* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2000: Brev fra leserne
Apologeten


*
*

Brev fra leserne

Jeg ble meget skuffet da jeg leste at Ulf Ekman var invitert som forkynner til pinsevennenes sommerstevne på Hedmarktoppen. I 1954 var jeg på Hedmarktoppen for første gang. Da var jeg bare 7 år, men kan huske at det var sterke møter. Siden har det vært mange fine stevner. Men for ca. 4 år siden kunne man merke at det snek seg inn en fremmed ånd i møtene. Nå synes jeg at nok er nok. Det blir ingen tur til Hedmarktoppen i år. Takk for at du kjemper for sannheten og står fast på Guds ord.

Vennlig hilsen, Turid Hovden

 

Kjære Fred V. Hjortland, shalom!

Takk for det gode innholdet i Apologeten. Det gleder oss at det er noen som tar oppp falskhetene i trosbevegelsen. I Danmark kommer denne læren snikende inn "bakdøren" slik at mange ikke merker at det skjer. Andre steder skjer det åpenlyst ved at det påbegynnes et samarbeide. Og mange steder blir menigheter ødelagt av trosbevegelsen.

Jeg vil gjerne bestille ...

Vi ønsker deg Guds velsignelse med ditt arbeide med Apologeten.

En hilsen med ordene i Judas brev v. 3.

Holger Skov Særkjær

 

Kjære bror, Fred V. Hjortland

Fred fra Herren Jesus Kristus! Hjertelig takk for mottatt bok "Korsets og blodets evangelium" og eksemplaret av Apologeten. .........

Det er ikke tvil om at det i dag finnes en stor åndelig tørst, og i slike tider er det lett å havne på avveier. Den faren står vi i alle, slik at vi trenger å be om stor nåde og åndelig visdom, slik at vi kan "vandre varlig". ....

I mangel på åndelig kunnskap om hva Ordet sier, så er mange veldig godtroende og "sluker" nesten alt, uten å prøve det på Ordet. Vi trenger virkelig alle å be om mer av "Berøa-sinnet"!

Her en natt våknet jeg med et ord fra Herren: "Hvor lenge skal dere troskyldige elske godtroenhet" (Ordspr. 1:22). ... Det ble i sannhet en aha-opplevelse for meg. Dessverre er så altfor mange godtroende til "store" predikanter som "skryter" av deres egne bragder og havner ut i villfarelse, bort fra "den enfoldige troskap mot Kristus" (2.Kor.11:3). Løsningen på problemet, sier Herren i Ordspr. 1:23, er at de må vende om "og gi akt på min tilrettevisning. Da vil jeg la min Ånd velle fram for dere, og jeg vil kunngjøre dere mine ord." ...

Gud velsigne deg videre i ditt arbeid. Må Herren også gi deg kunnskap og visdom i ditt virke.

Med hilsen din bror i Kristus,

Birger Forsmo

 

Vi er takknemlige for bladet. Det er et ord i rette tid. Vi ønsker følgende gratis eksemplarer til utdeling .......... Lykke til i det betydningsfulle arbeidet.

Beste hilsen, Berit og Rolf Strøm, Oslo

 

 

Kjære Fred!

På min hjemmeside på internett er det mange fra Livets Ord som lar høre fra seg. Mennesker som har lidt overlast. Mange er så ille medfarne at de ikke våger eller orker å ta til orde selv. Men de uttrykker en slik takknemlighet over at det finnes mennesker som ser deres situasjon og hjelper dem til å se og forstå hva de egentlig har vært inne i for noe. De ønsker veiledning tilbake til en sunn relasjon til Jesus.

Da på samme tid å få del i reportasjer fra Norge der Ulf Ekman hylles og æres av pinsefolket på Hedmarktoppen som en helt og endetidsvekkelsens ukronte konge, fortoner seg som et uvirkelig mareritt.

Hvordan kan det bli så bakvendt?

Ønsker deg alt godt!

Harry Forsgren, Sverige

 

 

Takker igjen for et kjempe blad. Ber Herren om å rikelig gi dere styrke og kraft til aldri å gi opp kampen for sannheten. Det er nemlig sannheten som setter fri. "Som dagen er, skal styrken deres være". Samtidig vil jeg tegne tre nye abonnement for mine venninner. De ble også tent i brann for sannheten etter å ha lest de siste numrene av Apologeten. .....

Hilsen, Therese Mydland

 * Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2000: Brev fra leserne
Apologeten