* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2000: Aktuelt Apologetisk
Apologeten


*
*

Aktuelt Apologetisk

Åge Åleskjær bekrefter igjen sin tilknytning til den internasjonale trosbevegelsen. I år har han invitert Kenneth Hagin jr., sønn til Kenneth Hagin, som en av talerne under Camp meeting. Dette er en mann som i en årrekke har stått sammen med sin far i Rhemasenteret i Tulsa. Sammen har de bl.a. formidlet JDS-læren til tusenvis av mennesker. Far og sønn har samme teologi - de strider ikke mot hverandre, de strider sammen! At Åge Åleskjær velger å bruke en forkynner fra de helt sentrale sirkler i JDS-lærens høyborg, sier ikke så rent lite om Åge Åleskjær!

9-12 august i år skal Full Gospel Business Menīs Fellowship International ha verdenskonferanse i Miami i Florida. Som talere har de invitert Kenneth Copeland og Creflo Dollar! I aprilutgaven av bevegelsens norske skriv "Rapport", heter det: Benytt anledningen til å reise over! Apologeten vil derimot sterkt oppfordre alle medlemmer til å holde seg hjemme dersom de ønsker å unngå svært farlig åndelig påvirkning!

Ulf Ekmans norske blad Magazinet kan fortelle at pensacolaforkynneren Dick Reuben blant annet samarbeider med "kjente forkynnere som Kenneth Copeland og Jerry Savelle." (Magazinet 14.04.00)

Radio ES (evangeliesenterets egen nærradio) har egen hjemmeside på internett. Der kan man bl.a. lese følgende:

... I tillegg tar "Lunchtimen" pulsen på det som skjer i kristenlivet i Norge. Du får siste nytt fra Evangeliesenteret, vi følger pinsebevegelsen, trosbevegelsen, Vineyard, statskirken, ja, mer enn det. ... "Lunchtimen" er programmet for deg. Vær trygg på at du får det beste.

For min egen del må jeg bare si at jeg ikke føler meg så helt trygg ....!

Gjennom sine TV sendinger formidler Evangeliesenteret utrolig nok en mengde programmer fra Benny Hinn. Kan de virkelig gå god både for denne mannens teologi og handlemåter? Jeg kjenner kristne som har følt seg helt dårlige etter å ha sett noen av programmene til Benny Hinn. Tror virkelig Evangeliesenteret at dette er det beste de kan formidle til det norske folk?

(I mitt hefte "Fokus på trosbevegelsen" kan du lese noen av Benny Hinns ekstreme uttalelser. Forøvrig finnes det god dokumentasjon på at denne mannen er falsk. Boken "The Confusing World of Benny Hinn" kan varmt anbefales ).* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2000: Aktuelt Apologetisk
Apologeten