* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2000: Pensacola
Apologeten


*
*

Pensacola

Fred V. Hjortland

"Still ikke spørsmålstegn ved denne vekkelsen" sier Assembly of Gods General Superintendent, Thomas Trask.

Bør vi følge hans råd?

Nedenfor har jeg samlet en del informasjon som forhåpentligvis vil være til hjelp for alle som ønsker å finne ut litt mer før de bestemmer seg for om de vil følge Thomas Trask sitt råd eller ikke. Problemstillingen er aktualisert i og med at Steve Hill kommer på besøk til Norge i forbindelse med Skandinavisk Vekkelseskonferanse nå i september.

*

Informasjonen er samlet under en del overskrifter. Først skal vi se på:

Pensacola og Toronto:

I tiden rett før vekkelsen brøt ut viste Kilpatrick menigheten sin en video fra et møte i Toronto der folk falt over ende - ble "slått ned i Ånden".

Kilpatricks kone, Brenda Kilpatrick, flere av menighetens ledere og en god del av menighetens medlemmer besøkte Toronto før vekkelsen brøt ut. Noen var på flere besøk. I Toronto fikk de del i åndelige "velsignelser", og der studerte de bl.a. mengdekontroll-teknikker og bønneteam-metoder.

 

 

Kilpatrick sier i forbindelse med sin kones besøk til Toronto:

"En stor fornyelse av kraft og glede hadde falt på Guds folk i Canada, og jeg sendte Brenda opp dit for å "drikke den inn".

("Feast of Fire: The Fathers Day Outpouring", John Kilpatrick, 1997, gjengitt i heftet "Pensacola- genuine revival or Toronto re-packaged?" s. 3, av Alex Muir, prest i Church of Scotland)

 

 

Merkelige, uvanlige og underbare ting begynte å skje etter at Brenda Kilpatrick kom tilbake fra Vineyardmenigheten i Toronto, Canada. .... Tidlige vekkelsestegn begynte å manifestere seg i vårmøtene. ... Det man kunne se i Toronto begynte nå å skje blant folket i Brownsville.

(En av de "underbare" tingene Brenda beretter om, er at hun ble "frosset" i en og samme posisjon i over to timer).

(Fra den positivt innstilte artikkelen "New Wine from God's Vineyard", gjengitt i artikkelen "The source of "The River" av pastor Bill Randles.)

 

 

Brownsville Assembly of Gods musikkleder, Lindel Cooley, besøkte Toronto like før han kom til Pensacola for å overta som ny lovsangsleder.

(Cathy Wood, "How the revival began", 26. juli, 1996 , internett)

 

 

Steve Hill hadde også vært på besøk i Toronto flere ganger før han kom til Pensacola. Han mottok imidlertid ikke "kraftoverføringen" eller "salvelsen" før han kom til Holy Trinity, Brompton i London. Dette er en velkjent "torontomenighet" i England. Pastoren der heter Sandy Millar. Her kan du høre hvordan Steve Hill selv beskriver denne opplevelsen:

"Jeg måtte skritte over kropper for å komme fram til pastoren. Da Sandy berørte meg, falt jeg ned på gulvet. Jeg var som et barn i en stor lekebutikk. Jeg reiste meg og løp over til et ektepar og sa: "Be for meg, oi, oi oi, dette er godt!" De berørte meg, og boom - ned gikk jeg igjen. Gud kommer til å slå noen av dere ned på en mektig måte. Hvis du er virkelig sulten, kom og bli bedt for flere ganger."

(Fra Fathers Day videoen, juni 1995, gjengitt i artikkelen "The source of "The River" av pastor Bill Randles.)

 

 

"Vel, jeg er veldig glad i John og Carol Arnot. Jeg er veldig glad i Sandy Millar. Jeg er glad i det Gud gjør over hele verden. Jeg tror det er noe Gud gjør. Jeg har vært på begge steder. Jeg har mottatt en vidunderlig fornyelse i Holy Trinity. Og jeg har vært i Toronto. Carol Arnot har bedt for meg der oppe. John var ikke til stede den kvelden. Jeg er begeistret for hva som skjer. .... Jeg har sendt mange, mange folk opp til Vineyard , til airport Christian Center."

