* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.4 2001: Aktuelt apologetisk
Apologeten


*
*

Aktuelt apologetisk

 

Når evangeliet forkynnes i Det nye testamentet, ser vi at de to ordene "tro" og "omvendelse" stadig går igjen og brukes om hverandre. Her er noen eksempler:

 

"Omvend dere og tro på evangeliet!" (Mark.1:15)

"Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!" (Matt.4:17)

"De dro da ut og forkynte for folket at de skulle omvende seg." (Mar.6:12)

"Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre brødre? Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave." (Ap.gj.2:37-38)

"Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren." (Ap.gj.11:21)

"Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg." (Ap.gj.17:30)

"... så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud." (Hebr. 6:1)

 

 

Å krone Jesus som konge i sitt liv er den mest radikale handling et menneske kan gjøre!

Bibelen sier oss med tydelige ord at til det å tro på Gud og den Herre Jesus Kristus, hører det naturlig med en grunnleggende sinnsendring - en sinnsendring som berører det dypeste i ens vesen. Så sant troen og overgivelsen er sann og ekte, vil retningen i livet bli totalt ny! Man vil begynne å føle avsky og ubehag i forhold til synd, urenhet og ugudelighet. Hjertets store lengsel vil bli det hellige og rene og alt som hører Guds rike til. Vekkelseshistorien er full av beretninger om mennesker som har fått sine liv forvandlet på denne måten. Drukkenbolten har blitt tørrlagt, den urene har begynt å leve et rent liv, den som stjal har blitt en nyttig og god samfunnsborger, den lettsindige har fått en dyp lengsel og hunger etter å

 

kjenne Guds vile osv. Det er ikke det at disse menneskene i egen kraft har klart noe, men de har kommet til Gud så svake og skrøpelige som de var - og så har det skjedd noe med dem! De har søkt inn til Gud og ropt om nåde og hjelp - og fått det!

Dette betyr ikke at de over natten har blitt syndfrie engler. Men noe grunnleggende stort og nytt har skjedd i deres liv. Livskursen har blitt helt ny, og fra dag til dag er det deres høyeste ønske å få lov til å vokse i helliggjørelse og kjennskap til Gud. Omvendelse er et godt ord. Det handler jo om å vende seg fra mørket til lyset, fra Satans makt til Gud. Kan det tenkes noe bedre?

Når vi betrakter vår verden i dag, er det mye som gir grunn til glede og takknemlighet. Hver dag skjer det en mengde sanne omvendelser. Men det er også en del trekk i tiden som er bekymringsfulle. Man kan av og til få inntrykk av at den gode og dype omvendelsesforkynnelsen man finner i Bibelen nesten er blitt borte i en del sammenhenger, og at man i steden for har fått noen billige erstatninger. Hva har f.eks. lattervekkelse med sann bibelsk vekkelse å gjøre? Og hva har f.eks. menigheter som aksepterer abort, samboerskap og homofilt samliv med ekte kristne menigheter å gjøre?

I USA berettes det om at omvendelser har sunket med 80 % de siste 10 årene! Dette er skremmende statistikk. Det virker som det er mye "sirkus" rundt omkring med en mengde såkalte "vekkelser" og bevegelser av ulike slag. Men hvor er det ekte og sanne? Hvor er den livsforvandlende forkynnelsen av de sentrale sannheter i evangeliet?

Måtte Gud hjelpe meg og alle Apologetens lesere til å stå i det sanne og ektes tjeneste! Måtte vi få frimodighet til å nevne både synden og frelseren ved navn! Måtte vi få frimodighet til å kalle mennesker til sann tro og omvendelse - det aller beste som kan skje et menneske!

 

Tenk hvor stort og herlig det er at -

" ... i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag..." (Luk.24:47)* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.4 2001: Aktuelt apologetisk
Apologeten