederne stod ham imot, hans venner forlot ham, én disippel forrådte ham, hans menighet spyttet på ham, kastet sten på ham - han var totalt mislykket!". Men etter hvilke standarder? Guds kjennelse over hans liv var: "Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i" (Matt. 17,5). Og vi vet at himmelens porter åpnet seg på vidt gap for å ta imot den tilbakevendte Ærens Konge ved hans himmelfart (Salme 24).

Så hva er suksess i den kristne tjenesten i bibelsk forstand? Vi må passe oss så vi ikke dømmer vårt arbeid etter våre kulturelle moderne standarder. ... Suksess i tjenesten vil merkes ved:

- At Kristus er den sentrale i alt det vi gjør. Det er så lett å glemme hva det hele egentlig dreier seg om. Vår tjeneste handler om å ære Kristus og å forkynne hans navn.

- Følsomhet ovenfor Den Hellige Ånds ledelse.

- Anerkjennelse og bruk av de nådegavene Gud har gitt dem som står i tjenesten.

- At Åndens frukter merkes i alle deler av tjenesten.

Dette må ligge i bunnen av all vår tjeneste, for Guds mål med oss er å gjøre oss mer og mer lik Kristus."

(Peter Maiden, internasjonal koordinator i OM)

 

Skadet av Guds Ånd?

En kvinne som var på møte i den karismatiske menigheten "Upper Room Tabernacle" på Long Island i New York, er tilkjent 650.000 kroner i erstatning. Da hun falt under Åndens kraft etter å ha blitt bedt for, skadet hun seg såpass mye at hun måtte på sykehus. (Fra bladet "Korsets Seier" 5/4-02, s.9)

Personlig ville jeg ha skrevet "Åndens kraft" med gåseøyne her. Jeg kan nemlig vanskelig skjønne at det er Guds gode Ånd som står bak noe som fører til at mennesker blir skadet og havner på sykehus!

 

Joyce Meyer

Du har kanskje hørt navnet. Joyce Meyer er en meget fremgangsrik kvinnelig trosforkynner fra USA. Hun har et radioprogram som heter "Life in the Word" som sendes fra mer enn 250 radiostasjoner over hele USA. Hun har også et TV program som heter "Life in the Word with Joyce Meyer" som sendes over hele USA og også i flere andre land, blant annet Europa på Christian Channel. Hun har også skrevet flere bøker og omtales som en av USA's bestselgende forfattere. Hun er altså populær, men popularitet og sannhet er som kjent ikke alltid sammenfallende begreper. Her er noen sitater fra hennes bok "The most important decision you will ever make" (1991) (s. 35-38) som burde få den våkne troende til å reagere:

"Jesus gikk til helvete for deg."

"I det tidsrommet gikk Jesus inn i helvete, dit du og jeg fortjente å komme (etter loven) på grunn av vår synd. Der betalte han prisen."

"Det finnes ikke noen mulighet for at noen kan komme til himmelen uten at han tror den sannhet som jeg her legger fram. Du kommer ikke til himmelen dersom du ikke tror med hele ditt hjerte at Jesus tok din plass i helvete."

Populær eller ikke populær - framgangsrik eller ikke framgangsrik - denne damen forkynner ikke Bibelens evangelium!

 

Vekst er ingen målestokk

"Vekst er i seg selv ikke en målestokk for sann og sunn kristendom. Kirker kan fylles av mange ulike årsaker: populære predikanter, et rikt musikalsk liv, osv. uten at dette nødvendigvis innebærer noen endring av religiøs holdning eller et dypere kristent engasjement hos de som kommer." (Tormod Engelsviken, professor ved Menighetsfakultetet)

 

Apostolisk?

I pinsen besøkte jeg noen av møtene som "Apostolic Generation Europe" arrangerte i Oslo. Oslokirken med Jan Åge Torp i spissen var vertskap, C.P. Wagner og J. P. Kelly var noen av hovedtalerne. Her er noen av mine notater:

 

J. Å. Torp:

- vi kommer ikke inn i seier uten gjennom apostler og profeter

- J. P. Kelly er min åndelige pappa

- jeg har en visjon om en menighet med 3000 medlemmer (Torp fortalte selv at han ble korrigert av

åndelige ledere til heller å tenke på 50.000)

 

A. C. Torp:

- tilbedelsen skal være rå og vill innfor Gud!

 

C. P. Wagner:

- uttalte seg positivt om det å falle i møtene

- snakket feilaktig om helvetes porter i steden for

dødsrikets porter (jmfr. grunnteksten)

- hadde rosende omtale av tvilsomme personer (som f.eks. Morris Cerullo og "apostelen" Bill Hamon)

 

J. P. Kelly:

- skapningen i Rom.8:19 som venter på Guds barns åpenbarelse er Satan! (fullstendig meningsløs bibeltolkning!)