(Sagt i et intervju med Walker, fra Internett)

 

 

Hill innrømmer:

"Vi har lært og overtatt mye fra Torontomenigheten angående hvordan vi skal be for folk og ta oss av dem. Vi utformer mye av det som skjer her (i Pensacola) etter forbilde fra dem."

(Steve Hill i intervju med Don Nori i "Destiny Image Digest", gjengitt i artikkelen "The source of "The River" av pastor Bill Randles.)

 

 

På en personlig forespørsel om deres syn på Torontovekkelsen, fikk jeg (Fred V. Hj.) følgende E-mail tilbake fra en av pastorene i Pensacola, Carey Robertson:

"Vi har ikke noe offisielt "Brownsvillevekkelsessyn" på Toronto eller på noe annet arbeide som pågår i kristen sammenheng. Pastor John Arnott har vært på besøk i Brownsville flere ganger, og vi elsker ham som en bror i Kristus. Vi finner det upassende å kommentere en annen virkegren."

De innrømmer altså i det minste at Arnott, hovedpastoren i Toronto, har vært i Pensacola flere ganger. De er tydeligvis ikke redde for noen uheldig påvirkning.

 

 

Cathy Wood, et medlem av bønneteamet i Pensacola, forteller åpent på internett om et av disse besøkene (februar 1996):

"Etter at han ble bedt om det, fortalte broder Arnott litt om hva som brakte fornyelse til Toronto. ...

Litt senere så jeg at pastor Arnott også holdt på å be for folk over på den andre siden av lokalet. Det var så mange mennesker rundt ham at alt jeg vanligvis så av ham, var hans ansikt (han er høy) og hans hender på folks hoder. Det som velsignet meg mest av alt, var ikke at han var noe, men at Gud er alt, og at det som begynte i Toronto .. virkelig er her også. Vi setter virkelig stor pris på broder Arnotts åpenhet for Gud. ... Jeg vil svært gjerne ta en tur til Toronto - og det skal jeg virkelig gjøre en dag. Blir dere med?"

("Det som begynte i Toronto, er virkelig her også." Kan det sies tydeligere?)

 

 

Vekkelseshistorikeren Andrew Strom fra New Zealand har følgende korte oppsummering av forholdet mellom Torontovekkelsen og Pensacolavekkelsen:

 

" Forbindelseslinjene mellom Toronto og Pensacola er så sterke at jeg er overrasket over at de ikke er mer viden kjent."

 

(Uttalelsen er gjengitt i heftet "Pensacola- genuine revival or Toronto re-packaged?" s. 23, av Alex Muir, prest i Church of Scotland)

 

Manifestasjoner:

John Kilpatrick skrev i en tidlig fase av vekkelsen en kort artikkel der han forsvarte manifestasjonene i Pensacola. Han forsvarte bl.a. :

1. Falling i Ånden

2. Hellig latter

3. Skjelvinger

4. Dype kroppsbøyninger

 

Kilpatrick sier at "store helbredelser og opplevelser av helhet kommer gjennom hellig latter".

("Pensacola - genuine revival or Toronto re-packaged?", s. 20)

 

 

Kilpatrick forteller at han og kona var konstant "beruset" av Ånden i tre uker etter at vekkelsen startet. Selv forteller han at han ikke klarte å kjøre ordentlig, han kjørte bl.a. inn i ungdomspastorens bil og veltet noen søppelkontainere. Han måtte være hjemme fra jobben i tre uker fordi han ikke klarte å holde balansen eller å gå. Kona klarte ikke å utføre vanlige huslige oppgaver. Slengte maten utover bordet o.l.

(The Brownsville/Pensacola outpouring - Revival or Pandemonium?" av Matt Costella, fast skribent i Foundation Magazine, s. 3)

 

 

Kilpatrick forteller at han oppdaget at man ikke behøvde å være frelst for å ta del i manifestasjonene. Mange i forsamlingen som opplevde de overnaturlige manifestasjonene var ikke en gang kristne , sier han.

