* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2000: Åpent brev til landets pinsevenner
Apologeten


*
*

Åpent brev til landets pinsevenner

John-Willy Lien

La dere ikke føre på avveie:

"La dere ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer!" (Hebr 13:9)

"For at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdomsvær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster."

(Ef 4:14).

Kjære bror og søster i landets pinsemenigheter! Hvem trodde vel for få år siden at disse advarende Gudsordene skulle trenges i mange av våre pinsemenigheter og i forbindelse med sommerstevnet på Hedmarktoppen? Men, dessverre er det et faktum i vår tid. Forførende og djevelske lærdommer, "omskapt til en lysets engel" (2 Kor 11:14) er i ferd med å

ødelegge og forderve mange av våre menigheter og vårt sommerstevne.

Om det ennå skulle være noen som ikke er klar over hva som er i ferd med å skje, så vil jeg ta med noen sitater fra Kenneth Hagin og Ulf Ekman.

"Jesus smakte døden - den åndelige død. Åndelig død betyr også å ha satans natur. Og han gikk ned i helvete i vårt sted. Hans ånd, hans indre menneske, gikk til helvete i vårt sted. En fysisk død ville ikke fjernet våre synder. Nede i lidelsens fangehus - i selve helvete - oppfylte Jesus rettferdighetens krav".

(K. Hagin, i boken "Navnet Jesus").

"Når Gud vendte ryggen til ham slik at han opplevde: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg - i det sekundet døde Jesus åndelig og djevelens natur kom over ham...

Når forbindelsen med Gud er borte, da inntreffer den åndelige død. Når Gud lar sin vredes flodbølge skylle over den synd som Jesus bar da han ble gjort til synd på korset, fikk Jesus oppleve Gudsforlatthet og åndelig død." (Ulf Ekman i kassettopptak fra 86

og i boken "Doktriner").

Eldstebrødre, forkynnere og stevneledelse:

Tenk, at denne vranglære og disse djevelske læresetninger har fått innpass også i våre menigheter og i sommerstevnet på Hedmarktoppen.

Dette er ikke "en annen mening", "et annet syn" eller "visse nyanser i læren".

Dette er direkte vranglære, åpenbart og fremført av en "lysets engel fra helvete". Hvor lenge skal mange menigheter fortsette å "halte til begge sider", hvor lenge skal vi klare å se "lidende mødre og fedre", ungdom og nyfrelste, bli forvirret og forført, før man våkner og tar et oppgjør med "kreft- svulsten"?

 

Troskap mot Guds ord:

I denne tid, vedrørende disse læresetninger, blir vi stilt på valg av vår Herre og Mester som frelste oss. Nå gjelder det vårt forhold til Guds ord, vår troskap mot Guds ord. Hvis ikke dette er ubibelsk vranglære og forførende lærdommer, da er det ingenting som er vranglære. Og tenk at vi skulle få oppleve at stevneledelsen for pinsevennenes sommerstevne er med på å føre dette til Hedmarktoppen, gjennom forkynnere som går god for denne vranglæren.

Tenk at nå er fremmede og forførende lærdommer også blitt godtatt i pinsebevegelsen, en bevegelse som alltid har ønsket å løfte Guds ord høyt. Kjære bror og søster, nå er det på tide at vi ikke bare er pinsevenner i navnet, men at vi er det i gagnet.

 

Pinsehøvdinger og veiledere:

Kjære eldre pinsehøvdinger og veiledere: Det som er riktig ille, er at flere av dere som vi har regnet som høvdinger i bevegelsen, og som lærte oss som nyfrelste, at det var nettopp slik vranglære som ikke skulle slippe til i menigheten - nå er dere selv på gli og gir etter for denne ubibelske og falske lære.

Kjære brødre; vi vet dere har kjempet og stridt i mange år, vi vet dere har stilt dere på muren mang en gang før. Vi vet at det koster å stå for Guds rene og klare sannheter i skriften, men vi er mange fra den yngre garde som ble lært av dere å holde fast ved læren, koste hva det koste ville. Kjære brødre, hjelp oss ennå en gang.

Reis dere i flokk, gå foran som et eksempel og som en signaleffekt om det så er siste gang dere gir deres yngre trosbrødre et formaningens ord. Si ifra, offentlig, at dere ikke ønsker å stå på samme plattform som forkynnere som går god for denne ubibelske og falske lære. Vi er mange, veldig mange, som venter på deres handling i liv og lære.

Ved at mange eldstebrødre og forstandere i mange menigheter, og stevneledelsen på Hedmarktoppen står på samme plattform og bruker forkynnere som går god for disse forførende og ubibelske læresetninger, så tråkker man åndelig talt på noe av Guds eget ord og på flere av våre åndelige veiledere og høvdinger som nå er hjemme hos Herren.

I tillegg er man også med på å øke de spenninger menighetene imellom som allerede er der, og man er også med på å øke lidelsesnettene og våkenettene til mange eldre kvinner og menn som har vært med på å bygge opp mange av våre menigheter, menigheter som de nå ser er i ferd med å bli inntatt av fremmede lærdommer.

 

Toleransens ånd - en fare:

La meg mot slutten av dette åpne brevet få ta med et sitat fra vår kjære, avdøde høvding T.B. Barratt:

"En av de store farer for forkynnere og lederskap, er toleransens ånd som leder ut i falsk broderkjærlighet, og som igjen leder bort fra de apostoliske og Guds ords sannheter".

Kjære bror og søster; la oss fortsatt be om stor nåde og kraft til å la Herrens ord fra 1 Tim 4,16 lyde klart og tydelig i vårt åndelige øre, også i denne karismatiske og forvirrende tid:

"Gi akt på deg selv, og på læren, hold ved med det. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og de som hører deg".

Med vennlig broderhilsen

John-Willy Lien, evangelist* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.2 2000: Åpent brev til landets pinsevenner
Apologeten