* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2001: "Dokimos" tro !
Apologeten


*
*

"Dokimos" tro !

Fra artikkelen "Falske profeter skal fremstå" av Holger Skov Særkjær, Danmark

 

I 1.Joh.4:1 leser vi: "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden." Ordet prøv i dette verset kommer fra det greske dokimazo og betyr en grundig prøving. Vi møter ordet dokimazo mange steder i Bibelen: "... bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne" (Rom.12:2). Det trengs altså en fornyelse av sinnet før vi kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje.

I Septuaginta (gresk oversettelse av GT) er dokimazo brukt i Salme17:3: "Du har prøvd (dokimazo) mitt hjerte..." I Salme 81:8 står det: "Jeg prøvde (dokimazo) deg ved Meribas vann". Dokimazo-prøven er grundig og avsluttes ikke før vi er klar over om forholdene er ekte eller falske.

Et beslektet ord er dokimos som er benyttet i beretningen om Abrahams kjøp av et stykke jord ved Makpela. Da Abraham betalte for jorden, står det om de mynter han betalte med, at de var dokimos, det vil si, de var ekte.

Et annet eksempel leser vi i 1.Krøn.28:18 hvor det i den norske bibelen står "renset gull" mens Septuaginta bruker dokimos gull. Dokimos står altså for prøvet renhet. Vår tro, vårt liv skal være som dokimos gull, en prøvet renhet.

Gud ransaker vår tro nøye. Han søker en dokimos-tro. Men er vi preget av tidens ånd og tar for lett på det Gud sier, vil vi falle i striden. Paulus skriver: "Det er ikke den som gir seg selv vitnesbyrd, som holder mål, men den som Herren gir vitnesbyrd."



* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2001: "Dokimos" tro !
Apologeten