("The Brownsville/Pensacola outpouring - Revival or Pandemonium?" av Matt Costella, fast skribent i Foundation Magazine, s. 4)

 

 

"En kvinne i femtiårene fra en solid baptistbakgrunn utførte dype bøyninger igjen og igjen i over to timer."

("Feast of Fire: The Fathers Day Outpouring", John Kilpatrick, 1997, gjengitt i heftet "Pensacola - genuine revival or Toronto re-packaged?" s. 10, av Alex Muir, prest i Church of Scotland)

 

 

 

Da den såkalte vekkelsen i Pensacola startet på Fathers Day, 18.juni 1995, var det ingen som falt på grunn av sterk overbevisning om synd. Derimot var det noen få som falt gjennom Steve Hills håndspåleggelse og spesielle "salvelses-overførsel". Fallingen var altså ikke hjerte- og samvittighetsrelatert, men overførsels-relatert. Og det er noe helt annet enn en sann vekkelse. Sandy Simpson sier i denne forbindelse:

"Når man ser på videoen fra vekkelsens første dag, ser man at det ikke var noen tilfeller av at folk falt under en sterk overbevisning om synd. Folk ble derimot nødet til å komme fram foran i kirken slik at Steve Hill kunne legge sine hender på dem og overføre "salvelsen" som han hadde mottatt i Holy Trinity, Brompton i England. Stev Hill ga et lengre budskap der størstedelen bestod i å forberede folk på at de ville motta noe når han la hendene på dem. Dette er enten en misforståelse av hva en klassisk vekkelse er, eller så er det et regelrett bedrag satt i verk for å prøve å få folk til å tro at dette dreier seg om en omvendelses-basert vekkelse, mens det hele i virkeligheten startet med et nokså typisk "håndspåleggelsesmøte" eller "overførsel av kraft-møte". ... Det er helt klart at denne vekkelsen ikke er og aldri har vært det den gir seg ut for å være."

 

Overførselskjeden er i korthet som følger: Rodney H. Browne til Randy Clark til John Arnott til Sandy Millar til Steve Hill.

 

 

Falske profetier:

6.april 1997 stod Kilpatrick på plattformen i Pensacola og sa:

Jeg ønsker å si noe denne formiddagen til Hank Hanegraaff ... Om du fortsatt ønsker å stå i noe som likner en tjeneste, må du holde fingrene fra fatet når det gjelder denne vekkelsen og det Gud gjør her. Det er best for deg at du slutter å kritisere, for jeg kommer til å profetere over deg at hvis du ikke gjør det - hvis du fortsetter å kritisere dette Guds verk - vil den Hellige Ånd styrte deg ned innen 90 dager. Jeg sa: Innen 90 dager vil den Hellige Ånd styrte deg ned. Og jeg sier dette som en Guds mann ..... Jeg sier dette innfor Guds ører: Far, la en eller annen hedning, en eller annen demonbesatt person fylle opp en lastebil med sprengstoff, eller putte en bombe i en bag. La dem gjøre det. Far, jeg sier det innfor dine ører, du er stor......"

Man skal lete lenge etter noe mer ukristelig og noe mer falskt!

Hank Hanegraaff lever i beste velgående og står i en blomstrende tjeneste som leder for Christian Research Institute i USA. Hans bok om Pensacola (og liknende bevegelser) heter "Counterfeit Revival" og kan anbefales på det varmeste!

 

 

"Etter å ha blitt slått over ende av Ånden, gikk noen inn i en fosterstilling og begynte å skjelve og ryste. Noen av kvinnene gikk inn i en sittende fødestilling for å føde fram et eller annet. Dette ble ledsaget av stønning, klagerop og skingrende skrik. Etterpå løftet menighetstjenerne disse forbederne fysisk opp fra gulvet (hvor de fremdeles lå i fosterstilling og var i fødselssmerter) og bar dem gjennom forsamlingen og opp på galleriet som forbønnsfigurer. Dette ble gjort for at syndserkjennelse og omvendelse skulle komme over folk mens de passerte."

