* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 2002: På frukten skal treet kjennes !
Apologeten


*
*

På frukten skal treet kjennes !

Fred V. Hjortland

I Matt.12:33 oppfordrer den Herre Jesus oss til å være våkne i forhold til de frukter vi kan observere i menneskers liv. Dårlig frukt sier oss nemlig noe om kvaliteten på treet! Jesus sier ganske enkelt at et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre bærer dårlig frukt.

I karismatisk/trosbevegelsessammenheng har det i det siste kommet til syne en del frukter som burde vekke noen hver til ettertanke.

La oss begynne med en liten notis i Korsets Seier 01.02.02:

"En av de mest kjente karismatiske forkynnere i USA rundt 1990-tallet står nå åpent fram og sier at han er lei seg for sin oppførsel og sine feiltrinn. Hans "ministry" kolapset i begynnelsen av 90-årene etter at en TV-stasjon rapporterte om snyting på skatten i organisasjonen. Dette er også den medvirkende årsak til at Leas hustru reiste fra ham etter 26 års ekteskap. Larry Lea er nå gift på nytt, men fortsetter å forkynne, noe ikke alle kristne ledere i USA er glade for."

Så langt KS. Leserne får gjøre seg opp sin egen mening om fruktens kvalitet!

I januarutgaven av det australske bladet "Contending earnestly for the Faith" kan vi lese at pastoren i King's Church, Newport (South Wales), Ray Bevan, har skilt seg fra sin hustru og giftet seg med en ung norsk kvinne. Siden det ikke er snakk om at hans tidligere hustru har drevet hor på noen som helst måte, rammes. Bevan av ordene i Matt.5:32, Luk.16:18 og Hebr.13:4. Hans skilsmisse er illegitim og det samme er hans nye ekteskap. Bevan lever i hor.

I 1.Kor.5:11 står det at vi ikke skal ha samkvem (fellesskap) med noen som kaller seg en kristen bror og samtidig er en horkar. Dette skriftstedet setter Åge Åleskjær elegant til side idet han inviterer Ray Bevan til å være en av hovedtalerne under årets åpne lederkonferanse (se faksimile av annonse). Kanskje ikke til å undres over når vi vet at Åleskjær mener at ordene i Matt 19 "ikke kan overføres direkte på Guds menighet i dag" og at betydningen av 1.Kor.7 er følgende: "Paulus gir samme anbefaling til de som ekteskapet har gått i stykker for som han gir til enkene: at de skal gifte seg på nytt." Dette sier Åleskjær selv om de fleste tolkere tvert imot vil hevde at Paulus her stenger fullstendig for gjengifte fordi han i vers 10 og 11 sier at den som er skilt skal "fortsette å leve ugift eller forlike seg med sin mann." (Se bladet "Rikere liv" nr. 3 og 4 for 1996).

I Rom.1:32 er det tydelig at de som holder med dem som gjør det onde selv er under Guds dom.

*

Videre i bladet "Contending earnestly for the Faith" får vi høre at den kjente pastoren i Rhema Church, Randburg, South Africa, Ray McCauley, har skilt seg fra sin hustru Lyndie McCauley, etter 24 års ekteskap og giftet seg med den yngre Zelda Ireland, en kvinne som er skilt to ganger og som tidligere har vært fotomodell. Det nye paret ble viet av McCauleys venn, Charles Nieman, den 28. juli 2001. Det som har skjedd, har bl.a. fått sin velsignelse fra den kjente predikanten Reinhard Bonke, og lykkeønskninger ble sendt fra Norge i forbindelse med bryllupet.

McCauley lever nå helt åpenbart i hor, og etter Bibelens mønster skal man bryte tjenestefellesskapet med en slik mann. Ut fra det som har skjedd med Ray Bevan, synes det imidlertid å være lite sannsynlig at Åge Åleskjær kommer til å velge en slik linje. Vi får vente og se. Jeg oppfordrer Apologetens lesere til å følge godt med på talerlistene til Oslo kristne senter i tiden framover!

*

Bladet "Contending earnestly for the Faith" forteller videre at en av Morris Cerullos tidligere medarbeidere, John Paul Warren, i mai 2000 anla sak mot ham og anklaget ham for "uetiske og falske pengeinnsamlingsteknikker". Bladet forteller at Warren er fast bestemt på å avsløre Cerullo slik at kristenfolket får vite om hans handlinger. Han forteller at han har reist verden rundt sammen med Cerullo og vært førstehånds vitne til hans handlinger. Han sier at han har bedt Cerullo gi tilbake millioner av dollar til giverne, men Cerullo har nektet. Han har også prøvd å få Cerullo til å underlegge seg et kristent lederskap med tanke på å la seg korrigere, men også dette har Cerullo sagt nei til. Derfor føler Warren seg tvunget til å bringe ham inn for retten. Saken er ennå ikke avgjort, men vil bli det snart.

*

For å gi et lite inntrykk av hvordan Cerullo bruker de innsamlede midler, kan det nevnes at han har et privatfly til en verdi av nærmere 500 millioner kroner, to heltidsansatte piloter og en flyvertinne. Flyvertinnen forteller at flyets indre er gullbelagt. Huset Hr. og fru Cerullo bor i, ligger i USA's dyreste strøk og anslås til å være verdt godt over 100 millioner kroner!

*

 

De menn vi her har omtalt, er menn med stor åndelig innflytelse. Det er derfor det er så viktig å kjenne til hva slags frukt det er de representerer. Jesus sier vi skal kjenne treet på frukten. Dette er ord som vi nok gjør vel i å merke oss i disse vanskelige og forførende tider!* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 2002: På frukten skal treet kjennes !
Apologeten