* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.4 2000: Sann omvendelse - eller?
Apologeten


*
*

Sann omvendelse - eller?

Fred V. Hjortland

I Magazinet 6/2000 har Ulf Ekman en interessant artikkel "Angående Jesu død". Her sier han bl.a. at "Korset er stedet for forsoningen." og "Det er ikke snakk om at forsoningen skulle skje der (i dødsriket)."

Dette er uttalelser som evangeliske kristne verdsetter høyt. Kanskje Ulf Ekman begynner å skjønne alvoret forbundet med den JDS-lære han har formidlet i ca 20 år!

Men man blir litt i tvil om man her virkelig står overfor en sann og dyp omvendelse når man hører ham si følgende i samme artikkel:

"En eneste gang i 1986 kom jeg kort inn på det (JDS-læren) i en preken, og det var utfra min tolkning og forståelse av nettopp bibelsteder som Matt.12:40 og Salme 88. Den tolkningen jeg kom med da, har jeg senere korrigert og gjort rede for i min bok "Doktriner". Jeg merket den gangen at denne tolkningen kunne føre til en oppfatning som legger forsoningen til dødsriket i stedet for til korset. En slik oppfatning har alltid vært helt fremmed for meg."

 

Her ser vi for det første at det ikke finnes noen sann erkjennelse. Det var tilhørernes oppfatning som var feil, ikke hans egen forkynnelse! Han selv har aldri ment noe slikt!

"Dersom vi bekjenner våre synder ... ", sier Skriften. Men Ekman bekjenner ikke - han unnskylder og gir andre skylden!

Videre vil han at vi fremdeles skal tro det som står i boken "Doktriner". Men hva leser vi der? Her er noen utdrag:

Diskusjonen om hvorvidt Jesus døde åndelig eller ikke er ofte forvirrende. Dersom vi mennesker på grunn av synden er åndelig døde, så må den som gjenløser oss rimligvis på en eller annen måte få del i denne åndelige døden. (s.169)

Når forbindelsen med Gud er borte, da inntreffer den åndelige død. Når Gud lar sin vredes flodbølge skylle over den synd som Jesus bar da han ble gjort til synd på korset (2.Kor.5,21), fikk Jesus oppleve gudsforlatthet og åndelig død: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" (Matt 27: 46) (s.170)

For å sammenfatte hva Bibelen sier om Jesu død og oppstandelse, kan vi slå fast: .... Han gikk virkelig ned i dødsriket. Han fikk både smake dødens veer, og han gikk bort for å preke for åndene som var i varetekt."

 

(Min kommentar: - på det omtalte båndet der han underviser om JDS-læren, blir uttrykket "dødens veer" klart knyttet til Jesu lidelser i dødsriket)

Ulf Ekman sier altså i boken "Doktriner"

- at Jesus døde åndelig!

- at Jesus ble gjort til synd!

- at Jesus ble forlatt av Gud

- at Jesus opplevde lidelse (veer) i dødsriket!

Og det er jo nettopp dette som utgjør grunnelementene i JDS-læren!

Men da har han jo ikke tatt noe oppgjør med JDS-læren, bare gitt oss en "forfinet" utgave av den!

Og når han sier at "en slik oppfatning alltid har vært helt fremmed for meg", så stemme dette ikke med virkeligheten. På godt norsk kan ikke dette beskrives som noe annet enn ren og skjær løgn! I alle år har han formidlet JDS-læren. Folk som har gått på hans bibelskole sier at de fikk undervisning i JDS-læren. Hans egen bibellærer Johnny Foglander har skrevet en bok med tittelen "Rettferdighet - nåde eller fortjeneste?" hvor det blir sagt at Jesus døde åndelig, at åndelig død er en natur som har Satan til far og at forsoningen skjedde ved at Jesus tok vår straff i løpet av noen dager! (sikter sannsynligvis til tre dagers lidelse i dødsriket). Selv kjøpte jeg denne boken fra Livets ord i fjor. Og så sent som i januar i år kjøpte jeg boken "Befria mitt folk" av Sten Nilsson, Ulf Ekmans svigerfar. Denne boken har vært til salgs gjennom Livets Ord i nesten 20 år! Og hvem kan nekte for at denne boken formidler et helt fremmed evangelium?

Hva skal man si til et utdrag som dette:

"Det var ikke korset som utgjorde høydepunktet i Jesu lidelser. Dette kan være vanskelig for oss å forstå. Korset var inngangsdøren til noe uendelig mye verre (se Salme 88). Vi forstår sikkert alle at fysisk lidelse ikke kan betale for en åndelig forbrytelse. Ingen utfrielse kan finne sted før Noen går inn i åndeverdenen og betaler syndens pris. Jesu dypeste lidelser begynte etter døden i dødsrikets pine. Det var der han betalte den virkelige prisen for vår forløsning. Han gjorde for oss det vi aldri kunne klare selv. Han tok vår straff etter døden." (s.10)

 

Jeg beklager, men jeg har altså vanskelig for å fatte tiltro til Ulf Ekman. Skal jeg tro på hans ord, må han være mer sannferdig, mer helhjertet og mer konsekvent enn det han har lagt for dagen hittil.* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.4 2000: Sann omvendelse - eller?
Apologeten