(Øyenvitneskildring gjengitt i heftet "Pensacola - genuine revival or Toronto re-packaged?" s. 20)

 

Ukontrollerbare skjelvinger er den mest framtredende manifestasjonen i Pensacola. Novemberutgaven 1996 av Charisma Magazine, som er positiv til vekkelsen, forteller f.eks. om den unge kvinnen Alison Ward (19 år) at hun "rystet så forferdelig at en tilfeldig observatør måtte tro at hun led av cerebral parese." Videre sier de at "Alisons åtteminutters lange vitnesbyrd, som ble tatt opp på video, representerer det avgjørende øyeblikket i denne vekkelsen."

(PS - jeg har selv sett denne hendelsen på video. Det var hjerteskjærende vondt å se - Fred V. Hj.)

Bibellærer Larry Thomas sier om den samme hendelsen:

"Jeg har sett denne spesielle videoen. Jeg fikk medfølelse med den unge kvinnen ... først fordi jeg trodde hun led av et eller annet handicap, deretter fordi jeg skjønte hvilken forferdelig forførelse det var hun hadde overgitt seg til, og til slutt fordi hun ble skamløst brukt av sine åndelige ledere. Den manglende selvkontrollen (som er en Åndens frukt) gjør det helt innlysende at stakkars Alisons manifestasjon ikke er inngitt av den Hellige Ånd."

 

Vekkelseshistorikeren Andrew Strom fra New Zealand har følgende kommentar til all rystingen i Pensacola:

"Du får ha meg unnskyldt, men jeg kan ikke akseptere den tanken at Gud skulle ønske å forvrenge lemmer og legemer til sine barn slik at de ser ut som mennesker som lider av cerebral parese, epilepsi og parkinsons sykdom. Jeg kan ikke akseptere en vekkelse som får Guds barn til å ryste flere timer av gangen på samme måte som mentale pasienter i våre psykiatriske institusjoner gjør hver dag. Og jeg kan ikke akseptere at en skingrende, hyeneliknende latter blir beskrevet som hellig. Jeg må være ærlig og si at for meg synes dette å likne altfor mye på djevelen."

("Brownsville, Pensacola: Toronto or not?" 1996, gjengitt i "Pensacola - genuine revival or Toronto re-packaged?", s. 22)

 

 

 

Pensacola og trosbevegelsen:

Kilpatrick forteller hvordan han før ikke hadde noe særlig til overs for forkynnere innenfor trosbevegelsesmiljøet. Han likte ikke det han så på TBN (Trinity Broadcasting Network, en stor TV-kanal i USA som fungerer som talerør for trosforkynnerne). Men så en dag blir han "møtt av Gud":

"Herren talte til mitt hjerte og sa:

"Om du ikke ydmyker deg som en liten gutt og omvender deg fra din kritiske ånd, må jeg gå deg forbi."

Overrasket som jeg ble, kjørte jeg bilen inn til veikanten og sa: "Herre, vær så snill og tilgi meg!"

Og vet du hva? Ikke lenge etter denne hendelsen skrudde jeg på TBN, og nå kunne jeg plutselig se på de menneskene som før hadde virket frastøtende på meg med nye øyne. Det var fordi jeg hadde angret og omvendt meg og nå så på dem med nye øyne. De betjente meg, og jeg brøt sammen og begynte å gråte for Herren der jeg satt i stua mi. Gud rørte ved mitt hjerte. Og jeg måtte ydmyke meg selv som en liten gutt og lære på nytt å motta fra Herren. Jeg måtte lære å motta fra mennesker igjen."

(John Kilpatrick, video, 30. mai 1997)

 

 

 

"Broder Kenneth Hagin og broder Kenneth Copeland, sammen med flere andre, har gjort en utmerket jobb når det gjelder å undervise oss om den troendes autoritet."

(John Kilpatrick, "Glory on your house")

 

 

Dette er skremmende utsagn for alle som kjenner litt til hva trosbevegelsen og dens lederskikkelser står for!

