* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 2000: En drøm
Apologeten


*
*

En drøm

Elisabeth Pedersen

Det var på høsten i 1998 at jeg en natt hadde en meget alvorlig drøm som for meg er sterk og talende. Da den fortsatt ligger i mitt indre, vil jeg få lov å nevne den her i Apologeten.

Som kanskje noen lesere av Dagen har sett, har jeg hatt noen innlegg vedrørende den fryktelige og blasfemiske læren om Jesu åndelige død, og jeg har der henvist til Ulf Ekmans bibeltime. Etter at jeg hørte den første gang, ble det lagt en nød og et ansvar på meg som ligger der fremdeles.

Jeg drømte at jeg var i et stort rom eller sal sammen med Ulf Ekman. Jeg så ham meget tydelig. Det var mange mennesker tilstede, men jeg kjente ingen av dem. Det var heller ingen møbler av noe slag, men det var så mye rot ellers i rommet som undret meg. Og inne i mellom alt dette rotet hadde det gjemt seg en stor slange. Vi prøvde begge å få tak i den, men den gjemte seg i alt det rotet som var der. Da sier Ulf Ekman til meg: "Når vi ikke kan finne den, får vi bare la den være der." Da svarte jeg ganske resolutt: "Nei, den slangen må ut"- og så våknet jeg.

Jeg tør spørre leserne som har sett innholdet i Ekmans bibeltime f.eks. i heftet "Fokus på trosbevegelsen" av Fred V. Hjortland. ER ikke dette en meget giftig og dødbringende slange som har gjemt seg der i alt det rotet? Ser du rotet, min kjære venn ? Hva sier Ekman?- Jo, han sier: "Da Jesus på Korset ropte: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I samme sekund døde Jesus åndelig. Han ble skilt fra Gud som overlot Jesus i djevelens hender som tok ham med til helvete og her blev han pint i tre dager og tre netter. Her opplevde Jesus det dypeste av helvetes kvaler og Jesu hjerte ble fylt av synd og Han fikk Satans natur. Gud vendte Jesus ryggen. Etter de tre forferdelige dagene sa Gud at det var nok og Han strakte sin hånd ned i helvete og fødte Jesus på nytt". Dette er utdrag fra Ekmans bibeltime så langt. Kjære leser, ser du alt det rotet i det som er nevnt her? Inne i mellom alt dette har det gjemt seg en meget giftig og dødbringende stor slange.

Ap,gj.2.17 (siste setningen) gir meg frimodighet i Jesu navn til å nevne denne drømmen. Jeg vil tilføye at det er meget sjelden at jeg har hatt en åndelig drøm. Jeg hilser med Efes.6.10-18. Jeg vil få nevne at jeg har skrevet tre brev til Ulf Ekman og også sendt den drømmen jeg hadde. Jeg har inderlig advart ham og samtidig oppmuntret ham til å bøye seg helt ned og erkjenne sitt forferdelige avvik fra Guds ord, men det ser ut til at han fortsatt sier: "La den være der".

Skal du og jeg være med, ildnet av Guds Ånd i denne forførende tid, tale Guds Ord enten de hører eller de lar det være? Vi spiser bokrullen - Guds ord - og så går vi i Jesu navn! (Profeten Esekiel 2.og 3.kap.)

(Elisabeth Pedersen, Kragerø)* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver / Nr.1 2000: En drøm
Apologeten