* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 2002: Våkn opp !
Apologeten


*
*

Våkn opp !

En søsters erfaringer fra trosbevegelsesmiljøet

 

Jeg reagerer på folks meninger om ting de ikke har sett eller prøvd selv. Mange er negative til enkelte predikanter eller menigheter, men de har aldri vært på et møte der. I Guds Ord blir vi rådet til å prøve alt på Guds Ord - om det er i tråd med Guds Ord. Finne ut sannheten.

Jeg gikk ett år på en trosmenighets bibelskole, og jeg må si at det var en befrielse når sommerferien kom. Jeg ville slutte mange ganger, men hver gang kom det forkynnelse om hvor viktig det er å fullføre det man har begynt på o.s.v. Jeg har modnet siden da, så i dag hadde jeg ikke fullført skolen. Nå vil jeg dele noe av det jeg opplevde:

Jeg gikk på bibelskolen 1999-2000, og det inntrykket jeg satt igjen med, var at når jeg ikke var som dem og ikke var enig med dem, så var jeg ikke noe verdt for dem. Så mens jeg var der, levde jeg egentlig i en egen verden. Stilte jeg spørsmål ved noe eller noen, og sa for eksempel at rockemusikken deres ikke var fra Gud, ja da var jeg forutinntatt o.s.v.

Vi skulle ikke betale tiende men tjuende, sa noen. Jeg ba dem vise det i bibelen, men nei, det kunne de ikke. Jeg opplevde mange vonde og negative ting der, jeg ble oversett, noen ble misunnelige og fulle av forakt for meg. En kvinne kjente at hun skulle kjøre kniven i meg! Slik er ikke min Herre!

Lederen sa at det kostet 300 000 kr å få predikanter til oss per stykk, så vi måtte gi mer penger. Jeg stilte spørsmål ved det også. Ingen bruker 300 000 kr på et 2 dagers seminar! Lederen kjøpte smykker til fruen sin for 100 000 kr! - Må si at noe slikt ikke akkurat er min oppfatning av hva midlene Gud velsigner oss med skal brukes til, ville heller gitt bort 90 %.

Etter tv-sendingene fikk vi kjeft om vi ikke var ett og hadde bedt for dem. Folk skrek når de bad, jeg lengtet etter hørselsvern, fikk hodepine og ønsket meg langt vekk. Verken øret mitt eller Skaperen av mitt øre er tunghørt!

Stilte man spørsmål ved noe fikk ledelsen vite det (de hadde vel sine spioner ute i kafeteriaen), og vi ble beskyldt for å ha Jesabels ånd. Gikk jeg ikke andre året også, ble jeg fortalt at da kom jeg til å falle ut av Guds plan og Han kunne ikke bruke meg og jeg kom til å visne bort.

En person ble innlagt med alvorlige psykiske problemer, og han kom ikke tilbake. Folk som led av depresjon, fikk null hjelp. Folk med problemer gikk i måneder uten å få samtaletime.

Lederen påstod at Gud hadde sagt at han skulle få 12 millioner mennesker å våke over. Og lederens menighet skulle bre seg overalt. Jeg fikk tilbud om hjelp til å starte opp her jeg bor, men jeg sa at jeg skulle be over det. Han reagerte på det, og da jeg ringte opp igjen og takket nei, at jeg ikke hadde fred for det, snudde han på femøringen som vi sier og ble ufin, om jeg skulle starte opp selv, hva jeg trodde jeg var osvů

Da jeg var borte fra skolen en uke, ble jeg oppringt av inspektøren og jeg ble kritisert for at jeg var svak og ikke tålte motgang på skolen. Men hadde han brydd seg og vært vár i ånden, så hadde han merket at jeg var syk, at min bror hadde kreft og at min mann hadde flyttet ut. Det er vel lov å sige isammen ved Jesu føtter da? Jeg opplevde ingen der som gråt med de gråtende. Har vært i mange trosmenigheter, og de roper høyt om at de er så fulle av kjærlighet, men det er bare ord! Handlingene viser om man virkelig bryr seg.

De samlet seg i menigheten og diskuterte hva de skulle gjøre med meg, om jeg var åndelig nok til å få være med på cellegruppa deres siden jeg lå i separasjon. De ville trenge seg inn i mitt hjem for å "snakke" med meg, men jeg kjente full alarm i ånden at, nei takk! Det var bare meg de skulle snakke med, ikke min mann. En av lederne deres fra Skien, sa at jeg måtte dra tilbake til mannen min! Ikke kjente han meg, aldri møtt meg. Ikke bad han om visdom, dommen falt hardt og brutalt. Noen skjønte at dette var åndelig overtramp og fant det ubehagelig, men det jeg fikk beskjed om da etter hvert, var å legge det bak meg. Ingen av de involverte kom og ba om tilgivelse! De hadde det beste åndelige lederskapet i landet vårt sa de. Ja, om det er sant, sa jeg, så må vi virkelig på kne i bønn til Gud, for da står det virkelig dårlig til i landet vårt!