Annet:

Mye annet kunne vært sagt. Man kunne f.eks. kommentert den blå tåken i møtelokalet. Eller det at folk blir kastet 3-4 meter bortover i lokalet. Eller Kilpatricks merkelige chanting. Eller hans bil til 2,5 millioner kr. Eller deres misbruk av statistikk. Eller deres merkelige lære om åndelig krigføring ved hjelp av bukkehorn. Eller Dick Reubens utsagn om at "ordet om korset ikke er for de ufrelste". Eller hans gjendåp av troende døpte mennesker. Eller ........

Men jeg vil la det være - i hvert fall i denne omgang. Du kan finne ut mer om disse tingene selv om du går på internett eller leser noen bøker om Pensacola.

 

 

Hvorfor Pensacola er farligere enn Toronto:

Det er to hovedgrunner til at Pensacolavekkelsen er farligere enn Torontovekkelsen:

For det første fordi den har fått mer legitimitet. Den blir formidlet gjennom en anerkjent pinseretning (AOG), og ikke gjennom en mer suspekt vineyardmenighet eller trosbevegelsesmenighet.

For det andre fordi mange kristenledere har gitt den sin støtte. Thomas Trask er bare en av mange! Flere kristenledere som tidligere innså det usunne og ubibelske i Torontovekkelsen, ser ikke noe galt i Pensacolavekkelsen. Jmfr. alle de som stiller seg positivt bak Steve Hills besøk til Norge nå i september!

 

Når situasjonen er slik, blir det ekstra vanskelig for Guds folk å orientere seg. Og mange blir dessverre ledet til å tro at alt er OK med Pensacola. Men heldigvis gjelder ikke dette alle. Og hvem vet, kanskje flere og flere etter hvert vil skjønne hvor mye usunt og ubibelsk det er som er knyttet til denne såkalte "vekkelsen". Gud gi at så måtte skje! Må Gud hjelpe oss til ikke å la oss lokke av åndelige fenomener fordi de er populære i tiden og ser spennende ut. Må vi i steden for få visdom og styrke til å "følge Lammet hvor det går!"

Om du har anledning til å besøke Apologetens hjemmeside på internett, vil du kunne finne en mengde interessante linker angående Pensacola. Adressen er som kjent: Apologeten.no

 

Videoen omtalt på neste side vil sikkert også kunne være til stor hjelp for mange.

 

Om ønskelig kan jeg være behjelpelig med å skaffe bøkene nedenunder mot et gebyr på kr.30 pr. stk. Vær obs på at det kan ta litt tid.

 

Siden likhetstrekkene er så klare mellom Toronto og Pensacola, vil jeg også benytte anledningen til å anbefale mitt hefte "Hellig(?) latter". Mange har gitt positiv tilbakemelding på at det har vært verdifull lesning. Bestillingsmuligheter finner du på nest siste side.

 

 

*

*

*

 

Counterfeit Revival (tykk bok, 315 s.) - 110 kr. pr. stk (gebyr og porto i tillegg)

Pensacola - Genuin Revival or Toronto re-packaged? (25 s.) - 30 kr. pr. stk (gebyr og porto i tillegg)

Pensacola - väckelse från Gud eller ...(16 s. utskr. fra internett) - 20 kr. pr. stk. (gebyr og porto i tillegg)

Er du interessert i å få litt mer innblikk i og kjennskap til Pensacolavekkelsen, kan denne videoen fra Paw Creek Ministries, USA absolutt ha noe å fortelle deg. Pastoren som står bak filmen heter Dr. Joseph R. Chambers og er selv pinsevenn. En pastoral og åndelig ansvarsfølelse får ham imidlertid til å reagerer på det som skjer i Pensacola. Se videoen selv og gjør opp din egen mening! Videoen selges for kr. 120 pr. stk. + porto (NB- i USA koster den ca 180 kr.!) Videoen er uten norsk tekst. Vær forberedt på at det kan ta litt tid å etterkomme bestillinger da jeg ikke har noe profesjonelt kopieringsutstyr. Se forøvrig bestillingsarket på nest siste side.

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at jeg har vært i personlig kontakt med pastor Chambers og fått hans skriftlige tillatelse til å kopiere og selge videoene under gitte royaltybetingelser.

 

 

 

 

** Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2000: Pensacola
Apologeten