* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2000: Passende bilder
Apologeten


*
*

Passende bilder

Fred V. Hjortland

"Søndagens møte på sommerkonferansen på Hedmarktoppen representerer den endelige forbrødring mellom pinse- og trosmiljøet i Norge."

Disse ordene kunne vi lese på førstesiden i Magazinet 21. juli, like etter at Ulf Ekman hadde talt på avslutningsmøtet på Hedmarktoppen. Slik ble altså begivenheten oppfattet og tolket innenfor trosbevegelsesmiljøet. Personlig frykter jeg at denne vurderingen sannsynligvis er riktig. Og da står vi etter min mening overfor intet mindre enn en tragedie! Et evangelisk kirkesamfunn i Norge har dermed åpnet sine dører på vid gap for en klart vranglærende bevegelse! Fruktene og følgene av dette vil uunngåelig måtte vise seg før eller senere.

Denne utviklingen har naturligvis skjedd i den tro at det ikke dreier seg om noen vranglærende bevegelse.

I forkant av stevnet hadde redaktør Oddvar Johansen et lengre intervju med Ulf Ekman. Dessverre ble han ikke konfrontert med klare fakta som kunne ha avslørt ham og gitt leserne av KS et riktig bilde av personen og situasjonen. Etter flere krumspring og bortforklaringer ble leserne tvert imot sittende igjen med et svært så rosenrødt og feilaktig bilde av Ulf Ekman.

 

Her er noen smakebiter av hvordan Ulf Ekman ordla seg i det nevnte intervjuet i KS 16. juni (s.18-19):

 

"Når vi blir anklaget for å forfekte denne læren (dvs. JDS-læren), blir jeg litt overrasket."

"Jeg blir litt overrasket når man sier at vi i Livets Ord har nærmet oss den rene kristne lære. Sannheten er vel heller den at vi har stått der hele tiden."

"Og så langt jeg kjenner til, finnes det ingen nålevende predikanter som virkelig kjemper for denne læren."

"Derimot finnes forkynnere som vi har benyttet som har kommet inn på disse tingene (JDS-læren). Men jeg mener det er direkte intellektuelt dumt å anklage oss for dette (dvs. å stå for JDS-læren)."

 

Vel, han får anklage oss for så mye dumhet han bare vil - sannheten er at han og Livets Ord har stått for JDS-læren og fortsatt gjør det den dag i dag! Dokumentasjonen på dette finnes i mine hefter og også i forrige utgave av Apologeten. Jeg akter ikke ennå en gang å gjenta all denne dokumentasjonen. Er du i tvil, bør du ta deg tid til å lese disse heftene grundig (bestillingsark finnes på nest siste side).

La meg her bare ganske kort ta med et sitat fra boken "Befria mitt folk" / "Liberate my people" av Ulf Ekmans egen svigerfar, Sten Nilsson. Sten Nilsson har vært helt sentral i oppbyggelsen av Livets Ord. I en årrekke har han vært bibellærer der . Først på heltid fra starten av og helt fram til 1994, og siden på deltid fram til i dag. I Magazinet 21. juli nå i sommer fikk han meget positiv omtale i forbindelse med sin 85-års dag. Den svenske utgaven av boken ble første gang utgitt i 1980. Den engelske utgaven ble utgitt av Livets Ord i 1998. Personlig kjøpte jeg den engelske utgaven så sent som i januar år 2000 direkte fra Livets Ord! Og jeg kan opplyse at Sten Nilsson altså lever den dag i dag. Han er altså en av grunnpilarene i Livets Ord og en nålevende sådan! (burde ikke være ukjent for Ulf Ekman!).

Her er sitatet fra Sten Nilssons bok:

 

"Det var ikke korset som utgjorde høydepunktet i Jesu lidelser. Dette kan være vanskelig for oss å forstå. Korset var inngangsdøren til noe uendelig mye verre (se Salme 88). Vi forstår sikkert alle at fysisk lidelse ikke kan betale for en åndelig forbrytelse. Ingen utfrielse kan finne sted før Noen går inn i åndeverdenen og betaler syndens pris. Jesu dypeste lidelser begynte etter døden i dødsrikets pine. Det var der han betalte den virkelige prisen for vår forløsning. Han gjorde for oss det vi aldri kunne klare selv. Han tok vår straff etter døden." (s.10)

(PS! Uthevelsene er gjort av forfatteren selv!)

 

På bakgrunn av det vi her leser - og annen dokumentasjon - skjønner jeg overhodet ikke hvorfor Ulf Ekman gir uttrykk for overraskelse når noen sier at han og Livets Ord står for JDS-læren!

Ordene kan ikke misforstås. De er krystallklare - og farlige! Hvis ikke dette er JDS-lære og vranglære av verste slag, så vet ikke jeg! Leserne får gjøre sine egne vurderinger.

 

Ulf Ekman prøver å gi inntrykk av at Livets Ord alltid har stått for en sunn og ren evangelisk lære og at de aldri har stått for noen JDS-lære. Dette er rett og slett ikke sant!

Jeg skjønner at han føler seg beklemt over JDS-læren i forbindelse med sine fremstøt for å bli godtatt i det kristne landskapet. Det er vel også forklaringen på hvorfor han prøver å dekke over og unnskylde og bortforklare så godt han kan. Men la det være klinkende klart at slike tildekningsforsøk ikke har noe med sann omvendelse å gjøre! Å tildekke er på ingen måte det samme som å bekjenne, og å bortforklare noe er jo ikke det samme som å omvende seg fra noe!

På meg virker det som om mange i dag føler det mest nærliggende å sammenlikne Ulf Ekman med en fredselskende due eller et uskyldig lam. For meg blir imidlertid dette helt galt og misvisende. Jeg føler det riktigere og mer passende å bruke helt andre bilder.

For meg likner Ulf Ekman mer på en glatt ål som prøver å flykte og vri seg unna, en ål som det er vanskelig å få tak i. Men han likner også på noe annet Slik jeg forstår situasjonen, formidler han og hans organisasjon et falskt og fremmed evangelium. Derfor likner han også på en farlig slange som kommer med dødelig gift!

Min klare oppfordring til kristenfolket i Norge kan derfor oppsummeres i to korte setninger:

La ikke ålen få slippe unna - selv om den er glatt!

La ikke giftormen få slippe inn i noen del av huset - lukk alle dører!

"Se til at ingen fører dere vill " sa Jesus. La oss lytte til den gode hyrde og legge disse ordene på våre hjerter - og handle etter dem!* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.3 2000: Passende bilder
Apologeten