Om noen tror jeg er bitter? Nei! Jeg har lært å tro og stole bare på Gud. Han er trofast, Han er med og Han elsker meg virkelig. Jeg har blitt forfulgt, drapstruet, motarbeidet, utfrosset o.s.v. fra den såkalte levende pinsemenigheten. Det er altfor lite av Herren og altfor mye av dem selv og fullt av religiøse åndsmakter, og jeg hater det! Jeg skal bruke livet mitt for Herren og tale Hans Sannhet i alle ting! Han har helbredet meg for kreft og eksem. Han helbredet yngste jenta mi og mannen min for astma. Jeg har fått se og være med på flere helbredelser. Gud er god og all god gave og all fullkommen gave kommer ifra Ham.

Var på møte med en kjent, populær norsk helbredelsespredikant. Han pratet mest om seg selv og det han var med på. Han tar blodpenger på telefonen sin for å be for folk, så har du ikke penger, får du gå et annet sted. Han var frekk i kommentarene sine og han har ikke nådegaven til å helbrede! Det følger kulde med han, og det jeg har fått angående han er et eneste ord; humbug! Ja, men hva med de som blir helbredet da? Ja, Herren helbreder, Gud Faderen ærer Jesu Kristi Navn, men det er dermed ikke sagt at Han ærer den "mannen". Og se etter om helbredelsene varer eller om folk blir sykere.

Vi skal være Hellige, for Herren vår Gud er Hellig. Ydmykhet, Gudsfrykt og ærefrykt for Gud og Hans Ord er en stor mangel i dag blant dem som bekjenner seg som troende. Jeg hater hykleri! Den leksen jeg får praktisere mest er: tilgi, og atter tilgi! Tilgi alle for alt! Overlat alt til Herren.

Det ble meg fortalt om kjempeherlige møter med gråt og omvendelse på fredag, og jeg gledet meg til skolen på mandag. Men jeg ble nok skuffet, alt var som før. Kan en berørende, forvandlende vekkelse fra Herren Gud den Allmektige som går på dypet, vare bare i to- tre dager? Nei! For ekte vekkelse brer seg og tar om seg og Herren er i sentrum! I dag blir folk frelst uten gjenfødelsen og det blir feil! Det koster å være en Hellig. Den som vil leve et Gudfryktig liv i troen på Jesus Kristus skal bli forfulgt. Hvem blir forfulgt i dag? Jo, dem som har sannheten og bare den!

Da jeg leste gjennom heftene og bladene til Fred V. H., ble jeg lei meg, følte meg dum som hadde gått på bibelskolen. Men jeg ble heldigvis ikke lurt eller forført av trosbevegelsen, for Herren holdt sin vernende hånd rundt meg. Takk og lov for det! Han som har begynt verket i meg, Han skal fullføre det! Herren sier i sitt Ord at det skal komme en dag da man igjen skal se forskjellen på den rettferdige og den urettferdige. Vi må be om at den kommer snart. Og bruk tiden godt til å virkelig bli kjent med Herren og Hans Ord. For forfølgelsen kommer, det vil stramme seg til for alle, og da vil det koste å bekjenne troen! Bare dem som vier sitt alt til Herren og elsker Ham av hele hjertetůvil bli stående, vernet av Gud.

Og en ting til som blir galt er at de kjente "fedrene" i trosbevegelsene utnevner sine kjødlige "sønner" til å ta over etter dem. Så da innsettes "sønnene" av "fedrene" for å føre stafettpinnen videre som de sier. Men hvor er Gud i dette bildet da? Har Han ingenting han skulle sagt? Det er bare Herren som kaller, utvelger, Helliggjør og utruster til å være en tjener for Ham. Bare Gud er stor! Og Han deler ikke æren Sin med noen. Og om ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.

Etter å ha vært både her og der blant "troende", så kan jeg godt forstå at folk blir fristet til å gå ut av sine "døde" eller "sovende" menigheter og inn i noe "nytt og friskt". Blir man frelst og stikker hodet fram i begeistring over å være frelst, blir man nemlig fort "hodeløs"i slike sammenhenger. Man blir satt på plass og må pent bli en del av mønsteret, for "slik har vi hatt det i alle årůVi vil ikke ha noe nyttů". På denne måten blir frelsesgleden og fornyelsen drept, så skjerp dere og ta bedre vare på dem Herren betror dere! Få kulden bort ved å pleie samfunnet med Herren.

Guds fred til oss alle!

N.N.* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 2002: Våkn opp !
Apologeten