* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.4 2000: Aktuelt Apologetisk
Apologeten


*
*

Aktuelt Apologetisk

I Åge Åleskjærs blad "Rikere Liv" nr. 5, 2000 beskriver hans sønn, David Åleskjær, boken "God morgen Hellig Ånd" av Benny Hinn som "den fantastiske boka ... som jeg sterkt vil anbefale." Apologeten vil på sin side advare mot denne boka. Kanskje vi kan komme tilbake med en bokomtale i et senere nummer.

I følge Ulf Ekmans blad Magazinet (13/10-00) profeterte Benny Hinn over Russland i en møteserie i Moskva helt nylig. Han sa at antallet kristne ville bli tredoblet i løpet av fem år. Vel, i år 2005 vil vi bedre kunne vurdere dette utsagnet!

24. til 26. august i år holdt Benny Hinn en stor konferanse i Brussel. Ulf Ekman var en av talerne. (Kilde: Nyhetsbrev fra Livets Ord, 3/2000). Ulf Ekman har altså et nært samarbeide med Benny Hinn. For den opplyste troende er dette en interessant opplysning å ta med seg.

Visste du at forkynneren Ole Fredrik Steen i 1994 gikk et år på Kenneth Hagins bibelskole i Tulsa, USA? Dette forteller han om selv på omslaget av sitt hefte "Guds Israel - dine røtter" som ble utgitt i 1999. På side 62 i heftet fremsetter han tanken om at Jesus kanskje "holdt et vekkelsesmøte i helvete og et jubelmøte i Paradis på natten etter oppstandelsen." Personlig kan jeg ikke se at Bibelen gir grunnlag for slike tanker. Menneskets skjebne avgjøres her i livet. Ingen får noen ny sjanse i helvete. Helvete er ikke noe sted for vekkelsesmøter! Dessuten er helvete identisk med Guds fremtidige dom. Ingen mennesker blir kastet i helvete før på Dommens dag.

Knut Sørsdal utgir et lite blad som heter BKI-nytt (Bladet for Kirkevekst). I nr.6, 2000 skriver han at "Benny Hinn og hans organisasjon er en viktig del av vår forbønnstjeneste." Benny Hinns TV-program "This is your day" - som forøvrig blir formidlet av Evangelisenterets lokal-TV - får positiv omtale. Det samme gjør Torontovekkelsen og Pensacolavekkelsen. Personlig er jeg overbevist om at dette lille bladet aldeles ikke er med på å føre mennesker inn i det som er sunt og godt og som i sannhet kommer fra Gud.

 

I USA har flere kjente trosforkynnere gått sammen om å danne en felles internettside med navnet CFAITH.com. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, Jerry Savelle og Creflo Dollar er noen av navnene bak foretaket. Det er interessant å se hvordan Kenneth Hagin i sitt blad "Word of Faith", oktober 2000 gir rosende omtale av disse menn. Han kaller deres virkegrener for "Well-respected ministries" (s.26). Apologeten på sin side vil på det sterkeste advare mot en mann som f.eks. Kenneth Copeland. (jmfr. mitt hefte "Fokus på trosbevegelsen"!)

I bladet "Det Gode Budskap", organ for De Frie Evangeliske Forsamlinger, kjøres salgsannonser for kassetter og videoer av Ulf Ekman, Enevald Flåten og Åge Åleskjær (se november 2000, s.21). Tror man at man gjør Guds folk en tjeneste ved dette?

10.-12- november arrangerte menigheten Noahs Ark (på Stovner i Oslo) v/pastor Roar Eriksen en møtehelg med en av pastorene fra Toronto, Gordon Grieve. I møteannonsen stod det at "møtene arrangeres i samarbeide med Hedmarktoppen." Bibellærer Øivind Gaarder Andersen var tolk og deltaker i møtene. I et flygeblad ble det snakket positivt om "den Åndens ild som falt i Toronto". Vi får altså bekreftet at både denne menigheten og Hedmarktoppen Folkehøyskole ser på Torontovekkelsen som noe positivt og gudgitt. Dette gir grunn til bekymring, ikke minst for foreldre som vurderer å sende sine barn til Hedmarktoppen!

I møtet søndag kveld sa Gordon Grieve at alle skulle få igjen det 100 dobbelte av det de ga i kollekten. Hvis ikke var han en falsk profet!

Han profeterte også at menigheten Noahs Ark ville få 1000 medlemmer fra 60 forskjellige nasjoner! Han nevnte også gullstøv i håret, hellig latter og rykninger. Under forbønnshandlingen til slutt i møtet falt flere om på gulvet.

Toronto er altså ikke et fenomen vi er ferdige med. Mitt hefte "Hellig latter - hvor hellig er den?" anbefales til de av Apologetens lesere som ennå ikke har lest det. Kanskje noen også vil vurdere om de ikke burde kjøpe inn en del eksemplarer for utdeling?

Det har vært mye snakk om apostler i det siste. Det som først og fremst bekymrer meg i denne forbindelse, er spørsmålet om hvilke personer det er som gir seg selv/blir utvalgt til slike titler.

Personlig vurderer jeg dette fenomenet mer som en fare enn som en velsignelse siden mange av disse personene heller er slike jeg vil advare mot enn slike jeg kunne tenke meg å oppfordre Guds folk til å følge!* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.4 2000: Aktuelt Apologetisk
Apologeten