- Gud snakket til Eva før hun var blitt til, mens hun enda var en del av Adam - hun hørte og forstod hva som ble sagt (fantasitolkning!)

- Johannes fikk åpenbaringer - akkurat som jeg! (hovmodig storhetstenkning om egen person!)

 

Fenomener i møtene:

- voldsom, militær, taktfast marsjering til kraftig trommemusikk - åndelig krigsmarsj sammen med de himmelske armeer!

- høylydt, unison skriking (ble vel ansett for å utrette noe i den åndelige verden!)

 

Generell vurdering:

I mine øyne var det hele en trist og ynkverdig forestilling. Sann vekkelse og åndelig velsignelse fra den levende Gud forbinder jeg med noe helt annet enn det jeg så i disse møtene!

 

 

Åleskjær viet fraskilt forkynner

I forrige utgave av Apologeten skrev vi om Åge Åleskjærs ubibelske forkynnerfellesskap med Ray Bevan, en mann som nylig har skilt seg fra sin hustru og giftet seg med en ung norsk kvinne. I ettertid har vi fått vite at det faktisk var Åge Åleskjær selv som forettet vielsen av Bevan og denne norske kvinnen! Kanskje noe å tenke på for dem som er på leting etter en hyrde som forkynner og handler i samsvar med Guds ord! Den pastoren (hyrden) vi her snakker om som operer på Kjeller utenfor Oslo, kan absolutt ikke anbefales for fårene!

 

Skilt og gjengiftet rektorpar

Salem er en større pinsemenighet som holder til i Sannergata i Oslo. Rektorparet på denne menighetens bibelskole heter Per Haugan og Vivian Z. Olsen. Begge to var gift og skilt på hver sin kant før de giftet seg med hverandre. Men dette synes ikke å bety noe i denne menigheten! Alle og enhver kan jo tenke seg hva slags rollemodeller disse to vil være for den oppvoksende slekt! Vårt oppriktige råd blir derfor: Tenk ikke på å ta noen kurs ved denne skolen, advar heller andre der du har muligheten!

 

Ubibelsk praksis i Evangeliesenterbevegelsen

Innenfor Evangeliesenterbevegelsen synes det også å råde en ubibelsk praksis i forhold til skilsmisse og gjengifte. De bibelske retningslinjer og idealer settes dessverre til side. Skilsmisse og gjengifte synes ikke å være noen hindring for å stå i en aktiv og fremskutt tjeneste. Noen modne og ansvarlige bibellærere i pinsebevegelsen, som Evangeliesenteret er en del av, burde ta dette opp med ledelsen i Evangeliesenteret.

 

Trosforkynner avslørt

I forrige utgave av Apologeten skrev vi om moralsk forfall blant flere fremtredende ledere i trosbevegelsen. Siden sist har Tore Lie fra Bergen gjort meg oppmerksom på enda et rystende tilfelle. Roberts Liardon, som bl.a. har skrevet boken "Guds generaler", har måttet forlate sin tjenste i Embassy Christian Center i Irvine, California, på grunn av et homoseksuelt forhold til en eller flere mannlige medlemmer i menigheten! Selv sier han at det dreier seg om et kortvarig forhold, men andre beskriver det som langvarig. Nyheten om hans moralske fall ble formidlet i Charisma Magazine nylig.

 

Moralsk sammenbrudd i kristen ungdomsorganisasjon

7.juli 2001 vedtok landsmøtet i KFUK-KFUM med 123 mot 9 stemmer at heterofile samboere kan være ledere i organisasjonen. Magasinet "Fast grunn" er beundringsverdig tydelig i sin vurdering: "Vi vil advare mot å la barn og unge være med i organisasjonens virksomhet. Den arbeider ikke i samsvar med Guds ord. .. Det finnes ingen kristne samboere - for kristne mennesker er ikke samboere, og samboere er ikke kristne. Så enkelt kan det sies. Det er ikke mulig å innrette seg permanent i strid med Guds vilje og forsvare det, og samtidig kalle seg kristen (1.Joh.1:6)." (Fast grunn, nr. 4, 2001)

 

FRI

Både i Norge og Sverige finnes det en organisasjon som heter FRI (Foreningen Redda Individet). De prøver å hjelpe avhoppere fra ulike sekter og bevegelser. Her er adressene:

(Norge:)

FRI

St. Olavs plass,

Postboks 6880,

0130 Oslo

(Tlf. 22 11 34 38)

 

(Sverige:)

FRI

Svandamsvägen 10,

126 34 Hägersten,

SVERIGE

(Tlf. 08 709 00 77)* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2002: Aktuelt Apologetisk
Apologeten