* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2000: Aktuelt Apologetisk
Apologeten


*
*

Aktuelt Apologetisk

6. - 8. oktober skal PBU (Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg) avholde en lederkonferanse i Ålesund. Bevegelsens barne- og ungdomsarbeidere skal få inspirasjon og påfyll. Hvem har de så engasjert som talere og formidlere i denne viktige sammenhengen? Jo, i opplysningsbrosjyren ser vi at en av dem er ungdomspastoren i Livets Ord, Uppsala! Mannen heter Joacim Lundqvist. Vi kan altså bare konstatere ennå en gang at norsk pinsevekkelse setter sine dører på vid gap for trosbevegelsen. De som ikke vet så mye om trosbevegelsen, føler kanskje at dette er helt OK. De som derimot kjenner litt til trosbevegelsens ubibelske og forførende læresetninger, må kjenne en stor sorg over det som skjer. Ikke minst med tanke på den oppvoksende slekt og pinsebevegelsens fremtid.

*

På neste side i denne utgaven av Apologeten kan du nå bestille heftet: "Att lämna en destruktiv sekt" av Karin Haglund, Sverige. Et gripende personlig vitnesbyrd om veien ut av trosbevegelsen. Anbefales!

 

Avisen Dagen tar i sin lederartikkel 21. august et forbilledlig klart standpunkt mot JDS-læren. De skriver bl.a.: "I dei siste åra har vi møtt ei lære om Jesu forsoningsverk som legg vekt på at Jesus døde åndeleg. Denne læra vert kalla JDS-læra etter det engelske uttrykket "Jesus Died Spiritually" (Jesus døde åndeleg). Denne lære må på det sterkaste avvisast som ubibelsk."

 

Etter at enkeltpersoner har brakt mitt syn på fortapelsen til torgs, har noen av Apologetens lesere bedt om en redegjørelse i forhold til dette. Det vil jeg gjerne etterkomme i en senere utgave av Apologeten. Jeg er overbevist om at mange av de forestillinger vi i dag går rundt og bærer på angående fortapelsen, mer skyldes påvirkning fra gresk hedenskap og middelaldersk katolisisme enn ren, sann og god påvirkning fra Bibelens hellige skrifter. Også på dette området trengs det derfor et grundig apologetisk opprydnings- og klargjøringsarbeide. Forhåpentligvis vil leserne finne min kommende gjennomgang interessant og givende.* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2000: Aktuelt Apologetisk
Apologeten